Dutch

Detailed Translations for verruiling from Dutch to English

verruiling:

verruiling [de ~ (v)] noun

 1. de verruiling
  the transfer; the switch-over
 2. de verruiling (omwisseling; omwisselen; omruil; verwisseling)
  the exchange; the change
  the switch
  – make a shift in or exchange of 1
  • switch [the ~] noun
   • First Joe led; then we switched1
 3. de verruiling (vervanging; substitutie; verwisseling; )
  the replacement; the substitute; the permutation; the transposition; the deputizing

Translation Matrix for verruiling:

NounRelated TranslationsOther Translations
change omruil; omwisselen; omwisseling; verruiling; verwisseling amendement; amendering; hervorming; herziening; inruil; keer; keerpunt; kentering; kleingeld; modificatie; mutatie; ombuiging; omkeer; ommekeer; ommezwaai; omruil; omruiling; omschakeling; omwisselen; omwisseling; overplaatsing; overstap; richtingsverandering; ruil; ruiling; ruiltransactie; transformatie; uitwisseling; veranderen; verandering; wending; wijzigen; wijziging; wisselgeld; wisseling
deputizing herstelling; omwisseling; substitutie; surrogaat; verruiling; vervanging; verwisseling
exchange omruil; omwisselen; omwisseling; verruiling; verwisseling aandelenbeurs; beurs; effectenbeurs; inruil; omruil; omruiling; omwisseling; ruil; ruilen; ruilhandel; ruiling; ruiltransactie; ruilverkeer; uitwisseling
permutation herstelling; omwisseling; substitutie; surrogaat; verruiling; vervanging; verwisseling
replacement herstelling; omwisseling; substitutie; surrogaat; verruiling; vervanging; verwisseling herplaatsing; hulpkracht; invaller; noodhulp; plaatsvervanger; plaatsvervanging; representant; vertegenwoordiger; wissel; wisselspeler
substitute herstelling; omwisseling; substitutie; surrogaat; verruiling; vervanging; verwisseling hulpkracht; invaller; invalster; noodhulp; plaatsvervanger; remplaçant; representant; reservist; substituut; surrogaat; vertegenwoordiger; vervangend middel; vervangend product; vervanger; vervanging; vervangingsmiddel; wissel; wisselspeler
switch omruil; omwisselen; omwisseling; verruiling; verwisseling invaller; knop; lichtknop; omschakelaar; schakelaar; schakelknop; schakeloptie; spoorwegwissel; stroomwisselaar; switch; wissel; wisselaar; wisselspeler
switch-over verruiling overplaatsing; overstap
transfer verruiling cessie; doorgifte; doorverbinden; gegevensoverdracht; overboeking; overdracht; overmaking; overplaatsing; overschrijving; overstap; overstapstation; transport; verzending; vrachtvervoer; wegtransport; wegvervoer
transposition herstelling; omwisseling; substitutie; surrogaat; verruiling; vervanging; verwisseling hervorming; omkeer; omschakeling; omwisselen; transformatie; veranderen; verandering; wending; wijzigen; wijziging
VerbRelated TranslationsOther Translations
change afwisselen; amenderen; andere kleren aantrekken; hernieuwen; herzien; inwisselen; krom buigen; modificeren; ombuigen; omkleden; omruilen; omwerken; omwisselen; opnieuw doen; overdoen; overstappen; ruilen; veranderen; verbuigen; verkleden; verruilen; verwisselen; wijzigen; wisselen
exchange hernieuwen; herstellen; inruilen; inwisselen; omruilen; omwisselen; renoveren; ruilen; uitwisselen; verbeteren; vernieuwen; verruilen; verwisselen; wisselen
substitute aflossen; invallen; invallen voor iemand; remplaceren; vernieuwen; vervangen; verwisselen
switch afwisselen; herzien; inwisselen; naar een andere versnelling overgaan; omruilen; omwisselen; ruilen; schakelen; veranderen; verruilen; verwisselen; wijzigen; wisselen
transfer afdragen; anders boeken; disloqueren; geld overmaken; overboeken; overbrengen; overdragen aan; overplaatsen; overschrijven; overzenden; overzetten; roeren; standplaats veranderen; transponeren; verleggen; verplaatsen; verschikken; verschuiven; vervoeren; verzetten
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
substitute loco-; plaatsvervangend; waarnemend