Dutch

Detailed Translations for vallen from Dutch to English

vallen:

vallen verb (val, valt, viel, vielen, gevallen)

 1. vallen (op zijn bek gaan; ten val komen; onderuitgaan)
 2. vallen (doodgaan; overlijden; sterven; )
  to fall; to die; to pass away; to perish; to succumb; depart this earth; to be killed; depart this life; be killed in action
 3. vallen (tuimelen; flikkeren; kiepen; kieperen; kelderen)
  to fall; to tumble; to drop; to trip up
  • fall verb (falls, fell, falling)
  • tumble verb (tumbles, tumbled, tumbling)
  • drop verb (drops, dropped, dropping)
  • trip up verb (trips up, tripped up, tripping up)
 4. vallen (omlaagstorten)
  to drop; to crash down; to collapse
  • drop verb (drops, dropped, dropping)
  • crash down verb (crashes down, crashed down, crashing down)
  • collapse verb (collapses, collapsed, collapsing)
 5. vallen (naar beneden vallen; omlaagvallen)
  to fall down
  • fall down verb (falls down, fell down, falling down)
 6. vallen (sterk afnemen; inzakken; teruglopen)
  to collapse; to slump; to prolapse; to sag
  • collapse verb (collapses, collapsed, collapsing)
  • slump verb (slumps, slumped, slumping)
  • prolapse verb (prolapses, prolapsing, prolapsing)
  • sag verb (sags, sagged, sagging)

Conjugations for vallen:

o.t.t.
 1. val
 2. valt
 3. valt
 4. vallen
 5. vallen
 6. vallen
o.v.t.
 1. viel
 2. viel
 3. viel
 4. vielen
 5. vielen
 6. vielen
v.t.t.
 1. ben gevallen
 2. bent gevallen
 3. is gevallen
 4. zijn gevallen
 5. zijn gevallen
 6. zijn gevallen
v.v.t.
 1. was gevallen
 2. was gevallen
 3. was gevallen
 4. waren gevallen
 5. waren gevallen
 6. waren gevallen
o.t.t.t.
 1. zal vallen
 2. zult vallen
 3. zal vallen
 4. zullen vallen
 5. zullen vallen
 6. zullen vallen
o.v.t.t.
 1. zou vallen
 2. zou vallen
 3. zou vallen
 4. zouden vallen
 5. zouden vallen
 6. zouden vallen
diversen
 1. val!
 2. valt!
 3. gevallen
 4. vallend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

vallen [het ~] noun

 1. het vallen (tuimelen)
  the tumble

Translation Matrix for vallen:

