Dutch

Detailed Translations for de plaat poetsen from Dutch to Spanish

de plaat poetsen:


Translation Matrix for de plaat poetsen:

NounRelated TranslationsOther Translations
despedirse a la francesa noorderzon
largarse inrukken; ophoepelen
marcharse opbreken
salir heengaan; vertrekken; weggaan
VerbRelated TranslationsOther Translations
coger las de Villadiego de plaat poetsen; ervandoor gaan; hem smeren; zich uit de voeten maken er tussenuit knijpen; er vandoor gaan
despedirse a la francesa de plaat poetsen; ervandoor gaan; hem smeren; zich uit de voeten maken
escaparse de plaat poetsen; ervandoor gaan; hem smeren; zich uit de voeten maken floepen; glippen; in ontvangst nemen; krijgen; losbreken; loskomen; ontslagen worden; ontsnappen; ontvangen; op vrije voeten gesteld worden; opstrijken; uitwijken voor iets; vrijkomen; wegglippen; zich bevrijden; zich met geweld losbreken
evadirse de plaat poetsen; ervandoor gaan; hem smeren; zich uit de voeten maken loskomen; ontslagen worden; op vrije voeten gesteld worden; uitwijken voor iets; vrijkomen
fugarse de plaat poetsen; ervandoor gaan; hem smeren; zich uit de voeten maken deserteren; het leger ontvluchten
huirse de plaat poetsen; ervandoor gaan; hem smeren; zich uit de voeten maken
irse de plaat poetsen; ervandoor gaan; hem smeren; zich uit de voeten maken afreizen; gaan; heengaan; opbreken; opstappen; smeren; verdwijnen; verlaten; vertrekken; verwijderen; weggaan; wegreizen; wegtrekken; zich verwijderen
irse pitando de plaat poetsen; ervandoor gaan; hem smeren; zich uit de voeten maken
largarse de plaat poetsen; ervandoor gaan; hem smeren; zich uit de voeten maken afreizen; er tussenuit knijpen; er vandoor gaan; gaan; heengaan; inrukken; met de noorderzon vertrekken; naar de vijand overlopen; opbreken; opdonderen; opflikkeren; ophoepelen; opkrassen; oplazeren; oprotten; opstappen; verdwijnen; verlaten; vertrekken; weggaan; wegreizen; wegscheren; wegtrekken; zich wegscheren
marcharse de plaat poetsen; ervandoor gaan; hem smeren; zich uit de voeten maken aanbinden; aanknopen; afreizen; beginnen; er tussenuit knijpen; er vandoor gaan; gaan; heengaan; lopend weggaan; met de noorderzon vertrekken; opbreken; opstappen; smeren; verdwijnen; verlaten; vertrekken; verwijderen; weggaan; weglopen; wegreizen; wegtrekken
salir de plaat poetsen; ervandoor gaan; hem smeren; zich uit de voeten maken afhaken; afreizen; afsluiten; afvallen; afzeggen; afzien van; belanden; bewaarheid worden; blijken; conveniëren; de hort op gaan; deugen; eruit gaan; eruitgaan; eruitstappen; extraheren; gaan; geraken; geschikt zijn; heengaan; loskomen; loskrijgen; losmaken; lostornen; naar de vijand overlopen; ontglippen; ontkomen; ontslagen worden; ontsnappen aan; ontvluchten; op vrije voeten gesteld worden; opbreken; opgeven; ophouden; opstappen; passen; passend zijn; reizen; rondreizen; smeren; stappen; stoppen; terechtkomen; tornen; trekken; uitgaan; uithalen; uitkomen; uitrijden; uitstappen; uittrekken; verdwijnen; verlaten; vertrekken; verwijderen; verzeilen; vluchten; vooraan staan; vooruitspringen; vooruitsteken; vrijkomen; weggaan; wegkomen; weglopen; wegreizen; wegrennen; wegtrekken; zich vrijmaken; zwerven
tomar las de Villadiego de plaat poetsen; ervandoor gaan; hem smeren; zich uit de voeten maken er tussenuit knijpen; er vandoor gaan; met de noorderzon vertrekken
OtherRelated TranslationsOther Translations
salir uitkomen; uitstromen

Related Translations for de plaat poetsen