Dutch

Detailed Translations for forsheid from Dutch to Spanish

forsheid:


forsheid form of fors:


Translation Matrix for fors:

NounRelated TranslationsOther Translations
alto halt
ancho breedgeschouderdheid; breedheid; breedte
bastante aardig wat
fuerte citadel; deurslot; kasteel; ridderkasteel; ridderslot; slot; sterke kant; sterke zijde
macizo bed; bloembed; bloemperk
mayor majoor; nestor; oudste; oudste van een groep personen; senior
notable notabel; notabele
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
- flink; stevig
OtherRelated TranslationsOther Translations
alto ho
ModifierRelated TranslationsOther Translations
a lo ancho breed; fors; uit de kluiten gewassen groot; in details; uitgewerkt
alto breed; fors; uit de kluiten gewassen enorm; groot; hard; hardop; heel erg; hoog; hoog gegroeid; hoog gerezen; hooggelegen; in zeer hoge mate; lang; luid; luid klinkend; luidkeels; reuze; uit volle borst
amplio breed; fors; uit de kluiten gewassen ampel; brede; breed; breedgeschouderd; breedvoerig; clement; extensief; genereus; goedgeefs; goedhartig; groot; groots; grootschalig; grootscheeps; gul; in details; mak; mild; omstandig; riant; royaal; ruim; ruim opgezette; ruimhartig; scheutig; uitgebreid; uitgewerkt; uitvoerig; veelomvattend; vrijgevig; weids; welwillend; wijd; zacht; zachtaardig
ancho breed; fors; uit de kluiten gewassen afgesloten; dicht; flodderig; gesloten; grauw; in details; slobberig; slodderig; toe; uitgewerkt; vaal; vetlijvig
asombroso aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors curieus; fenomenaal; groots; imponerend; imposant; indrukwekkend; merkwaardig; miraculeus; ongelofelijk; ontzaggelijk; ontzagwekkend; opzienbarend; overdonderend; overweldigend; toepasselijk; treffend; verbazend; verbazingwekkend; verbijsterend; verwonderend; verwonderingwekkend; verwonderlijk; vreemd; wonderbaar; wonderbaarlijk; wonderlijk
bastante aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors basta; behoorlijk; behoorlijke; bevredigend; danig; duchtig; enigermate; enigszins; flink; genoeg; genoegzaam; iets; ietwat; menig; nogal; nogal wat; redelijk; redelijke; stoer; sufficiënt; tamelijk; tamelijk veel; tamelijke; toereikend; voldoende; vrij veel; vrij wat
con fuerza breed; fors; uit de kluiten gewassen dapper; ferm; fiks; flink; heldhaftig; heroïsch; kloek; manhaftig; moedig; moreel sterk; onverschrokken; stevig; stout; stoutmoedig
considerable aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; beslist; besluitvaardig; betrekkelijk; danig; duchtig; ferm; fiks; flink; gedecideerd; kordaat; noemenswaardige; nogal; nogal wat; redelijk; relatief; resoluut; stevig; substantieel; tamelijk; tamelijk veel; vastberaden; vrij veel; vrij wat
considerablemente aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; beslist; besluitvaardig; betrekkelijk; ferm; fiks; flink; gedecideerd; kordaat; relatief; resoluut; stevig; substantieel; vastberaden
de buena salud breed; fors; uit de kluiten gewassen beslist; besluitvaardig; gedecideerd; kordaat; resoluut; vastberaden
de peso fors; massief; potig; robuust; struis; zwaar; zwaargebouwd met een groot gewicht; vetlijvig; zwaar
enorme aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors angstwekkend; buiten proportie; enorm; enorm groot; enorme; fantastisch; formidabel; geducht; geweldig; gigantisch; groot; groots; grootschalig; heel erg; heel groot; immens; in hoge mate; in zeer hoge mate; kolossaal; onmetelijk; onnoembaar; onoverzienbaar; ontiegelijk; ontzaglijk; ontzettend groot; prachtig; reusachtig; reuze; schromelijk; vervaarlijk; vreeswekkend; week; weids; zeer groot; zwak
