Dutch

Detailed Translations for eerbiedwekkend from Dutch to Spanish

eerbiedwekkend:


Translation Matrix for eerbiedwekkend:

NounRelated TranslationsOther Translations
notable notabel; notabele
ModifierRelated TranslationsOther Translations
adecuado eerbiedwekkend; indrukwekkend adequaat; billijk; correct; gepast; gepaste; geschikt; geschikte; geëigend; hebbelijk; juist; juiste; naar behoren; passend; passende; redelijk; schappelijk; terdege; toepasbaar; wel degelijk
admirable eerbiedwekkend; indrukwekkend bewonderenswaardig; groots; imponerend; imposant; indrukwekkend; ontzaggelijk; ontzagwekkend; overdonderend; overweldigend
conveniente eerbiedwekkend; indrukwekkend aan te prijzen; aanbevelenswaardig; aangenaam; begeerlijk; beschaafd; correct; eerbaar; fijn; geciviliseerd; gecultiveerd; gepast; gepaste; geraden; geschikte; gewenst; gewild; juiste; keurig; kuis; lekker; naar behoren; netjes; ontwikkeld; passende; prettig; raadzaam; verlangd; voegzaam; wenselijk; zedig
convenientemente eerbiedwekkend; indrukwekkend naar behoren
decente eerbiedwekkend; indrukwekkend beschaafd; betamelijk; correct; decent; deugdzaam; eerbaar; eerlijk; eerzaam; fair; fatsoenlijk; gepast; geschikt; hebbelijk; keurig; kies; kuis; maagdelijk; manierlijk; netjes; onberispelijk; onbesproken; onbevlekt; onschuldig; ordentelijk; proper; puur; rein; respectabel; schoon; sec; tof; welgemanierd; welgevoeglijk; welopgevoed; welvoeglijk; zedig; zindelijk; zuiver
notable eerbiedwekkend; indrukwekkend aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; befaamd; behoorlijk; beslist; besluitvaardig; danig; dapper; deftig; duchtig; enorm; fier; flink; fors; frappant; geacht; gedecideerd; gedistingeerd; heldhaftig; heroïsch; hooggeplaatst; hooggezeten; in het oog lopend; in het oog springend; indrukwekkend; kloek; kordaat; majestueus; moedig; nobel; noemenswaardig; onverschrokken; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; parmant; parmantig; plechtig; plechtstatig; prominent; resoluut; royaal; saillant; statig; stoer; stout; stoutmoedig; toepasselijk; treffend; trots; vastberaden; vermeldenswaard; vermeldenswaardig; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam; vorstelijk
presentable eerbiedwekkend; indrukwekkend eerbaar; eerzaam; fatsoenlijk; keurig; kies; netjes; ordentelijk; respectabel; toonbaar; vertoonbaar
significante eerbiedwekkend; indrukwekkend aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors

Related Words for "eerbiedwekkend":

  • eerbiedwekkende