Dutch

Detailed Translations for gelijke from Dutch to Spanish

gelijke:

gelijke [de ~] noun

 1. de gelijke (weerga)
  el par
  • par [el ~] noun

Translation Matrix for gelijke:

NounRelated TranslationsOther Translations
par gelijke; weerga koppel; levenspaar; paar; stel; stelletje

Related Words for "gelijke":


Wiktionary Translations for gelijke:


Cross Translation:
FromToVia
gelijke igual equal — mathematics: exactly identical
gelijke igual equal — the same in all respects
gelijke uniforme; constante even — without great variation
gelijke llano; parejo even — flat and level
gelijke igual match — attribute equaling or exceeding
gelijke par peer — someone or something of equal level

gelijk:

gelijk adj

 1. gelijk (soortgelijk)
 2. gelijk (vlak; effen; egaal; )
 3. gelijk (identiek; hetzelfde; exact hetzelfde; )
 4. gelijk (meteen; onmiddellijk; direct; terstond; dadelijk)
 5. gelijk (hetzelfde; idem; eender)
  – precies zoals iets of iemand anders 1

gelijk [het ~] noun

 1. het gelijk
  la egual

Translation Matrix for gelijk:

NounRelated TranslationsOther Translations
egual gelijk
equivalente equivalent; omschrijving
igual dezelfde
lo mismo hetzelfde
parecido analogie; beeltenis; evenbeeld; gelijkaardigheid; gelijkenis; gelijksoortigheid; gemeenschappelijkheid; homogeniteit; overeenkomst; soortgelijkheid
uniforme dracht; folkloristisch kostuum; klederdracht; tenue; uniform
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
apagado effen; egaal; gelijk; geslepen; glad; plat; strak; vlak; vlakuit afsluitings-; beslagen; bleek; dof; eruit; flets; futloos; geblust; gedempt; glansloos; grauw; halfluid; ingetogen; kleurloos; lamlendig; lusteloos; mat; mistroostig; niet helder; oververmoeid; slap; somber; stemmig; triest; troosteloos; uit; uitgeblust; van; vanaf nu; vanuit; vreugdeloos
conforme a eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo als gevolg van; analoog; blijkens; conform; conform de regel; door; evenzo; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; in overeenkomst met; in overeenstemming met; ingevolge; naar de regel; net zo; overeenkomstig; overeenstemmend; passend bij; soortgelijk; ten gevolge van; volgens
- dadelijk; direct; identiek; onmiddellijk
AdverbRelated TranslationsOther Translations
- meteen
PronounRelated TranslationsOther Translations
- hetzelfde
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
apagado afsluiten
horizontal afdrukstand Liggend; liggend
ModifierRelated TranslationsOther Translations
a bocajarro effen; egaal; gelijk; geslepen; glad; plat; strak; vlak; vlakuit gladaf; platweg
a la par eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; soortgelijk
a sotavento effen; egaal; gelijk; geslepen; glad; plat; strak; vlak; vlakuit banaal; gemeen; grof; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; lomp; onedel; plat; platvloers; ploertig; schunnig; triviaal; vunzig
al igual que eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo als ook; alsmede; alsook; analoog; desgelijks; dito; evenals; eveneens; evenzeer; evenzo; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; gelijktijdig; mede; ook; op dezelfde wijze; precies zo; soortgelijk; tegelijk; tegelijkertijd; tevens
al instante dadelijk; direct; gelijk; meteen; onmiddellijk; terstond aanstonds; dadelijk; direct; ogenblikkelijk; onverwijld; prompt; subiet; terstond; zo meteen
al mismo tiempo dadelijk; direct; gelijk; meteen; onmiddellijk; terstond alsmede; alsook; evenals; eveneens; evenzeer; gelijktijdig; mede; ook; op hetzelfde moment; simultaan; tegelijk; tegelijkertijd; terwijl; terzelfder tijd; tevens; tezelfdertijd
análogo eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo; soortgelijk analoog; desgelijks; dito; evenzo; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; gelijktijdig; ook; op dezelfde wijze; precies zo; soortgelijk; tegelijk; tegelijkertijd
