Summary
Dutch to Spanish:   more detail...
  1. danig:
  2. Wiktionary:


Dutch

Detailed Translations for danig from Dutch to Spanish

danig:


Translation Matrix for danig:

NounRelated TranslationsOther Translations
bastante aardig wat
notable notabel; notabele
ModifierRelated TranslationsOther Translations
bastante behoorlijk; danig; duchtig aanmerkelijk; aanzienlijk; basta; beduidend; behoorlijk; behoorlijke; bevredigend; enigermate; enigszins; enorm; flink; fors; genoeg; genoegzaam; iets; ietwat; menig; nogal; nogal wat; redelijk; redelijke; stoer; sufficiënt; tamelijk; tamelijk veel; tamelijke; toereikend; voldoende; vrij veel; vrij wat
considerable behoorlijk; danig; duchtig aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; beslist; besluitvaardig; betrekkelijk; enorm; ferm; fiks; flink; fors; gedecideerd; kordaat; noemenswaardige; nogal; nogal wat; redelijk; relatief; resoluut; stevig; substantieel; tamelijk; tamelijk veel; vastberaden; vrij veel; vrij wat
notable behoorlijk; danig; duchtig aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; befaamd; behoorlijk; beslist; besluitvaardig; dapper; deftig; eerbiedwekkend; enorm; fier; flink; fors; frappant; geacht; gedecideerd; gedistingeerd; heldhaftig; heroïsch; hooggeplaatst; hooggezeten; in het oog lopend; in het oog springend; indrukwekkend; kloek; kordaat; majestueus; moedig; nobel; noemenswaardig; onverschrokken; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; parmant; parmantig; plechtig; plechtstatig; prominent; resoluut; royaal; saillant; statig; stoer; stout; stoutmoedig; toepasselijk; treffend; trots; vastberaden; vermeldenswaard; vermeldenswaardig; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam; vorstelijk

Related Words for "danig":

  • danige

Wiktionary Translations for danig:

danig
adjective
  1. in aanmerkelijke mate
adverb
  1. in aanzienlijke mate