Dutch

Detailed Translations for bliksems from Dutch to Spanish

bliksems:

bliksems [de ~] noun, plural

 1. de bliksems (weerlichten)
  el rayos; el relámpagos

Translation Matrix for bliksems:

NounRelated TranslationsOther Translations
rayos bliksems; weerlichten bliksemslagen; stralen; strepen
relámpagos bliksems; weerlichten
ModifierRelated TranslationsOther Translations
alarmante bliksems; verdraaid; verduiveld angstwekkend; benard; benauwd; dreigend; eng; ernstig; godgeklaagd; hachelijk; hemeltergend; ijzingwekkend; kritiek; onrustbarend; ontstellend; ontzettend; penibel; schandalig; schandelijk; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; ten hemel schreiend; verfoeilijk; verontrustend; verschrikkelijk; vreselijk; zeer ergerlijk; zorgelijk; zorgwekkend
aterrador bliksems; verdraaid; verduiveld afgrijselijk; afschrikwekkend; afschuwelijk; afschuwwekkend; akelig; angstaanjagend; angstwekkend; beangstigend; eng; griezelig; gruwelijk; ijzingwekkend; monsterlijk; onrustbarend; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; sinister; verontrustend; verschrikkelijk; vreesaanjagend; vreeswekkend; vreselijk; zorgelijk; zorgwekkend
dichoso bliksems; verdraaid; verduiveld donders; fortuinlijk; gelukkig; tevreden; vergenoegd; verrekte; voldaan; voorspoedig
endemoniado bliksems; verdraaid; verduiveld bezeten; fanatiek; gemotiveerd; ijzingwekkend; motivatie bezittend; ontzettend; schrikbarend; schrikwekkend; vreselijk
horroroso bliksems; verdraaid; verduiveld afschrikwekkend; afschuwelijk; afschuwwekkend; afstotelijk; afstotend; afstotend voor zintuigen; angstaanjagend; barbaars; beestachtig; bruut; gedrochtelijk; gevaarlijk; godgeklaagd; hemeltergend; ijzingwekkend; inhumaan; lelijk; misselijkmakend; misvormd; monsterlijk; onmenselijk; ontzettend; schandalig; schandelijk; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; ten hemel schreiend; verfoeilijk; verschrikkelijk; vreselijk; walgelijk; wanstaltig; week; weerzinwekkend; wreed; zeer ergerlijk; zwak
maldito bliksems; verdraaid; verduiveld donders; drommels; gedoemd; godvergeten; verdikkeme; verdoemd; verdomd; verdomme; verdorie; verrekte; vervloekt; verwenst
terriblemente bliksems; verdraaid; verduiveld achterbaks; boefachtig; boosaardig; doortrapt; enorm; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gigantisch; gluiperig; godgeklaagd; hemeltergend; immens; in zeer hoge mate; leep; listig; ontzettend; onwijs; reusachtig; schandalig; schandelijk; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; schromelijk; schurkachtig; slinks; sluw; snood; stiekem; ten hemel schreiend; uitgekookt; vals; verfoeilijk; verschrikkelijk; vreselijk; week; zeer ergerlijk; zwak
tremendo bliksems; verdraaid; verduiveld aanmerkelijk; aanzienlijk; afgrijselijk; afschuwelijk; angstwekkend; beduidend; behoorlijk; betoverend; dreigend; eng; enorm; extravagant; flink; fors; geducht; gigantisch; godgeklaagd; groot; groots; grootschalig; gruwelijk; hard; hardvochtig; heel erg; heel groot; hemeltergend; ijzingwekkend; immens; in hoge mate; in zeer hoge mate; kolossaal; luisterrijk; magnifiek; onbarmhartig; ongenadig; onmetelijk; ontzettend; overmatig; prachtig; reusachtig; reuze; riant; schandalig; schandelijk; schitterend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; schromelijk; ten hemel schreiend; verfoeilijk; verregaand; verschrikkelijk; vervaarlijk; vreeswekkend; vreselijk; week; zeer ergerlijk; zwak

Related Words for "bliksems":


bliksem:

bliksem [de ~ (m)] noun

 1. de bliksem (weerlicht)
  el relámpago; el rayo
 2. de bliksem (bliksemschicht; bliksemslag; flits; bliksemflits)
  el diablo; el pobrecito; la flecha; el flash; el relámpago; el destello; el pobre; el centelleo; el rayo
 3. de bliksem (hemelvuur)
  el fuego del cielo; el relámpago; el rayo

Translation Matrix for bliksem:

NounRelated TranslationsOther Translations
centelleo bliksem; bliksemflits; bliksemschicht; bliksemslag; flits flikkeren; flonkering; fonkelen; fonkeling; gefonkel; getintel; glinstering; glitter; schittering; sprankelen; tinteling
destello bliksem; bliksemflits; bliksemschicht; bliksemslag; flits flakkering; flikkering; flonkering; geflikker; getintel; glans; luister; schicht; schijn; schitteren; schittering; sprankeltje; sterretje; tinteling; vonkje
diablo bliksem; bliksemflits; bliksemschicht; bliksemslag; flits boosaardig wezen; demon; duivel; kwaad; kwelduivel; satan
flash bliksem; bliksemflits; bliksemschicht; bliksemslag; flits flits; flitslicht; schicht; snel beeld
flecha bliksem; bliksemflits; bliksemschicht; bliksemslag; flits flits; pijl; schicht; snel beeld
fuego del cielo bliksem; hemelvuur
pobre bliksem; bliksemflits; bliksemschicht; bliksemslag; flits arme drommel; armoedzaaiers; ongelukkige; pauper; stakkerd; sukkelaar
pobrecito bliksem; bliksemflits; bliksemschicht; bliksemslag; flits arme drommel; drommel; ongelukkige; stakker; stakkerd; stumper; sukkel; sukkelaar; zielenpiet
rayo bliksem; bliksemflits; bliksemschicht; bliksemslag; flits; hemelvuur; weerlicht schicht; spaak; straal; straalbundel; stralenbundel
relámpago bliksem; bliksemflits; bliksemschicht; bliksemslag; flits; hemelvuur; weerlicht schicht
ModifierRelated TranslationsOther Translations
pobre arm; armelijk; armetierig; armoedig; armzalig; bar; bekaaid; berooid; deerlijk; deerniswekkend; deplorabel; dun; ellendig; er bekaaid afkomen; erbarmelijk; erg; flodderig; geen vet op de botten hebbende; haveloos; iel; karig; krap; luizig; luttel; mager; meelijwekkend; miserabel; niet overvloedig; onbemiddeld; ongegoed; onvermogend; pover; rampzalig; schamel; schooierig; schraal; schriel; sjofel; sjofeltjes; verlopen; weinig

Related Words for "bliksem":


Related Definitions for "bliksem":

 1. een lichtflits door de lucht1
  • eerst was er alleen onweer, later ook bliksem1

Wiktionary Translations for bliksem:


Cross Translation:
FromToVia
bliksem rayo; relámpago lightning — flash of light
bliksem rayo lightning — discharge
bliksem relámpago BlitzPhysik, Meteorologie: sichtbare Lichterscheinung bei einer elektrischen Entladung
bliksem rayo foudre — Fluide électrique
bliksem relámpago; rayo éclair — Éclat de lumière