NounRelated TranslationsOther Translations
collapse achteruitgang; afleggen; bezwijken; debacle; ineenstorting; ineenzakking; instorting; inzakking; inzinking; neervallen
crash down afstorten; neerstorten
die creperen; gietvorm; mal; matrijs; modelvorm; vorm
drop borrel; drop; dropping; druppel; neut; oorlam; staande receptie; valhoogte
fall achteruitgang; afname; baisse; daling; deflatie; herfst; herfsttijd; instorting; inzinking; landing; minder worden; najaar; neervallen; prijsdaling; prijsverlaging; terechtkomen; teruggang; terugloop; val; vermindering
prolapse inzinken; wegzinken
sag uitzakking; verzakking
slump crisis; debacle; depressie; ineenstorting; ineenzakking; instorting; laagconjunctuur; malaise; slapheid; slapte
tumble tuimelen; vallen buiteling; tuimeling
VerbRelated TranslationsOther Translations
be a failure onderuitgaan; op zijn bek gaan; ten val komen; vallen
be killed bezwijken; doodgaan; heengaan; inslapen; omkomen; overlijden; sneuvelen; sterven; vallen; wegvallen ondergaan; te gronde gaan; ten ondergaan
be killed in action bezwijken; doodgaan; heengaan; inslapen; omkomen; overlijden; sneuvelen; sterven; vallen; wegvallen
be overthrown onderuitgaan; op zijn bek gaan; ten val komen; vallen
collapse inzakken; omlaagstorten; sterk afnemen; teruglopen; vallen afleggen; bezwijken; desintegreren; het onderspit delven; in elkaar storten; in elkaar zakken; in elkaar zinken; ineenstorten; ineenzakken; ineenzijgen; instorten; invallen; inzakken; inzinken; samenvouwen; ten gronde gaan; tenondergaan; uit elkaar vallen; uiteenvallen; verzakken
crash down omlaagstorten; vallen doen neerstorten; imploderen; instorten; naar beneden storten; neerstorten
depart this earth bezwijken; doodgaan; heengaan; inslapen; omkomen; overlijden; sneuvelen; sterven; vallen; wegvallen
depart this life bezwijken; doodgaan; heengaan; inslapen; omkomen; overlijden; sneuvelen; sterven; vallen; wegvallen
die bezwijken; doodgaan; heengaan; inslapen; omkomen; overlijden; sneuvelen; sterven; vallen; wegvallen breken; creperen; doodgaan; heengaan; hongeren; hongerlijden; in de oorlog omkomen; inslapen; kapot gaan; kapotgaan; omkomen; ontslapen; overlijden; sneuvelen; stempel zetten; stempelen; sterven; stuk gaan; verhongeren; verrekken; verscheiden; versterven; zieltogen
drop flikkeren; kelderen; kiepen; kieperen; omlaagstorten; tuimelen; vallen afdruipen; afsmijten; afwerpen; afzetten; afzien van rechtsvervolging; droppen; druipen; druppelen; druppels laten vallen; druppen; inkrimpen; kelderen; krimpen; laten uitstappen; lazeren; ontheffen; ontslaan; seponeren; sijpelen; slinken; uitdruppelen; uitsturen; verwijderen; verzenden; weglaten; wegsturen; wegzenden; zakken
fall bezwijken; doodgaan; flikkeren; heengaan; inslapen; kelderen; kiepen; kieperen; omkomen; onderuitgaan; op zijn bek gaan; overlijden; sneuvelen; sterven; ten val komen; tuimelen; vallen; wegvallen erin vallen; kelderen; ondergaan; raken; sodemieteren; te gronde gaan; ten ondergaan; terechtkomen; treffen; zakken
fall down naar beneden vallen; omlaagvallen; vallen iemand neerslaan; imploderen; instorten; naar beneden storten; neerstorten; neervallen; omslaan; op de grond vallen; vloeren
pass away bezwijken; doodgaan; heengaan; inslapen; omkomen; overlijden; sneuvelen; sterven; vallen; wegvallen doodgaan; heengaan; inslapen; kapotgaan; omkomen; ontslapen; overlijden; sterven; verscheiden
perish bezwijken; doodgaan; heengaan; inslapen; omkomen; overlijden; sneuvelen; sterven; vallen; wegvallen breken; kapot gaan; onder water gaan; ondergaan; ontbinden; rotten; sneuvelen; stuk gaan; te gronde gaan; ten ondergaan; vergaan; verongelukken; verrotten; verteren; wegrotten; zinken
prolapse inzakken; sterk afnemen; teruglopen; vallen afglijden; aftakelen; afzakken; inzinken; vervallen; verzakken; wegglijden; wegzakken; wegzinken; zakken in
sag inzakken; sterk afnemen; teruglopen; vallen afglijden; aftakelen; afzakken; doorbuigen; doorzakken; gaan hangen; inzinken; uitbuiken; uitzakken; vervallen; verzakken; wegglijden; wegzakken; wegzinken; zakken in
slump inzakken; sterk afnemen; teruglopen; vallen in elkaar zakken; invallen; inzakken; inzinken; kelderen; sterk in waarde dalen
succumb bezwijken; doodgaan; heengaan; inslapen; omkomen; overlijden; sneuvelen; sterven; vallen; wegvallen onder water gaan; ondergaan; zinken
take a nosedive onderuitgaan; op zijn bek gaan; ten val komen; vallen
trip up flikkeren; kelderen; kiepen; kieperen; tuimelen; vallen
tumble flikkeren; kelderen; kiepen; kieperen; tuimelen; vallen buitelen; duikelen; kelderen; sodemieteren; zakken
OtherRelated TranslationsOther Translations
die dobbelsteen