enormemente aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors buiten proportie; enorm; groot; groots; grootschalig; heel erg; in zeer hoge mate; ontiegelijk; reuze; schromelijk; week; zielsveel; zwak
firme breed; fors; uit de kluiten gewassen beslist; besluitvaardig; degelijke; doortastend; ferm; fiks; flink; gedecideerd; geheid; hecht; kordaat; krachtdadig; krachtig; onbuigzaam; ongetwijfeld; onverzettelijk; onwankelbaar; onwrikbaar; pal; resoluut; robuust; solide; stabiel; standvastig; sterk; stevig; stevig gebouwd; stijfkoppig; stug; taai; vast en zeker; vastberaden; vastbesloten; vasthoudend; volhardend; zeker
fornido flink; fors; massief; potig; robuust; stevig; struis; zwaar; zwaargebouwd ferm; fiks; flink; forse; gespierd; grofgebouwd; intens; intensief; krachtig; met een krachtige uitwerking; robuust; solide; sterk; stevig; stevig gebouwd
fuerte breed; fors; massief; potig; robuust; stevig; struis; uit de kluiten gewassen; zwaar; zwaargebouwd bitter teleurgesteld; blijvend; dapper; degelijke; doordringend; duurzaam; duurzame; felle; ferm; fiks; flink; fysiek sterk; grimmig; hard; hardop; heldhaftig; heroïsch; hoog; indringend; intens; intensief; keihard; kloek; krachtig; luid; met een krachtige uitwerking; met hoge snelheid; moedig; moreel sterk; onderdrukt; onverschrokken; opgekropt; pittig; robuust; schel; schel klinkend; scherp; schril; snerpend; solide; sterk; stevig; stevig gebouwd; stout; stoutmoedig; straf; verbeten; verbitterd; verkropt
fuertemente breed; fors; uit de kluiten gewassen ferm; fiks; flink; stevig
gran aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; breed; enorm; flink; fors; uit de kluiten gewassen enorm; groot; groots; grootschalig; heel erg; in zeer hoge mate; reuze
grande aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; breed; enorm; flink; fors; massief; potig; robuust; struis; uit de kluiten gewassen; zwaar; zwaargebouwd edelmoedig; enorm; fantastisch; fier; flink; genereus; geweldig; gigantisch; glorieus; grandioos; groot; groots; grootschalig; gul; heel erg; immens; imponerend; imposant; in zeer hoge mate; indrukwekkend; kolossaal; magnifiek; mild; ontzagwekkend; prat; reusachtig; reuze; royaal; ruimhartig; schitterend; trots; uitnemend; uitstekend; voortreffelijk; vrijgevig; weids; zeer groot
imponente aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors aanzienlijk; deftig; edelmoedig; fantastisch; fier; gedenkwaardig; genereus; geweldig; grandioos; groots; gul; heugelijk; imponerend; imposant; indrukwekkend; magnifiek; majestueus; memorabel; mild; nobel; ontzaggelijk; ontzagwekkend; overdonderend; overweldigend; parmant; parmantig; plechtig; plechtstatig; royaal; ruimhartig; schitterend; statig; trots; uitnemend; uitstekend; voortreffelijk; vorstelijk; vrijgevig
importante aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors aanmerkelijk; aanzienlijk; adelijk; beduidend; befaamd; behoorlijk; belangrijk; belangrijke; beroemd; corpulent; cruciaal; deftig; dik; doorluchtig; eerbiedwaardig; elementair; essentieel; geacht; gedistingeerd; gewichtig; gezet; hooggeplaatst; hooggezeten; hoogverheven; illuster; important; lijvig; noodzakelijk; prominent; royaal; statig; substantieel; van belang; vereist; verheven; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam; vorstelijk; waardig; zwaarlijvig
inmenso aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors enorm; gigantisch; groot; groots; grootschalig; heel erg; heel groot; immens; in zeer hoge mate; kolossaal; onafzienbaar; onmeetbaar; onmetelijk; onoverzienbaar; ontzaglijk; reusachtig; reuze; weids; zeer groot
macizo fors; massief; potig; robuust; struis; zwaar; zwaargebouwd
masivo fors; massief; potig; robuust; struis; zwaar; zwaargebouwd corpulent; dik; gezet; lijvig; massaal; massale; talrijk; zwaarlijvig
