Most Recent Dutch Words:

karaktereigenschap karaktereigenschappen doel doelen snijden zielig opdracht machine hapering opsommen schattig aanbieden versiersel bijzonder draaien draai paraat alsnog tool handleiding terwijl schade sluiten sloot bestuur besturen examen aanpassen secretaris broekpak voorbijganger Denemarken vluchtig openbaring hoewel voile middel efficiënt verplaatsen nogal verschuiven juridisch tamelijk eventueel bezienswaardigheid automatisch Automatisch bovenlichaam waarin waren waar krat voorstellen voorgesteld beitel beitelen gespierd buiten buit Buiten samenvatting facet aanwijzen percentage percentages zadel zadelen vrijkomen laag spanning intuitief intuïtief doodschieten intuïtie doodgeschoten ontdekken manier haard uitdoven later glas beschouwen verduisteren moedertaal aangenaam maatgevend schutsluis samenwerking huisarts willen wil rijden reden groeien groei instellen colbert verschillen verschil uitlokken verzamelen zien zagen proberen langskomen onvoorstelbaar bewijzen verplicht verplichten kap kappen boel kijken kijk verheffen verheven bevelhebber rechtvaardig rechtvaardigheid overgaan kerker grondplan schurk schurken geducht duchten graven graaf hygiënisch afbeelding verrassing overeenkomst allemaal uitschot zogenaamd achtervolgen zogenaamde personalia voorganger overnemen aanstellen vak beoordelen waarneembaar scheef inlijven diploma nakijken raadplegen pose voorzien beloven moeten ontplooien wat moeilijkheid moeilijkheden tevens daarom propedeuse toeleggen toeleg indachtig naast afwegen op visboer toeslag toeslagen geur geuren fair groot grootste verstandig toegeven ongevraagd doorlopen doorloop storm stormen asbak stremsel link menigte room indringer boom bomen zuur zuren afwisselen wortelstok terugdraaien cadeau opschuiven gelijkenis studievereniging terugwerken oprichten

Most Recent Spanish Words:

ofrecer gente balada Balada crudo muchacho azul congelador entender contemplar descrubir llanto rosca personas barrilete aya hecho hechos chivato chivata brazo braza coquetear ligar alcanzar alcance conductor tierno Bluetooth hacer levantar tornar tornarse tornado fallar falla zumo estar difícil aspecto durar duro halagar girar empezar salud ¡Salud! contestar poblar poblado fresar construir persuadir castigar hundir cazar repartir bicho bichos infante visitar estornudar pasivo becerro buscar Buscar haber llorar azafrán sufrir bailar sudoeste cantar barandal entusiasmar sureste sudeste comer despertar tener ir pan PAN mermelada linaza estanco estancarse vendar revolver revuelto saber arrugar sociedad ayudar dar senado punta tábano arena jugar espantar espantado poder copropietario ser cumplir puro cumplirse peatón paso pasos ciudad panaderia panadería tramar tramo pero pera ópera Ópera madurar cerdo morir fallecer agujerito frente igualar Igualar bandolero consolación gustar gusto flemar flema palabra apresurar sobresaltar emitir llevar playa envolver colarse limpieza banner sumamente almorzar almuerzo mucho Hotmail bandera palo ópalo picar pico confesar realizar realidad pensar evidenciar leche novela telenovela leer leño Leo país barrer te chubasco chubascos derecho Derecho vicepresidente vice-presidente marica analista angustiado asombrar asombrarse asombrado estupefacto pretender papanatas raro incluir mediar medio guapo chico resumir resumen también bujía pipa capullo reformar reforma sombra sonar