Summary
Dutch to Spanish:   more detail...
 1. hoog:
 2. Wiktionary:


Dutch

Detailed Translations for hoog from Dutch to Spanish

hoog:


Translation Matrix for hoog:

NounRelated TranslationsOther Translations
alto halt
fuerte citadel; deurslot; kasteel; ridderkasteel; ridderslot; slot; sterke kant; sterke zijde
OtherRelated TranslationsOther Translations
alto ho
ModifierRelated TranslationsOther Translations
agudo hard; hoog; schel; scherp; schril; snerpend acuut; adrem; behendig; beklemmend; bekwaam; bijdehand; bitter teleurgesteld; clever; doordringend; felle; gevat; handig; indringend; intelligent; intens; intensief; kien; knellend; kundig; met een scherp oog; nauwlettend; nijpend; pienter; puntig; raak; schel klinkend; scherp; scherp gepunt; scherpklinkend; scherpzinnig; schrander; slim; smartelijk; snedig; snugger; spits; uitgekookt; uitgeslapen; vaardig; verbitterd; vlijmend; vlijmscherp
alto hoog; hooggelegen breed; enorm; fors; groot; hard; hardop; heel erg; hoog gegroeid; hoog gerezen; in zeer hoge mate; lang; luid; luid klinkend; luidkeels; reuze; uit de kluiten gewassen; uit volle borst
fuerte hard; hoog; schel; scherp; schril; snerpend bitter teleurgesteld; blijvend; breed; dapper; degelijke; doordringend; duurzaam; duurzame; felle; ferm; fiks; flink; fors; fysiek sterk; grimmig; hard; hardop; heldhaftig; heroïsch; indringend; intens; intensief; keihard; kloek; krachtig; luid; massief; met een krachtige uitwerking; met hoge snelheid; moedig; moreel sterk; onderdrukt; onverschrokken; opgekropt; pittig; potig; robuust; schel klinkend; scherp; solide; sterk; stevig; stevig gebouwd; stout; stoutmoedig; straf; struis; uit de kluiten gewassen; verbeten; verbitterd; verkropt; zwaar; zwaargebouwd
penetrante hard; hoog; schel; scherp; schril; snerpend beklemmend; bijtende; doordringend; indringend; indringende; indringerig; knellend; nijpend; op afgebeten toon; penetrant; schel klinkend; scherp; schril; smartelijk; snijdend; stekend; vlijmend; vlijmscherp
situado en lo alto hoog; hooggelegen

Related Words for "hoog":


Antonyms for "hoog":


Related Definitions for "hoog":

 1. behoorlijk ver van de grond1
  • de doelman maakte een hoge sprong1
 2. met een grote waarde1
  • ze vragen een hoge prijs voor dit huis1
 3. scherp, licht en helder1
  • ze heeft een hoge stem1
 4. ver in rang of volgorde1
  • de hogere klassen hebben vrij1

Wiktionary Translations for hoog:

hoog
adjective
 1. 2, 3, 4

Cross Translation:
FromToVia
hoog elevado; alto high — elevated
hoog alto high — tall, lofty
hoog agudo sharp — musically higher-pitched than desired
hoog alto tall — of a building
hoog alto hochsozial: vornehm, im Rang weit oben stehend
hoog alto hochakustische Wahrnehmung: mit großer Schwingungszahl
hoog alto hochgroß in der Ausdehnung nach oben; eine bestimmte Höhe aufweisend
hoog alto hoch — weit oben befindlich

Related Translations for hoog