astuto effen; egaal; gelijk; geslepen; glad; plat; strak; vlak; vlakuit achterbaks; adrem; arglistig; bij de pinken; bijdehand; clever; doortrapt; effen; gehaaid; gemeen; geniaal; geniepig; geraffineerd; geslepen; gevat; gewiekst; gluiperig; goochem; ijdel; kien; leeg; leep; link; listig; loos; onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend; ongevuld; pienter; puntig; raak; scherp; schrander; slim; slinks; sluw; snedig; snood; snugger; spits; stiekem; uitgekookt; uitgeslapen; van één kleur; vernuftig
como gelijk; soortgelijk desgelijks; direct; dito; evenzo; hoe; naar; net als; net zo; ook; op dezelfde wijze; op welke manier; precies zo; zo; zo meteen; zoals; zowel als
con arreglo a eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hierna; hiernaar; hierop; in overeenstemming met; ingevolge; met inachtneming; na dit; overeenkomstig; passend bij; soortgelijk; vanhier; volgens
de acuerdo con eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo als gevolg van; analoog; conform; daarmee overeenkomend; door; evenzo; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; in overeenkomst met; in overeenstemming met; ingevolge; net zo; overeenkomstig; overeenstemmend; passend bij; soortgelijk; ten gevolge van; volgens
de inmediato dadelijk; direct; gelijk; meteen; onmiddellijk; terstond dadelijk; desgelijks; direct; directe; dito; evenzo; gelijktijdig; ogenblikkelijk; onverwijld; ook; op dezelfde wijze; op staande voet; precies zo; prompt; subiet; tegelijk; tegelijkertijd; zo meteen
del mismo modo eender; gelijk; hetzelfde; idem desgelijks; dito; evenzo; ook; op dezelfde wijze; precies zo
directo dadelijk; direct; gelijk; meteen; onmiddellijk; terstond direct; directe; duidelijk; eerlijk; fideel; koel; linea recta; nuchter; onverwijld; openhartig; oprecht; prompt; recht door zee; rechtstreeks; regelrecht; rondborstig; subiet; trouwhartig; zakelijk
el mismo eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; onveranderd; soortgelijk
en el acto dadelijk; direct; gelijk; meteen; onmiddellijk; terstond directe; gelijktijdig; ogenblikkelijk; onverwijld; op staande voet; prompt; subiet; tegelijk; tegelijkertijd
en seguida dadelijk; direct; gelijk; meteen; onmiddellijk; terstond dadelijk; direct; directe; dra; eerstdaags; gauw; gelijktijdig; gezwind; haastig; ijlings; later; ogenblikkelijk; onverwijld; prompt; spoedig; straks; subiet; tegelijk; tegelijkertijd; weldra; zo meteen; zometeen
enseguida dadelijk; direct; gelijk; meteen; onmiddellijk; terstond dadelijk; direct; directe; later; naderhand; onverwijld; prompt; straks; subiet; weldra; zo meteen; zometeen
equilibrado effen; egaal; gelijk; geslepen; glad; plat; strak; vlak; vlakuit beheerst; effen; evenwichtig; in evenwicht; sluitend; van één kleur
equilátero eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo gelijkzijdig
equivalente eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo gelijkwaardig; insgelijks
fino effen; egaal; gelijk; geslepen; glad; plat; strak; vlak; vlakuit dun; edelmoedig; elegant; fijn; fijngebouwd; fijntjes; fijnzinnig; geen vet op de botten hebbende; genereus; gracieus; gul; iel; lichtgebouwd; mager; mild; puntig; rank; royaal; ruimhartig; scherp gepunt; schraal; schriel; sierlijk; slank; slank en smal; tenger; verfijnd; vrijgevig
homogéneo eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; homogeen; soortgelijk
horizontal effen; egaal; gelijk; geslepen; glad; plat; strak; vlak; vlakuit horizontaal; plat; vlak
idénticamente eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; onveranderd; soortgelijk
idéntico eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; idem; identiek; net zo; soortgelijk analoog; desgelijks; dito; eender; eensluidend; evenzo; gelijkaardig; gelijkluidend; gelijkslachtig; gelijksoortig; gelijkvormig; hetzelfde; homogeen; om het even; onveranderd; ook; op dezelfde wijze; op elkaar lijkend; overeenkomend; precies zo; soortgelijk
igual eender; eenvormig; effen; egaal; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; geslepen; glad; hetzelfde; idem; identiek; net zo; plat; soortgelijk; strak; vlak; vlakuit analoog; dergelijk; dergelijke; desgelijks; dito; dusdanig; eender; effen; evenveel; evenzo; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; gelijkvormig; hetzelfde; homogeen; idem dito; om het even; onveranderd; ook; op dezelfde wijze; precies hetzelfde; precies zo; soortgelijk; van één kleur; weerga; zelfde; zijnsgelijke; zo een; zo'n; zodanig; zoiets; zulk; zulke
