Dutch

Detailed Translations for blijvend from Dutch to Spanish

blijvend:


Translation Matrix for blijvend:

NounRelated TranslationsOther Translations
fuerte citadel; deurslot; kasteel; ridderkasteel; ridderslot; slot; sterke kant; sterke zijde
permanente krullenkapsel; permanent; permanentje
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
constante constante
ModifierRelated TranslationsOther Translations
constante blijvend aaneengesloten; aanhoudend; altijddurend; bestendig; constant; continu; continue; doorlopend; eeuwig; effen; gelijkblijvend; gelijkmatig; gestaag; in elk geval; in ieder geval; indifferent; laconiek; lauw; niet aflatend; onafgebroken; onafgelaten; ongevoelig; ongeïnteresseerd; ononderbroken; onophoudelijk; onveranderlijk; onverflauwd; onverminderd; onvermoeibaar; onvermoeid; onverschillig; van één kleur; voortdurend
constantemente blijvend aanhoudend; aldoor; almaar; altijd; bestendig; constant; continu; continue; de hele tijd; doorlopend; gedurig; immer; onafgebroken; onafgelaten; ononderbroken; onophoudelijk; onvermoeibaar; onvermoeid; permanent; steeds; telkens; voortdurend
continuamente blijvend aanhoudend; aldoor; almaar; altijd; altijddurend; constant; continu; continue; de hele tijd; doorgaand; doorlopend; eeuwig; gedurig; immer; onafgebroken; onafgelaten; ononderbroken; onophoudelijk; onvermoeibaar; onvermoeid; permanent; steeds; telkens; uitentreuren; voortdurend
continuo blijvend aanhoudend; altijddurend; constant; continue; de hele tijd; doorgaand; doorlopend; eeuwig; hardnekkig; onafgebroken; onafgelaten; ononderbroken; onophoudelijk; onverdroten; onvermoeibaar; onvermoeid; voortdurend
duradero blijvend de hele tijd; duurzaam; ferm; fiks; flink; hecht; langjarig; stevig; veeljarig; voortdurend
estable blijvend degelijke; duurzaam; duurzame; gelijkblijvend; gelijkmatig; gestaag; hecht; kredietwaardig; solvabel; solvent; stabiel; stevig; waardevast
fuerte blijvend bitter teleurgesteld; breed; dapper; degelijke; doordringend; duurzaam; duurzame; felle; ferm; fiks; flink; fors; fysiek sterk; grimmig; hard; hardop; heldhaftig; heroïsch; hoog; indringend; intens; intensief; keihard; kloek; krachtig; luid; massief; met een krachtige uitwerking; met hoge snelheid; moedig; moreel sterk; onderdrukt; onverschrokken; opgekropt; pittig; potig; robuust; schel; schel klinkend; scherp; schril; snerpend; solide; sterk; stevig; stevig gebouwd; stout; stoutmoedig; straf; struis; uit de kluiten gewassen; verbeten; verbitterd; verkropt; zwaar; zwaargebouwd
perdurable blijvend de hele tijd; duurzaam; duurzame; voortdurend
permanente blijvend aanhoudend; altijddurend; constant; continue; de hele tijd; doorgaand; doorlopend; duurzame; eeuwig; onafgebroken; onafgelaten; ononderbroken; onophoudelijk; voortdurend
sólido blijvend behorende tot de harde kern; betrouwbaar; corpulent; degelijk; degelijke; deugdelijk; dik; doortimmerd; doorwrocht; duurzaam; duurzame; fors; gezet; hecht; lijvig; massief; niet hol; potig; robuust; solide; stevig; struis; van de harde kern; zwaar; zwaargebouwd; zwaarlijvig

Related Words for "blijvend":

  • blijvender, blijvendere

Wiktionary Translations for blijvend:


Cross Translation:
FromToVia
blijvend permanente; continuo; estable; perenne; contínuo permanent — Qui est stable, immuable, qui dure sans changer, qui dure constamment.

Related Translations for blijvend