Dutch

Detailed Translations for overeenstemming from Dutch to Spanish

overeenstemming:

overeenstemming [de ~ (v)] noun

  1. de overeenstemming
    el acuerdo; la conformidad; la armonía; la solidaridad; la compatibilidad; el entendimiento; el consenso; la concordia; la unanimidad

Translation Matrix for overeenstemming:

NounRelated TranslationsOther Translations
acuerdo overeenstemming accoord; accorderen; afkondiging; afspraak; afspreken; akkoord; arrangement; articulatie; band; beslechting; binding; bond; bondgenootschap; compromis; contract; decreet; evenbeeld; federatie; gemeenschappelijkheid; goedkeuring; instemming; liga; overeenkomst; pact; regeling; schikking; toestemming; uitspraak; uitvaardiging; unie; verbond; verdrag; vergelijk; vonnisvelling; winkel; winkelzaak; zaak
armonía overeenstemming eendracht; eendrachtigheid; eensgezindheid; evenbeeld; evenwichtigheid; gemeenschappelijkheid; harmonie; overeenkomst; samenklank
compatibilidad overeenstemming
concordia overeenstemming alliantie; bond; bondgenootschap; eendracht; eendrachtigheid; eensgezindheid; harmonie; saamhorigheid; verbond
conformidad overeenstemming eendracht; eendrachtigheid; eensgezindheid; evenbeeld; gemeenschappelijkheid; harmonie; overeenkomst; saamhorigheid
consenso overeenstemming eendracht; eendrachtigheid; eensgezindheid; eenstemmigheid; harmonie; unanimiteit
entendimiento overeenstemming beschouwing; bewustzijn; brein; brille; denkvermogen; doorzicht; geest; genie; hersens; intellect; intelligentie; inzicht; rede; samenspel; vernuft; verstaanbaarheid; verstand; visie
solidaridad overeenstemming alliantie; bond; bondgenootschap; eendracht; eendrachtigheid; eensgezindheid; gemeenschapsbesef; gemeenschapsgeest; gemeenschapszin; harmonie; lotsverbondenheid; saamhorigheidsgevoel; solidariteit; verbond; verbondenheid
unanimidad overeenstemming eendracht; eendrachtigheid; eensgezindheid; eenstemmigheid; harmonie; saamhorigheid; unanimiteit
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
compatibilidad compatibiliteit

Related Words for "overeenstemming":


Related Definitions for "overeenstemming":

  1. het met elkaar eens zijn1
    • we zijn met onze buren tot overeenstemming gekomen1

Wiktionary Translations for overeenstemming:


Cross Translation:
FromToVia
overeenstemming acuerdo; conformidad accordance — agreement; harmony; conformity
overeenstemming acuerdo agreement — state whereby several parties share a view or opinion
overeenstemming consenso consensus — general agreement
overeenstemming armonía harmony — agreement or accord
overeenstemming atmosfera; atmósfera atmosphère — Couche d’air
overeenstemming atmosfera; atmósfera atmosphère — astronomie|fr au singulier couche d’air qui environne une planète, en particulier la Terre.
overeenstemming acorde; acuerdo; concordación; convenio concordance — courant|fr conformité ; analogie ; correspondance ; accord entre les choses.
overeenstemming acorde; acuerdo; concordación; convenio ententeinterprétation qu’on donner à un mot, à une phrase équivoque et susceptible de plusieurs sens.
overeenstemming tono; timbre tonson d’une certaine fréquence.

Related Translations for overeenstemming