Dutch

Detailed Translations for verwisselen from Dutch to English

verwisselen:

verwisselen verb (verwissel, verwisselt, verwisselde, verwisselden, verwisseld)

 1. verwisselen (afwisselen; veranderen; wijzigen; herzien)
  to change; to interchange; to alter; to transform; to vary; to invent; to create; to make
  • change verb (changes, changed, changing)
  • interchange verb (interchanges, interchanged, interchanging)
  • alter verb (alters, altered, altering)
  • transform verb (transforms, transformed, transforming)
  • vary verb (varies, varied, varying)
  • invent verb (invents, invented, inventing)
  • create verb (creates, created, creating)
  • make verb (makes, made, making)
  to switch
  – the act of changing one thing or position for another 1
  • switch verb (switches, switched, switching)
   • his switch on abortion cost him the election1
 2. verwisselen (inwisselen; ruilen; omwisselen; )
  to exchange
  – put in the place of another; switch seemingly equivalent items 1
  • exchange verb (exchanges, exchanged, exchanging)
  to switch; to swop; to swap
  – exchange or give (something) in exchange for 1
  • switch verb (switches, switched, switching)
  • swop verb, British (swops, swopped, swopping)
  • swap verb, American (swaps, swapped, swapping)
  to interchange; to change; to trade; to convert; to change for; to shunt
  • interchange verb (interchanges, interchanged, interchanging)
  • change verb (changes, changed, changing)
  • trade verb (trades, traded, trading)
  • convert verb (converts, converted, converting)
  • change for verb (changes for, changed for, changing for)
  • shunt verb (shunts, shunted, shunting)
 3. verwisselen (omruilen; ruilen; wisselen; omwisselen)
  to exchange; to change; to barter; to trade in
  • exchange verb (exchanges, exchanged, exchanging)
  • change verb (changes, changed, changing)
  • barter verb (barters, bartered, bartering)
  • trade in verb (trades in, traded in, trading in)
  to swap; to switch
  – exchange or give (something) in exchange for 1
  • swap verb, American (swaps, swapped, swapping)
  • switch verb (switches, switched, switching)
 4. verwisselen (converteren; omzetten)
  to convert; to transpose; to reverse
  • convert verb (converts, converted, converting)
  • transpose verb (transposes, transposed, transposing)
  • reverse verb (reverses, reversed, reversing)
 5. verwisselen (met elkaar verwarren)
  to mix up; to confuse; to interchange
  • mix up verb (mixes up, mixed up, mixing up)
  • confuse verb (confuses, confused, confusing)
  • interchange verb (interchanges, interchanged, interchanging)
 6. verwisselen (remplaceren; vervangen; vernieuwen; aflossen)
  to replace; substitute; to interchange; to reappoint
  to swap
  – exchange or give (something) in exchange for 1
  • swap verb, American (swaps, swapped, swapping)

Conjugations for verwisselen:

o.t.t.
 1. verwissel
 2. verwisselt
 3. verwisselt
 4. verwisselen
 5. verwisselen
 6. verwisselen
o.v.t.
 1. verwisselde
 2. verwisselde
 3. verwisselde
 4. verwisselden
 5. verwisselden
 6. verwisselden
v.t.t.
 1. heb verwisseld
 2. hebt verwisseld
 3. heeft verwisseld
 4. hebben verwisseld
 5. hebben verwisseld
 6. hebben verwisseld
v.v.t.
 1. had verwisseld
 2. had verwisseld
 3. had verwisseld
 4. hadden verwisseld
 5. hadden verwisseld
 6. hadden verwisseld
o.t.t.t.
 1. zal verwisselen
 2. zult verwisselen
 3. zal verwisselen
 4. zullen verwisselen
 5. zullen verwisselen
 6. zullen verwisselen
o.v.t.t.
 1. zou verwisselen
 2. zou verwisselen
 3. zou verwisselen
 4. zouden verwisselen
 5. zouden verwisselen
 6. zouden verwisselen
diversen
 1. verwissel!
 2. verwisselt!
 3. verwisseld
 4. verwisselend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for verwisselen:

