Summary
Dutch to English:   more detail...
  1. z-volgorde:


Dutch

Detailed Translations for z-volgorde from Dutch to English

z-volgorde:

z-volgorde

  1. z-volgorde
    the order; the z-order; the Z order; the stack order; the z order
    – The order in which objects are placed in a layer. An object higher in the stack will cover up (appear on top of) one lower in the stack. 1

Translation Matrix for z-volgorde:

NounRelated TranslationsOther Translations
Z order z-volgorde
order z-volgorde aanwijzing; bestelling; bevel; bevelschrift; bezorging; commando; consigne; decoratie; dienstorder; dwangbevel; ereteken; gebod; instructie; lastbrief; lintje; mandaat; onderscheiding; onderscheidingsteken; opdracht; orde; order; overhandiging; regelmaat; ridderorde; taak; voorschrift
stack order z-volgorde
z order z-volgorde
z-order z-volgorde
VerbRelated TranslationsOther Translations
order aanrukken; aanvoeren; afkondigen; bestellen; bevel voeren over; bevelen; catalogiseren; classificeren; commanderen; decreteren; dicteren; een brief dicteren; gebieden; gelasten; gezaghebben; heersen; ingeven; leiden; leidinggeven; macht uitoefenen; opdragen; ordenen; orderen; organiseren; overheersen; rangordenen; rangschikken; regelen; regeren; schikken; uitvaardigen; verordenen; verordonneren; voorschrijven

Related Translations for z-volgorde