Related Words for "vallen":


Related Definitions for "vallen":

 1. er boos om worden1
  • hij viel erover dat het eten niet klaar was1
 2. hem heel erg leuk of aantrekkelijk vinden1
  • ik val op blonde jongens1
 3. macht en invloed verliezen1
  • het kabinet is gevallen1
 4. omkomen1
  • hij is gevallen voor het vaderland1
 5. op de grond terechtkomen1
  • ik viel een gat in mijn knie1

Wiktionary Translations for vallen:

vallen
verb
 1. vrijelijk onder invloed van de zwaartekracht naar de aarde bewegen
vallen
verb
 1. move to a lower position under the effect of gravity
 2. to fall
 3. to drop

Cross Translation:
FromToVia
vallen fall; drop fallenunkontrolliert von oben nach unten bewegen (durch die Gravitation)
vallen fall fallensterben durch Gewalteinwirkung im Krieg
vallen fall; decline; drop fallen — auf einen niedrigeren Wert sinken
vallen fall; be killed in action falleneinnehmen werden
vallen drop; fall; plummet tomber — Être entraîné de haut en bas par son poids

vallen form of val:

val [de ~ (m)] noun

 1. de val (hinderlaag; valstrik)
  the ambush; the trap; the stag-evil; the noose
 2. de val (minder worden; afname; terugloop; daling)
  the decrease; the decline; the fall; the downfall; the crash
 3. de val (teloorgang; ondergang; debacle; tenondergang)
  the downfall; the drawback; the disadvantage; the ruin
 4. de val (terechtkomen; landing)
  the fall; the landing

Translation Matrix for val:

NounRelated TranslationsOther Translations
ambush hinderlaag; val; valstrik
crash afname; daling; minder worden; terugloop; val aanrijding; aanvaring; barst; beurskrach; botsing; breuk; collisie; crash; debacle; dreun; ineenstorting; ineenzakking; instorting; klap; knal; krach; krak; kwak; scheur; smak; vastloper
decline afname; daling; minder worden; terugloop; val achteruitgang; decadentie; grondverzakking; inzinking; verwording
decrease afname; daling; minder worden; terugloop; val afname; afname voorraad; afnames; afzwakking; bekorting; besnoeiing; besparing; bezuiniging; daling; inkrimping; korten; kostenbesparing; krimpen; minderen; reductie; teruggang; terugloop; verkorting; vermindering; vervallingen
disadvantage debacle; ondergang; teloorgang; tenondergang; val het verliezen; keerzijde; nadeel; schade; schaduwzijde; verlies
downfall afname; daling; debacle; minder worden; ondergang; teloorgang; tenondergang; terugloop; val ondergangen
drawback debacle; ondergang; teloorgang; tenondergang; val keerzijde; onaangename zijde; schaduwzijde
fall afname; daling; landing; minder worden; terechtkomen; terugloop; val achteruitgang; afname; baisse; daling; deflatie; herfst; herfsttijd; instorting; inzinking; najaar; neervallen; prijsdaling; prijsverlaging; teruggang; terugloop; vermindering
landing landing; terechtkomen; val afdaling; daling; landing; overloop
noose hinderlaag; val; valstrik
ruin debacle; ondergang; teloorgang; tenondergang; val bouwval; ruïne; vervallen gebouw
stag-evil hinderlaag; val; valstrik
trap hinderlaag; val; valstrik bakkes; karretje; ponum; porum; smoel; smoelwerk; snoet; snuit; trap; tronie; valkuil; wagentje
VerbRelated TranslationsOther Translations
ambush bekruipen; belagen; besluipen; tijgeren
crash aanrijden; botsen; crashen; ineenstorten; instorten; ontbinden; op elkaar knallen; op elkaar stoten; rotten; stoten op; vastlopen; vergaan; verongelukken; verrotten; verteren; wegrotten
decline achteruitgaan; afkeuren; afnemen; afstemmen; afwijzen; bezwijken; dalen; declineren; instorten; minder worden; minderen; tanen; tenondergaan; teruggaan; verbuigen; vergaan; verminderen; verrotten; verteren; vervallen; vervoegen; verwerpen; wegrotten; weigeren; zinken
decrease afnemen; beperken; dalen; declineren; inkrimpen; inperken; kleiner maken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; tanen; teruggaan; verkleinen; verkorten; verlagen; verminderen; vervallen
fall bezwijken; doodgaan; erin vallen; flikkeren; heengaan; inslapen; kelderen; kiepen; kieperen; omkomen; ondergaan; onderuitgaan; op zijn bek gaan; overlijden; raken; sneuvelen; sodemieteren; sterven; te gronde gaan; ten ondergaan; ten val komen; terechtkomen; treffen; tuimelen; vallen; wegvallen; zakken
ruin afbreken; bederven; iets vergallen; in de war sturen; nekken; ruineren; ruïneren; slopen; te gronde richten; verknoeien; vernielen; vernietigen; verwoesten; verzieken
trap grijpen; klauwen; overlappen; pakken; vangen; vatten; verstrikken
ModifierRelated TranslationsOther Translations
disadvantage nadele

