Summary
Dutch to English:   more detail...
  1. wartaal spreken:


Dutch

Detailed Translations for wartaal spreken from Dutch to English

wartaal spreken:

wartaal spreken verb

  1. wartaal spreken (onzin uitkramen; raaskallen; kletsen; onzin verkopen; ijlen)
    to rave; to talk nonsense
    • rave verb (raves, raved, raving)
    • talk nonsense verb (talks nonsense, talked nonsense, talking nonsense)

Translation Matrix for wartaal spreken:

VerbRelated TranslationsOther Translations
rave ijlen; kletsen; onzin uitkramen; onzin verkopen; raaskallen; wartaal spreken donderen; dwepen; fulmineren; razen; te keer gaan; tekeergaan; tieren; uit de slof schieten; uitvaren
talk nonsense ijlen; kletsen; onzin uitkramen; onzin verkopen; raaskallen; wartaal spreken

Related Translations for wartaal spreken