Summary


Dutch

Detailed Translations for waarborgsom from Dutch to English

waarborgsom:

waarborgsom [de ~] noun

  1. de waarborgsom (securiteit; onderpand)
    the caution money; the bond; the security
  2. de waarborgsom (borg; garantie; waarborg; )
    the warranty; the guarantee; the premises; the bond; the pledge; the surety; the edifice; the security; the lot

Translation Matrix for waarborgsom:

NounRelated TranslationsOther Translations
bond borg; cautie; garantie; onderpand; pand; securiteit; waarborg; waarborging; waarborgsom aansluiting; akkoord; band; bankpost; binding; bond; bondgenootschap; borgtocht; connectie; federatie; gebondenheid; het gebonden zijn; liaison; liga; link; obligatie; obligatielening; pact; relatie; samenhang; unie; verband; verbinding; verbond; verdrag; waardepapier
caution money onderpand; securiteit; waarborgsom
edifice borg; cautie; garantie; onderpand; pand; waarborg; waarborging; waarborgsom bouwwerk; gebouw; pand
guarantee borg; cautie; garantie; onderpand; pand; waarborg; waarborging; waarborgsom garantie; garantiebewijs; gratis service; keur; vrijwaring; waarborg
lot borg; cautie; garantie; onderpand; pand; waarborg; waarborging; waarborgsom aardig wat; bende; berg; bouwterrein; bouwwerk; drom; gebied; gebouw; grote hoeveelheid; hoeveelheid; hoop; horde; kavel; kluit; levenslot; lot; lotsbestemming; massa; menigte; noodlot; ongelukkig lot; overvloed; pand; partij; perceel; schare; terrein
pledge borg; cautie; garantie; onderpand; pand; waarborg; waarborging; waarborgsom belofte; gelofte; toezegging
premises borg; cautie; garantie; onderpand; pand; waarborg; waarborging; waarborgsom bouwwerk; bouwwerken; gebouw; gebouwen; huis; pand; panden; perceel
security borg; cautie; garantie; onderpand; pand; securiteit; waarborg; waarborging; waarborgsom bescherming; beschutting; beveiliging; geborgenheid; keur; veiligheid; waarborg; waardepapier; zekerheidstelling
surety borg; cautie; garantie; onderpand; pand; waarborg; waarborging; waarborgsom
warranty borg; cautie; garantie; onderpand; pand; waarborg; waarborging; waarborgsom
VerbRelated TranslationsOther Translations
guarantee borg staan; borg zijn; garanderen; garant staan; instaan; instaan voor; vast beloven; verzekeren; waarborgen
lot kavelen; verdelen; verkavelen
pledge belenen; verpanden; verpatsen

Related Words for "waarborgsom":

  • waarborgsommen