igualmente eender; gelijk; hetzelfde; idem alsmede; alsook; eender; evenals; eveneens; evenzeer; gelijktijdig; insgelijks; mede; om het even; ook; tegelijk; tegelijkertijd; tevens
inalterado eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo ongewijzigd; onveranderd
inmediatamente dadelijk; direct; gelijk; meteen; onmiddellijk; terstond aanstonds; dadelijk; direct; directe; gauw; gelijktijdig; gezwind; onverwijld; prompt; subiet; tegelijk; tegelijkertijd; terstond; zo meteen
instantáneamente dadelijk; direct; gelijk; meteen; onmiddellijk; terstond dadelijk; direct; directe; gelijktijdig; ogenblikkelijk; onverwijld; prompt; subiet; tegelijk; tegelijkertijd; zo meteen
lo mismo eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; idem; identiek; net zo alsmede; alsook; analoog; desgelijks; dito; eender; evenals; eveneens; evenzeer; evenzo; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; idem dito; mede; om het even; onveranderd; ook; op dezelfde wijze; precies hetzelfde; precies zo; soortgelijk; tevens
monótono effen; egaal; gelijk; geslepen; glad; plat; strak; vlak; vlakuit afstompend; eentonig; geestdodend; monotoon; saai; slaapverwekkend; stom; suf
otro tanto eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; idem; identiek; net zo analoog; desgelijks; dito; eender; evenzo; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; om het even; onveranderd; ook; op dezelfde wijze; precies zo; soortgelijk
parecido eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo; soortgelijk analoog; desgelijks; dito; evenzo; gelijkaardig; gelijkelijk; gelijkslachtig; gelijksoortig; lijkend; ook; op dezelfde wijze; op elkaar lijkend; overeenkomend; precies zo; soortgelijk
parejo eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo gelijkwaardig
semejante eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo; soortgelijk analoog; dergelijk; dergelijke; dusdanig; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; in overeenstemming met; op elkaar lijkend; overeenkomend; overeenkomstig; passend bij; soortgelijk; volgens; zo een; zo'n; zodanig; zoiets; zulk; zulke
similar eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo; soortgelijk analoog; desgelijks; dito; eensluidend; evenzo; gelijkaardig; gelijkluidend; gelijkslachtig; gelijksoortig; gelijkvormig; ook; op dezelfde wijze; op elkaar lijkend; overeenkomend; precies zo; soortgelijk
sin cambiar eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo hetzelfde; onveranderd
sin cambios eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo hetzelfde; onveranderd
sin modificar eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo hetzelfde; onveranderd
suave effen; egaal; gelijk; geslepen; glad; plat; strak; vlak; vlakuit effen; ingetogen; kneedbaar; mals; smeuïg; stemmig; van één kleur; vormbaar; zacht; zacht aanvoelend
tajantemente effen; egaal; gelijk; geslepen; glad; plat; strak; vlak; vlakuit gladaf; platweg
uniforme eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo eenvormig; gelijkblijvend; uniform

Related Words for "gelijk":


Synonyms for "gelijk":


Antonyms for "gelijk":


Related Definitions for "gelijk":

 1. zonder te wachten1
  • ik kom gelijk!1
 2. precies zoals iets of iemand anders1
  • die twee getallen zijn gelijk1
 3. wat waar is of klopt1
  • meestal heeft hij gelijk1

Wiktionary Translations for gelijk:

gelijk
adjective
 1. met elkaar overeenstemmend

Cross Translation:
FromToVia
gelijk parecido; semejante; igual alike — having resemblance; similar
gelijk igual equal — mathematics: exactly identical
gelijk igual equal — the same in all respects
gelijk llano; parejo even — flat and level
gelijk igual even — equal
gelijk similar; semejante like — similar
gelijk como like — somewhat similar to
gelijk igual gleichÄhnlichkeit mehrerer Dinge; Die Eigenschaften zweier Dinge unterscheiden sich wenig, bzw. gar nicht.
gelijk liso; lisa lisse — Sans aspérité ni rayure.
gelijk llano; achatado; plano platsans relief.

Related Translations for gelijke