Related Words for "val":


Related Definitions for "val":

 1. keer dat je op de grond terechtkomt1
  • hij maakte een lelijke val van de trap1
 2. toestel om dieren mee te vangen1
  • de muis werd gevangen met een val1

Wiktionary Translations for val:

val
noun
 1. omlaag gaan
 2. ten gevolge van de zwaartekracht naar beneden gaan
 3. onvrijwillig ergens op terecht komen
 4. hoogte van waarvandaan iets naar beneden valt
 5. van zijn macht beroofd worden
 6. richting van de stof, waarbij de figuren op de stof naar beneden gaan
 7. fruit dat uit de boom gevallen is, niet geplukt is
 8. beweegbare vloer van een ophaalbrug
 9. apparaat met een vallende deur of klem met als doel dieren te vangen
 10. lijn waarmee een vlag, zeil of rondhout gehesen kan worden
val
noun
 1. figurative: trap
 2. loss of greatness or status
 3. act of moving in gas or vacuum under the effect of gravity from a point to a lower point
 4. a fall
 5. device designed to catch or kill animals
 6. trick or arrangement designed to catch someone in a more general sense
 7. -

Cross Translation:
FromToVia
val fall FallPhysik: eine schnelle Abwärtsbewegung
val fall; drape Fall — die Art und Weise des Herabhängens von Stoffen o. Ä.
val halyard FallSeemannssprache: ein hängendes Tau
val fall; collapse; drop Sturz — heftiger Fall auf den Boden
val lowering; pulling down; dropping; reduction; dip; abasement; humiliation; fall; subsidence; sinking; cut; couching; prolapse; derogation; decay; destruction; ruin; adversity; failure; abatement; decrease; diminishment; curtailment; retrenchment; descent; decrepitude; abjection; abjectness; degradation; demotion; disrating; relegation; reduction to the ranks; deterioration abaissementaction d’abaisser, de s’abaisser, ou résultat de cette action.
val fall; drop; downfall; scrap; collapse chute — Traductions à trier suivant le sens
val downfall; decay déchéanceaction de faire déchoir ou état de celui qui déchoir.
val trap; pitfall; booby-trap; snare piègeinstrument, machine dissimuler dont on se servir pour prendre des animal, comme les loups, les renards, etc.

Related Translations for vallen