Dutch

Detailed Translations for goedertierenheid from Dutch to Spanish

goedertierenheid:

goedertierenheid [de ~ (v)] noun

  1. de goedertierenheid (clementie; welwillendheid; compassie; mildheid)
    la complacencia; la consideración; la indulgencia; la generosidad; la bondad; la dulzura; la misericordia; la suavidad; la honradez; la largueza; la ternura; la honestidad; la tolerancia; la clemencia; la condescendencia; la blandura; la liberalidad; la munificencia; la dadivosidad
  2. de goedertierenheid (genade; gratie)
    la gracia; el encanto; la elegancia; la benevolencia; la amenidad

Translation Matrix for goedertierenheid:

NounRelated TranslationsOther Translations
amenidad genade; goedertierenheid; gratie aanlokkelijkheid; aantrekkelijkheid; bekoorlijkheid; bekoring; betovering; bevalligheid; fascinatie; lieflijkheid; lieftalligheid; verlevendiging; zachtaardigheid
benevolencia genade; goedertierenheid; gratie goedgunstigheid; goedwillendheid; gratie; gunstige gezindheid; humaniteit; liefdadigheid; liefdadigheidsinstelling; liefdewerk; weldaad; weldadigheid; weldadigheidsinstelling; welwillendheid
blandura clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; welwillendheid goedaardigheid; weekheid; zachtaardigheid; zachtheid
bondad clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; welwillendheid aardigheid; goedaardigheid; goedheid; goedigheid; goedmoedigheid; vriendelijkheid
clemencia clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; welwillendheid barmhartigheid; begenadiging; clementie; genade; goedheid; goedmoedigheid; gratie; kwijtschelding; mededogen; pardon; toegevendheid; vergeving; vergevingsgezindheid; vergiffenis; verschoning
complacencia clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; welwillendheid behulpzaamheid; bereidheid; bereidwilligheid; clementie; dienstwilligheid; goedaardigheid; goedheid; goedmoedigheid; goedwillendheid; gunstige gezindheid; hulpvaardigheid; liefdadigheid; liefdadigheidsinstelling; meegaandheid; toegevendheid; vergenoegdheid; volgzaamheid; weldaad; weldadigheidsinstelling; welwillendheid
condescendencia clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; welwillendheid clementie; gemakkelijkheid; goedheid; inschikkelijkheid; soepelheid; toegevendheid; tolerantie; verdraagzaamheid
consideración clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; welwillendheid afwegen; afweging; barmhartigheid; beschouwing; bespiegeling; clementie; consideratie; eerbaarheid; emotionaliteit; fatsoen; fatsoenlijkheid; gepastheid; gevoeligheid; gevoeligheid mbt het betamelijke; inschikkelijkheid; keurigheid; kiesheid; mededogen; netheid; observatie; overdenking; overdenking met commentaar; overwegen; overweging; toegeeflijkheid; toegevendheid
dadivosidad clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; welwillendheid clementie; goedgeefsheid; goedheid; goedigheid; gulheid; royaliteit; ruimhartigheid; scheutigheid; toegevendheid; tolerantie; verdraagzaamheid; vrijgevigheid
dulzura clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; welwillendheid clementie; gevoeligheid; goedaardigheid; goedheid; goedigheid; goedmoedigheid; hartelijkheid; innigheid; lekkers; liefheid; liefkozing; snoepgoed; snoepjes; tederheid; toegevendheid; tolerantie; verdraagzaamheid; zachtaardigheid; zachtheid; zoetheid; zoetigheid
elegancia genade; goedertierenheid; gratie bekoorlijkheid; beleefdheid; beschaafdheid; betamelijkheid; bevalligheid; decorum; deftigheid; distinctie; elegance; elegantie; fatsoen; fatsoenlijkheid; finesse; gedistingeerdheid; gedragenheid; gevoeglijkheid; gratie; keurigheid; netheid; onberispelijkheid; openhartigheid; openheid; opgeruimdheid; oprechtheid; ordelijkheid; plechtigheid; plechtstatigheid; properheid; rondborstigheid; rondheid; sierlijkheid; smetteloosheid; statigheid; voornaamheid; vormelijkheid; welgemanierdheid; welvoeglijkheid
encanto genade; goedertierenheid; gratie aanlokkelijkheid; aantrekkelijkheid; aantrekkingskracht; bekoorlijkheid; bekoring; betovering; bevalligheid; charme; fascinatie; gratie; innemendheid; lieveling; lieverd; schatje; snoepje; snoes; verleidelijkheid; verrukkelijkheid
generosidad clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; welwillendheid clementie; edelmoedigheid; generositeit; goedgeefsheid; goedheid; goedigheid; grootmoedigheid; gulheid; mildheid; royaliteit; ruimhartigheid; scheutigheid; toegevendheid; vrijgevigheid
gracia genade; goedertierenheid; gratie aanlokkelijkheid; aantrekkelijkheid; aantrekkingskracht; aardigheid; begenadiging; bekoorlijkheid; bekoring; betovering; bevalligheid; cadeautje; charme; elegantie; fascinatie; gein; genade; gratie; innemendheid; jolijt; keet; kwijtschelding; leut; lol; pardon; plezier; pret; weldaad
honestidad clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; welwillendheid braafheid; eerlijkheid; getrouwheid; goedheid; goedigheid; goedmoedigheid; integriteit; keurigheid; loyaliteit; netheid; onberispelijkheid; onkreukbaarheid; openhartigheid; openheid; opgeruimdheid; oprechtheid; ordelijkheid; properheid; rechtschapenheid; rondborstigheid; rondheid; smetteloosheid; trouw; trouwhartigheid
honradez clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; welwillendheid betamelijkheid; deugd; eerlijkheid; fatsoen; fatsoenlijkheid; goedheid; goedigheid; goedmoedigheid; keurigheid; netheid; onberispelijkheid; onkreukbaarheid; openhartigheid; openheid; oprechtheid; ordelijkheid; rechtschapenheid; rondborstigheid; rondheid; welgemanierdheid; welvoeglijkheid
indulgencia clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; welwillendheid clementie; gemakkelijkheid; goedigheid; goedmoedigheid; inschikkelijkheid; meegaandheid; soepelheid; toegevendheid; tolerantie; verdraagzaamheid; volgzaamheid
largueza clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; welwillendheid goedheid
liberalidad clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; welwillendheid clementie; liberalisme; toegevendheid
misericordia clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; welwillendheid barmhartigheid; clementie; genade; goedheid; goedmoedigheid; mededogen; medelijden; meewarigheid; toegevendheid; vergevingsgezindheid
munificencia clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; welwillendheid goedheid
suavidad clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; welwillendheid bijstand; gevoeligheid; goedaardigheid; hartelijkheid; hulp; innigheid; liefheid; liefkozing; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; steun; tederheid; zachtheid; zoetheid
ternura clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; welwillendheid aandoenlijkheid; genegenheid; gevoeligheid; goedaardigheid; hartelijkheid; innigheid; liefde; liefkozing; tederheid; zachtaardigheid; zachtheid
tolerancia clementie; compassie; goedertierenheid; mildheid; welwillendheid clementie; consideratie; goedigheid; inschikkelijkheid; toegeeflijkheid; toegevendheid; tolerantie; verdraagzaamheid
ModifierRelated TranslationsOther Translations
encanto lieflijk