Summary
Dutch to English:   more detail...
  1. van last bevrijden:


Dutch

Detailed Translations for van last bevrijden from Dutch to English

van last bevrijden:

van last bevrijden verb

  1. van last bevrijden (verlossen)
    to release; to liberate; to free
    • release verb (releases, released, releasing)
    • liberate verb (liberates, liberated, liberating)
    • free verb (frees, freed, freeing)

Translation Matrix for van last bevrijden:

NounRelated TranslationsOther Translations
free vrije
release amnestie; bevrijding; invrijheidstelling; kwijtschelding; loslating; losraken; ontzetting; redding; uitlaat; uitlaatpijp; verlossing; versie; vlampijp; vrijlating; vrijmaking; zaligheid
VerbRelated TranslationsOther Translations
free van last bevrijden; verlossen banen; bevrijden; emanciperen; verlossen; vrijmaken; vrijvechten
liberate van last bevrijden; verlossen bevrijden; in vrijheid stellen; loslaten; losmaken; van de boeien ontdoen; vrijlaten
release van last bevrijden; verlossen afhelpen; amnestie verlenen; bevrijden; bevrijden van; bevrijden van belegeraars; detacheren; in vrijheid stellen; invrijheidstellen; lanceren; laten gaan; laten opstijgen; loskomen; loskrijgen; loslaten; losmaken; loswerken; ontheffen; ontslaan; ontsnappen; ontzetten; op de markt brengen; openen; openstellen; oplaten; scheiden; toegankelijk maken; uitgeven; uitsturen; van de boeien ontdoen; verlossen; verzenden; vrijgeven; vrijkomen; vrijlaten; wegsturen; wegzenden; zich bevrijden
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
free vrij
ModifierRelated TranslationsOther Translations
free beschikbaar; disponibel; gratis; in een handomdraai; in vrijheid; kosteloos; moeiteloos; pro deo; vacant; vanzelf; voor niets; vrij; zonder kosten; zonder moeite

Related Translations for van last bevrijden