Dutch

Detailed Translations for verering from Dutch to English

verering:

verering [de ~ (v)] noun

  1. de verering (hulde; eer)
    the honouring; the homage; the tribute; the toast; the inauguration
  2. de verering (eerbiedigen; aanbidden; verheerlijking; eerbied; verheffen)
    the worship; the reverence; the veneration; the deference; the adoration; the respect; the regard

Translation Matrix for verering:

NounRelated TranslationsOther Translations
adoration aanbidden; eerbied; eerbiedigen; verering; verheerlijking; verheffen aanbidding
deference aanbidden; eerbied; eerbiedigen; verering; verheerlijking; verheffen achting; eerbied; ere; ontzag; respect
homage eer; hulde; verering
honouring eer; hulde; verering eerbetoon; huldebetoon; huldiging
inauguration eer; hulde; verering inauguratie; inhuldiging; initiatie; inwijding; inwijdingsplechtigheid; inzegening; inzegeningsplechtigheid; openingsplechtigheid; start; wijdingsdienst
regard aanbidden; eerbied; eerbiedigen; verering; verheerlijking; verheffen achting; eerbied; eerbiediging; hoogachting; ontzag; respect; waardering
respect aanbidden; eerbied; eerbiedigen; verering; verheerlijking; verheffen achting; bewondering; eerbied; eerbiediging; ere; hoogachting; ontzag; ontzien; respect; waardering
reverence aanbidden; eerbied; eerbiedigen; verering; verheerlijking; verheffen
toast eer; hulde; verering geroosterd brood; heildronk; toast; toost; toostbrood
tribute eer; hulde; verering buiging; eerbetoon; huldeblijk
veneration aanbidden; eerbied; eerbiedigen; verering; verheerlijking; verheffen
worship aanbidden; eerbied; eerbiedigen; verering; verheerlijking; verheffen dienst; kerkviering; mis; prijzen; roemen; verheerlijken
VerbRelated TranslationsOther Translations
regard aangaan; achten; afwegen; beschouwen; betreffen; overdenken; overwegen; raken; slaan op
respect achten; bewonderen; eerbiedigen; hoogachten; hoogschatten; houden aan; respecteren
toast proosten
worship aanbidden; adoreren; bidden tot; verafgoden

Related Words for "verering":

  • vereringen