Dutch

Detailed Translations for immers from Dutch to Spanish

immers:


Translation Matrix for immers:

AdverbRelated TranslationsOther Translations
- namelijk
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
- want
OtherRelated TranslationsOther Translations
no obstante doch; in weerwil van; niettegenstaande; ondanks
sin embargo doch
ModifierRelated TranslationsOther Translations
a fin de cuentas immers achterste; daadwerkelijk; definitieve; eindelijk; finaal; laatste; metterdaad; op de keper beschouwd; per slot van rekening; ten slotte; tenslotte; tot besluit; uiteindelijk; voorwaar; welbeschouwd; welgeteld
a la postre immers
a pesar de esto immers desalniettemin; desondanks; evengoed; niettegenstaande; toch
a pesar de todo immers desalniettemin; desondanks; doch; echter; evengoed; maar; niettegenstaande; niettemin; nochtans; toch
al fin y al cabo immers eindelijk; op de keper beschouwd; per slot van rekening; ten laatste; ten langen leste; ten slotte; tenslotte; tot besluit; uiteindelijk; welbeschouwd; welgeteld
al final immers aan het eind; achterste; definitieve; finaal; laatste; op het eind; per slot van rekening; ten slotte; uiteindelijk
de todas maneras immers 'tuurlijk; allicht; bijgevolg; daadwerkelijk; desalniettemin; desondanks; dus; evengoed; logisch; metterdaad; natuurlijk; niettegenstaande; onontkomelijk; toch; uiteraard; vanzelfsprekend; zeker; zonder twijfel
de todos modos immers 'tuurlijk; allicht; bijgevolg; daadwerkelijk; desalniettemin; desondanks; dus; evengoed; logisch; metterdaad; natuurlijk; niettegenstaande; onontkomelijk; sowieso; toch; uiteraard; vanzelfsprekend; zeker; zonder twijfel
en el fondo immers 'tuurlijk; allicht; bijgevolg; daadwerkelijk; dus; feitelijk; in feite; in werkelijkheid; logisch; metterdaad; natuurlijk; onontkomelijk; uiteraard; vanzelfsprekend; werkelijk; zeker; zonder twijfel
en fin de cuentas immers op de keper beschouwd; per slot van rekening; ten slotte; welbeschouwd; welgeteld
no obstante immers doch; echter; maar; niettemin; nochtans; voorwaar
por ello immers daardoor; daarom; daarover; derhalve; deswege; dientengevolge; hierdoor; vandaar; vandaar dat; zodoende
por último immers eindelijk; per slot van rekening; ten slotte; tenslotte; tot besluit; uiteindelijk
pues immers omdat; want
sin embargo immers desalniettemin; desondanks; doch; echter; evengoed; evenwel; maar; niettegenstaande; niettemin; nochtans; toch

Synonyms for "immers":


Related Definitions for "immers":

  1. toch zeker1
    • ik heb het je immers beloofd!1
  2. er wordt een reden of argument genoemd1
    • zout is gezond, alle mensen hebben immers zout nodig1

Wiktionary Translations for immers:


Cross Translation:
FromToVia
immers si si — Conjonction qui introduit une condition (suivie d’une conséquence) ou une supposition qui peut être supprimée en utilisant un conditionnel. Dans le cas où, à condition que, supposer que.