mayor aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; breed; enorm; flink; fors; uit de kluiten gewassen enorm; groot; grootste; groter; grotere; heel erg; hoger; hogere; in zeer hoge mate; ouder; oudere; reuze
musculoso fors; massief; potig; robuust; struis; zwaar; zwaargebouwd ferm; fiks; flink; gespierd; intens; intensief; krachtig; met een krachtige uitwerking; robuust; solide; sterk; stevig; stevig gebouwd
notable aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors aanzienlijk; befaamd; behoorlijk; beslist; besluitvaardig; danig; dapper; deftig; duchtig; eerbiedwekkend; fier; flink; frappant; geacht; gedecideerd; gedistingeerd; heldhaftig; heroïsch; hooggeplaatst; hooggezeten; in het oog lopend; in het oog springend; indrukwekkend; kloek; kordaat; majestueus; moedig; nobel; noemenswaardig; onverschrokken; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; parmant; parmantig; plechtig; plechtstatig; prominent; resoluut; royaal; saillant; statig; stoer; stout; stoutmoedig; toepasselijk; treffend; trots; vastberaden; vermeldenswaard; vermeldenswaardig; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam; vorstelijk
notablemente aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; substantieel
robusto breed; flink; fors; massief; potig; robuust; stevig; struis; uit de kluiten gewassen; zwaar; zwaargebouwd dapper; ferm; flink; forse; fysiek sterk; grofgebouwd; heldhaftig; heroïsch; intens; intensief; kloek; krachtig; met een krachtige uitwerking; moedig; onverschrokken; sterk; stevig; stoer; stout; stoutmoedig
significante aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors eerbiedwekkend; indrukwekkend
sólido fors; massief; potig; robuust; struis; zwaar; zwaargebouwd behorende tot de harde kern; betrouwbaar; blijvend; corpulent; degelijk; degelijke; deugdelijk; dik; doortimmerd; doorwrocht; duurzaam; duurzame; gezet; hecht; lijvig; massief; niet hol; solide; stevig; van de harde kern; zwaarlijvig
tremendo aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors afgrijselijk; afschuwelijk; angstwekkend; betoverend; bliksems; dreigend; eng; enorm; extravagant; geducht; gigantisch; godgeklaagd; groot; groots; grootschalig; gruwelijk; hard; hardvochtig; heel erg; heel groot; hemeltergend; ijzingwekkend; immens; in hoge mate; in zeer hoge mate; kolossaal; luisterrijk; magnifiek; onbarmhartig; ongenadig; onmetelijk; ontzettend; overmatig; prachtig; reusachtig; reuze; riant; schandalig; schandelijk; schitterend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; schromelijk; ten hemel schreiend; verdraaid; verduiveld; verfoeilijk; verregaand; verschrikkelijk; vervaarlijk; vreeswekkend; vreselijk; week; zeer ergerlijk; zwak
vasto aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; breed; enorm; flink; fors; uit de kluiten gewassen breed; breedgeschouderd; enorm; groot; groots; grootschalig; grootscheeps; heel erg; in details; in zeer hoge mate; reuze; uitgewerkt; uitvoerig; veelomvattend
vigoroso breed; fors; massief; potig; robuust; struis; uit de kluiten gewassen; zwaar; zwaargebouwd bezet; daadkrachtig; dapper; doortastend; drastisch; druk; drukbezet; dynamisch; energiek; ferm; fiks; flink; fysiek sterk; groot; intens; intensief; krachtdadig; krachtig; met een krachtige uitwerking; moedig; moreel sterk; sterk; stevig

Related Words for "fors":


Synonyms for "fors":


Antonyms for "fors":


Related Definitions for "fors":

  1. nogal groot1
    • deze taart is fors uitgevallen1

Wiktionary Translations for fors:


Cross Translation:
FromToVia
fors robusto; resistente robuste — Qui est fort, vigoureux, résistant.