NounRelated TranslationsOther Translations
barter omruil; omruiling; omwisseling; ruil; ruilhandel; ruiling; ruiltransactie; ruilverkeer; uitwisseling
change amendement; amendering; hervorming; herziening; inruil; keer; keerpunt; kentering; kleingeld; modificatie; mutatie; ombuiging; omkeer; ommekeer; ommezwaai; omruil; omruiling; omschakeling; omwisselen; omwisseling; overplaatsing; overstap; richtingsverandering; ruil; ruiling; ruiltransactie; transformatie; uitwisseling; veranderen; verandering; verruiling; verwisseling; wending; wijzigen; wijziging; wisselgeld; wisseling
exchange aandelenbeurs; beurs; effectenbeurs; inruil; omruil; omruiling; omwisselen; omwisseling; ruil; ruilen; ruilhandel; ruiling; ruiltransactie; ruilverkeer; uitwisseling; verruiling; verwisseling
invent fantaseren; opdissen
make maak; makelij; merk
reverse achterkant; achterzijde; ellende; keerzijde; malheur; moeilijkheden; omgekeerde; ommezijde; onaangename zijde; ongeluk; onheil; onspoed; pech; ramp; rampspoed; rugzijde; tegendeel; tegenovergestelde; tegenslag; tegenspoed; terugslag; terugslagen
substitute herstelling; hulpkracht; invaller; invalster; noodhulp; omwisseling; plaatsvervanger; remplaçant; representant; reservist; substitutie; substituut; surrogaat; verruiling; vertegenwoordiger; vervangend middel; vervangend product; vervanger; vervanging; vervangingsmiddel; verwisseling; wissel; wisselspeler
swap omruil; omruiling; omwisseling; ruil; ruiling; ruiltransactie; uitwisseling
switch invaller; knop; lichtknop; omruil; omschakelaar; omwisselen; omwisseling; schakelaar; schakelknop; schakeloptie; spoorwegwissel; stroomwisselaar; switch; verruiling; verwisseling; wissel; wisselaar; wisselspeler
swop omruil; omruiling; omwisseling; ruil; ruiling; ruiltransactie; uitwisseling
trade commercie; handel; handelsverkeer; handelswaar; klandizie; koophandel; koopwaar; metier; negotie; nering; waar
VerbRelated TranslationsOther Translations
alter afwisselen; herzien; veranderen; verwisselen; wijzigen amenderen; hervormen; herzien; modificeren; omwerken; reformeren; veranderen; wijzigen
barter omruilen; omwisselen; ruilen; verwisselen; wisselen ruilen; uitwisselen; verruilen
change afwisselen; herzien; inwisselen; omruilen; omwisselen; ruilen; veranderen; verruilen; verwisselen; wijzigen; wisselen amenderen; andere kleren aantrekken; hernieuwen; herzien; krom buigen; modificeren; ombuigen; omkleden; omwerken; opnieuw doen; overdoen; overstappen; veranderen; verbuigen; verkleden; wijzigen
change for inwisselen; omruilen; omwisselen; ruilen; verruilen; verwisselen; wisselen ruilen; uitwisselen; verruilen
confuse met elkaar verwarren; verwisselen duizelen; in de war maken
convert converteren; inwisselen; omruilen; omwisselen; omzetten; ruilen; verruilen; verwisselen; wisselen bekeren; converteren; disloqueren; herbouwen; kerstenen; ombouwen; omgraven; omploegen; omrekenen; omschakelen; omspitten; omwerken; opnieuw bouwen; overschakelen; ploegen; reconstrueren; roeren; spitten; verleggen; verplaatsen; verschikken; verschuiven; vervoeren; verzetten
create afwisselen; herzien; veranderen; verwisselen; wijzigen concipiëren; in het leven roepen; maken; scheppen; tot stand brengen; verwekken; voor elkaar krijgen
exchange inwisselen; omruilen; omwisselen; ruilen; verruilen; verwisselen; wisselen hernieuwen; herstellen; inruilen; renoveren; ruilen; uitwisselen; verbeteren; vernieuwen; verruilen
