Summary


Dutch

Detailed Translations for vergunning from Dutch to English

vergunning:

vergunning [de ~ (v)] noun

 1. de vergunning (licentie)
  the licence; the permit; the permission; the allowance; the license
 2. de vergunning (licentie)
  the licence; the license
 3. de vergunning (mandaat; volmacht; procuratie; licentie)
  the mandate; the authority; the warrant

Translation Matrix for vergunning:

NounRelated TranslationsOther Translations
allowance licentie; vergunning aftrek; aftrekking; akkoord; arbeidsloon; bezoldiging; deductie; fiat; gage; goedkeuring; goedvinden; gunning; honorarium; loon; permissie; salaris; soldij; subsidie; tegemoetkoming; toelage; toestemming; traktement; verdienste; vermindering; wedde
authority licentie; mandaat; procuratie; vergunning; volmacht autorisatie; autoriteit; bevoegd zijn; bevoegdheid; deskundige; expert; fiat; geven van volmacht; gezag; gezaghebber; gezagsdrager; gezagsorgaan; heerschappij; instantie; kracht; lastbrief; lastgeving; macht; machtiging; mandaat; specialist; toestemming; vakkundige; vermogen; volmacht
licence licentie; vergunning autorisatie; brevet; certificaat; charter; diploma; fiat; licentie; machtiging; oorkonde; rijbewijs; toestemming; vergunningsrecht; volmacht; vrijbrief; vrijgeleide
license licentie; vergunning autorisatie; brevet; certificaat; charter; diploma; fiat; licentie; machtiging; oorkonde; rijbewijs; toestemming; vergunningsrecht; volmacht; vrijbrief; vrijgeleide
mandate licentie; mandaat; procuratie; vergunning; volmacht autorisatie; bevelschrift; fiat; geven van volmacht; lastbrief; lastgeving; machtiging; mandaat; toestemming; volmacht
permission licentie; vergunning afspraak; akkoord; bekrachtiging; fiat; goedkeuring; goedvinden; instemming; machtiging; overeenkomst; permissie; ratificering; regeling; schikking; toestemming
permit licentie; vergunning entreebiljet; geleidebiljet; geleidebrief; kaart; kaartje; pas; pasje; paspoort; plaatsbewijs; ticket; toegangsbewijs; vrijbrief; vrijgeleide
warrant licentie; mandaat; procuratie; vergunning; volmacht aanschrijving; deurwaardersexploot; kennisgeving; keur; sommatie; waarborg
VerbRelated TranslationsOther Translations
permit akkoord gaan; autoriseren; dulden; duren; fiatteren; goed vinden; goedkeuren; goedvinden; gunnen; in staat stellen; instemmen; inwilligen; laten; mogelijk maken; permitteren; toekennen; toelaten; toestaan; toestemmen; toestemming verlenen; vergunnen; verlenen; veroorloven
warrant borg staan; borg zijn; garanderen; garant staan; instaan; instaan voor; vast beloven; verzekeren; waarborgen

Wiktionary Translations for vergunning:

vergunning
noun
 1. een officiële (noodzakelijke) toestemming om een bepaalde activiteit uit te voeren
vergunning
verb
 1. authorize officially
 2. act of giving a formal authorization
noun
 1. freedom to deviate from normally applicable rules or practices
 2. legal terms of product usage
 3. legal document giving official permission to do something
 4. power or right to give orders
 5. act of authorizing
 6. an artifact or document rendering something allowed or legal

Cross Translation:
FromToVia
vergunning authorization; authorisation; clearance; empowerment; permission; leave; dispensation autorisationaction d’autoriser.
vergunning license; permission; leave; dispensation; licence; authorization; doctorate licencepermission.
vergunning permission; leave; dispensation permispermission écrire.