Dutch

Detailed Translations for verklaring from Dutch to English

verklaring:

verklaring [de ~ (v)] noun

 1. de verklaring (getuigenis; testimonium; getuigenverklaring)
  the testimony
 2. de verklaring (verklarende uitleg; uitleg; interpretatie; duiding)
  the explanation; the interpretation; the elucidation; the reading; the version
 3. de verklaring (mededeling; toelichting; statement; )
  the notification; the statement; the announcement
 4. de verklaring (aangifte; declaratie; melding; aangeven)
  the declaration
 5. de verklaring (verduidelijking; uitleg; opheldering; toelichting; uiteenzetting)
  the explanation; the clarification; the elucidation; the enlightenment; the explaining; the information; the notice; the clearing; the communication
 6. de verklaring (proces verbaal; rapport)
  the report; the statement; the charge

Translation Matrix for verklaring:

NounRelated TranslationsOther Translations
announcement aangifte; bevestiging; bewering; declaratie; mededeling; opheldering; statement; toelichting; uitlegging; verklaring aankondigen; aankondiging; aanschrijving; aanzeggen; aanzegging; afkondiging; bekendmaking; bericht; boodschap; convocatie; gewag; informatie; informeren; kennisgeven; kennisgeving; konde doen; mededeling; melding; openbare publicatie; opgave; proclamatie; publicatie; publikatie; relaas; tijding; uitgave; uitgifte; uitspraak; verkondiging; vermelding; verwittiging
charge proces verbaal; rapport; verklaring aanklacht; beschuldiging; electrische lading; lading; tenlastelegging; toeslag
clarification opheldering; toelichting; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklaring informatie; inlichting; verheldering
clearing opheldering; toelichting; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklaring evacuatie; informatie; inklaren; inklaring; inlichting; ontruiming; verheldering
communication opheldering; toelichting; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklaring communicatie
declaration aangeven; aangifte; declaratie; melding; verklaring aangifte; aangifteformulier; aankondiging; afkondiging; bekendmaking; certificaat; charter; definiëring; diploma; kennisgeving; mededeling; melding; meningsuiting; omissie; omschrijving; oorkonde; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte; uitlating; verkondiging; weglating
elucidation duiding; interpretatie; opheldering; toelichting; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklarende uitleg; verklaring betoog
enlightenment opheldering; toelichting; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklaring informatie; inlichting; optimalisatie; verheldering
explaining opheldering; toelichting; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklaring
explanation duiding; interpretatie; opheldering; toelichting; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklarende uitleg; verklaring informatie; inlichting; inlichtingen; nadere uitleg; ophelderingen; toelichting; toelichtingen
information opheldering; toelichting; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklaring convocatie; data; gegevens; info; informatie; informaties; informeren; inlichting; inlichtingen; kennisgeving; mededeling; ophelderingen; toelichtingen; verwittiging; voorlichting
interpretation duiding; interpretatie; uitleg; verklarende uitleg; verklaring denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; vertaling; vertolking; visie; zienswijze
notice opheldering; toelichting; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklaring bekijks; congé; convocatie; huuropzegging; informatie; kennisgeving; mededeling; verwittiging
notification aangifte; bevestiging; bewering; declaratie; mededeling; opheldering; statement; toelichting; uitlegging; verklaring aankondigen; aanschrijving; aanzeggen; aanzegging; convocatie; deurwaardersexploot; informatie; informeren; kennisgeven; kennisgeving; konde doen; mededeling; melding; sommatie; verwittiging
reading duiding; interpretatie; uitleg; verklarende uitleg; verklaring denkbeeld; geloofsleer; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lectuur; leer; leerstelling; leerstuk; leesvoer; lering; lezen; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; schriftlezing; standpunt; versie; visie; zienswijze
report proces verbaal; rapport; verklaring aantekening; bekendmaking; bericht; berichtgeving; blad; boodschap; gewag; lijst; lijst van gegevens; maandblad; magazine; mededeling; mededelingen; melding; noot; notitie; opgaaf; opgave; opschrijving; opstel; overzicht; periodiek; rapport; rapportage; referaat; relaas; reportage; scriptie; staat; staatje; tijding; tijdschrift; tijdspiegel; uitspraak; verhaal; vermelding; verslag; verwittiging; weekblad; weergave
statement aangifte; bevestiging; bewering; declaratie; mededeling; opheldering; proces verbaal; rapport; statement; toelichting; uitlegging; verklaring aantekening; bankafschrift; bekendmaking; bericht; beweren; bewering; boodschap; constatering; financieel overzicht; frase; gewag; gezegde; instructie; kwestie; lijst; mededeling; melding; meningsuiting; noot; notitie; opgaaf; opgave; opnoeming; opschrijving; opsomming; overzicht; probleem; rekeningoverzicht; relaas; staat; stelling; tijding; uitdrukking; uitlating; uitspraak; vaststelling; vermelding; verwittiging; vraagstuk; zegswijze; zin; zwaarte
testimony getuigenis; getuigenverklaring; testimonium; verklaring
version duiding; interpretatie; uitleg; verklarende uitleg; verklaring denkbeeld; geloofsleer; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; leer; leerstelling; leerstuk; lering; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; versie; visie; zienswijze
VerbRelated TranslationsOther Translations
charge aanklagen; beschuldigen; betichten; bevelen; casseren; chargeren; commanderen; decreteren; dicteren; factureren; gebieden; gelasten; in rekening brengen; incrimineren; opdragen; overdrijven; ten laste leggen; tenlaste leggen; verdacht maken; verdenken; verordenen; verordonneren; voorschrijven
notice aanschouwen; bekijken; bekrachtigen; bemerken; bespeuren; bestempelen; certificeren; gewaarworden; kijken; merken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; signaleren; staren; te zien krijgen; turen; uit elkaar houden; uiteenhouden; voelen; waarmerken; waarnemen; zien
report berichten; beschrijven; iets melden; informeren; klikken; mededelen; meedelen; melden; rapporteren; uiteenzetten; verhaal vertellen; verhalen; verklappen; verslag uitbrengen; vertellen; zeggen

Related Definitions for "verklaring":

 1. het plechtig meedelen1
  • de regering zegt in een verklaring dat ze aftreedt1
 2. het zeggen hoe het komt of wat de reden is1
  • wat is de verklaring voor dit verschijnsel?1

Wiktionary Translations for verklaring:

verklaring
noun
 1. het verklaren
 2. plechtige bekendmaking
 3. opheldering
 4. schriftelijk stuk
verklaring
noun
 1. something that explains
 2. the act or process of explaining
 3. written or oral indication of a fact, opinion, or belief
 4. declaration or remark
 5. presentation of opinion or position
 6. computing: instruction in a computer program

Cross Translation:
FromToVia
verklaring declaration; proclamation; statement; pronouncement; ruling déclaration — (histoire) FR|fr loi ; ordonnance ; interprétation d'un édit.
verklaring witness; character; mark; sign; proof; token; evidence; certificate; testimony; certification; reference; deposition témoignageaction de témoigner ; rapport d’un ou de plusieurs témoins sur un fait, soit de vive voix, soit par écrit.

Related Translations for verklaring