interchange aflossen; afwisselen; herzien; inwisselen; met elkaar verwarren; omruilen; omwisselen; remplaceren; ruilen; veranderen; vernieuwen; verruilen; vervangen; verwisselen; wijzigen; wisselen hernieuwen; herstellen; renoveren; verbeteren; vernieuwen
invent afwisselen; herzien; veranderen; verwisselen; wijzigen bedenken; fantaseren; in het leven roepen; maken; scheppen; uitdenken; uitvinden; verdichten; verzinnen; voorwenden
make afwisselen; herzien; veranderen; verwisselen; wijzigen fabriceren; in het leven roepen; maken; produceren; scheppen; vervaardigen; voortbrengen
mix up met elkaar verwarren; verwisselen door elkaar geraken; door elkaar halen; door elkaar raken; dooreengooien; dooreenwerpen; in de war maken; in de war raken; van de kaart raken; van zijn stuk raken
reappoint aflossen; remplaceren; vernieuwen; vervangen; verwisselen herbenoemen; herkiezen; herplaatsen; opnieuw benoemen
replace aflossen; remplaceren; vernieuwen; vervangen; verwisselen remplaceren; terugleggen; terugplaatsen; terugzetten; vervangen
reverse converteren; omzetten; verwisselen herroepen; iets omdraaien; intrekken; omkeren; terugkomen op; terugnemen; zijn woorden terugnemen
shunt inwisselen; omruilen; omwisselen; ruilen; verruilen; verwisselen; wisselen ordenen; rangeren; schiften; sorteren; uitzoeken
substitute aflossen; remplaceren; vernieuwen; vervangen; verwisselen invallen; invallen voor iemand; vervangen
swap aflossen; inwisselen; omruilen; omwisselen; remplaceren; ruilen; vernieuwen; verruilen; vervangen; verwisselen; wisselen hernieuwen; herstellen; omwisselen; renoveren; ruilen; uitwisselen; verbeteren; vernieuwen; verruilen; wisselen
switch afwisselen; herzien; inwisselen; omruilen; omwisselen; ruilen; veranderen; verruilen; verwisselen; wijzigen; wisselen naar een andere versnelling overgaan; omwisselen; schakelen; wisselen
swop inwisselen; omruilen; omwisselen; ruilen; verruilen; verwisselen; wisselen omwisselen; ruilen; uitwisselen; verruilen; wisselen
trade inwisselen; omruilen; omwisselen; ruilen; verruilen; verwisselen; wisselen handel drijven; handelen; hernieuwen; herstellen; renoveren; ruilen; uitwisselen; verbeteren; vernieuwen; verruilen
trade in omruilen; omwisselen; ruilen; verwisselen; wisselen inruilen
transform afwisselen; herzien; veranderen; verwisselen; wijzigen disloqueren; een andere vorm geven; herscheppen; omschakelen van stroom; omzetten; roeren; transformeren; veranderen; verleggen; verplaatsen; verschikken; verschuiven; vervoeren; vervormen; verzetten
transpose converteren; omzetten; verwisselen anders boeken; transponeren
vary afwisselen; herzien; veranderen; verwisselen; wijzigen afwisselen; fluctueren; uiteenlopen; variëren; veranderen; verschillen; wisselen
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
reverse achteren; achteruit; achterwaarts; naar achter; naar achteren; rugwaarts; terug
substitute loco-; plaatsvervangend; waarnemend

Wiktionary Translations for verwisselen:

verwisselen
verb
 1. To take one thing for another
 2. to replace
noun
 1. reverse or change the order of two

Cross Translation:
FromToVia
verwisselen transpose transposer — changer de place, intervertir
verwisselen trouble; disturb; ruffle; confuse; puzzle; bemuse; bewilder; perplex; abash; addle; disarrange; disarray; agitate; incite; stir up; arouse troublerrendre trouble.