Summary
Dutch to English:   more detail...
 1. weeklagend:
 2. weeklagen:
 3. Wiktionary:


Dutch

Detailed Translations for weeklagend from Dutch to English

weeklagend:


Translation Matrix for weeklagend:

NounRelated TranslationsOther Translations
complaining beklag; gekanker; geklaag; gemekker; klacht indienen
lamenting gehuil; gejank; geween
moaning gedram; gehuil; gejank; gekerm; gekreun; gemekker; gesteun; geween; gezanik; gezeur
whining gedram; gehuil; gejank; geween; gezanik; gezeur
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
complaining jammerend; jeremiërend; klaaglijk; klagelijk; klagend; lamenterend; weeklagend beklagend; chagrijnig; gemelijk; humeurig; jammerend; jeremiërend; klaaglijk; klagerig; knorrig; negatief; nurks; sikkeneurig; slecht gehumeurd; zeurderig
lamenting jammerend; jeremiërend; klaaglijk; klagelijk; klagend; lamenterend; weeklagend chagrijnig; gemelijk; humeurig; jammerend; jeremiërend; klaaglijk; klagerig; knorrig; nurks; sikkeneurig; slecht gehumeurd
woeful jammerend; jeremiërend; klaaglijk; klagelijk; klagend; lamenterend; weeklagend beklagenswaardig; deerlijk; erbarmelijk; jammerend; jammerlijk; jeremiërend; klaaglijk; klagerig; rouwig; stakkerig; tragisch; treurig; verdrietig; zielig
wretched jammerend; jeremiërend; klaaglijk; klagelijk; klagend; lamenterend; weeklagend akelig; bedonderd; belazerd; beroerd; deplorabel; diep ongelukkig; ellendig; ellendige; jammerend; jeremiërend; klaaglijk; klagerig; klungelig; lamlendig; lamzalig; meelijwekkend; miserabel; naar; ongelukkig; onzalig; stumperig
ModifierRelated TranslationsOther Translations
moaning jammerend; jeremiërend; klaaglijk; klagelijk; klagend; lamenterend; weeklagend
whining jammerend; jeremiërend; klaaglijk; klagelijk; klagend; lamenterend; weeklagend

weeklagen:

weeklagen verb (weeklaag, weeklaagt, weeklaagde, weeklaagden, geweeklaagd)

 1. weeklagen (jammeren; jeremiëren)
  to lament; to wail; to complain; to make complaints
  • lament verb (laments, lamented, lamenting)
  • wail verb (wails, wailed, wailing)
  • complain verb (complains, complained, complaining)
  • make complaints verb (makes complaints, made complaints, making complaints)

Conjugations for weeklagen:

o.t.t.
 1. weeklaag
 2. weeklaagt
 3. weeklaagt
 4. weeklagen
 5. weeklagen
 6. weeklagen
o.v.t.
 1. weeklaagde
 2. weeklaagde
 3. weeklaagde
 4. weeklaagden
 5. weeklaagden
 6. weeklaagden
v.t.t.
 1. heb geweeklaagd
 2. hebt geweeklaagd
 3. heeft geweeklaagd
 4. hebben geweeklaagd
 5. hebben geweeklaagd
 6. hebben geweeklaagd
v.v.t.
 1. had geweeklaagd
 2. had geweeklaagd
 3. had geweeklaagd
 4. hadden geweeklaagd
 5. hadden geweeklaagd
 6. hadden geweeklaagd
o.t.t.t.
 1. zal weeklagen
 2. zult weeklagen
 3. zal weeklagen
 4. zullen weeklagen
 5. zullen weeklagen
 6. zullen weeklagen
o.v.t.t.
 1. zou weeklagen
 2. zou weeklagen
 3. zou weeklagen
 4. zouden weeklagen
 5. zouden weeklagen
 6. zouden weeklagen
diversen
 1. weeklaag!
 2. weeklaagt!
 3. geweeklaagd
 4. weeklagend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for weeklagen:

NounRelated TranslationsOther Translations
lament elegie; klaaglied; lijkklacht; requiem; treurdicht; treurlied; treurzang
wail jammertoon; lijkklacht
VerbRelated TranslationsOther Translations
complain jammeren; jeremiëren; weeklagen bezwaar aantekenen; bezwaar maken; bezwaren; brommen; een klacht indienen; eisen; kankeren; klagen; mopperen; morren; over iets mopperen; protesteren; pruttelen; reclameren; sputteren; tegenpruttelen; tegensputteren; terugeisen; terugvorderen; zeuren; zich beklagen; zijn beklag indienen
lament jammeren; jeremiëren; weeklagen kermen; lamenteren; rouwklagen
make complaints jammeren; jeremiëren; weeklagen
wail jammeren; jeremiëren; weeklagen huilen; janken; wenen; zich beklagen

Wiktionary Translations for weeklagen:

weeklagen
noun
 1. the act of lamenting