Dutch

Detailed Translations for instemming from Dutch to Spanish

instemming:

instemming [de ~ (v)] noun

  1. de instemming (bijval)
    la aprobación; el asentimiento; la adhesión
  2. de instemming (goedkeuring; akkoord)
    la aprobación; el acuerdo; la ratificación; el permiso; la autorización; la aquiescencia; la licencia; el consentimiento

Translation Matrix for instemming:

NounRelated TranslationsOther Translations
acuerdo akkoord; goedkeuring; instemming accoord; accorderen; afkondiging; afspraak; afspreken; akkoord; arrangement; articulatie; band; beslechting; binding; bond; bondgenootschap; compromis; contract; decreet; evenbeeld; federatie; gemeenschappelijkheid; goedkeuring; liga; overeenkomst; overeenstemming; pact; regeling; schikking; toestemming; uitspraak; uitvaardiging; unie; verbond; verdrag; vergelijk; vonnisvelling; winkel; winkelzaak; zaak
adhesión bijval; instemming
aprobación akkoord; bijval; goedkeuring; instemming akkoord; autorisatie; bekrachtiging; content; fiat; genoegen; goedkeuring; goedkeuringsactiviteit; goedvinden; halen; instemmen met; machtiging; permissie; ratificering; sanctie; tevredenheid; toelating; toestemming; volmacht; vrijbrief; welbevinden
aquiescencia akkoord; goedkeuring; instemming
asentimiento bijval; instemming inklinking; inklinking van bout; instemmen met; klink
autorización akkoord; goedkeuring; instemming accoord; akkoord; autorisatie; bekrachtiging; bevestiging; bevoegd zijn; bevoegdheid; fiat; geven van volmacht; goedkeuring; goedvinden; lastbrief; lastgeving; licentie; machtiging; mandaat; permissie; procuratie; toestemming; vergunning; volmacht; vrijbrief; welbevinden
consentimiento akkoord; goedkeuring; instemming accoord; akkoord; autorisatie; believen; bereidverklaring; bijstand; content; fiat; gegevensverstrekking; genoegen; goeddunken; goedkeuring; goedvinden; hulp; maatschappelijke hulpverlening; machtiging; ondersteuning; permissie; steun; tevredenheid; toestemming; verklaring van bereidheid; verstrekking; volmacht; vrijbrief; welbevinden
licencia akkoord; goedkeuring; instemming autorisatie; brevet; fiat; licentie; machtiging; toestemming; vergunning; volmacht; vrijbrief
permiso akkoord; goedkeuring; instemming afspraak; akkoord; autorisatie; fiat; gegevensverstrekking; goedkeuring; goedvinden; licentie; machtiging; overeenkomst; permissie; regeling; schikking; snipperdag; toestemming; vakantie; vergunning; verlof; verlofbrief; verlofjaar; verloftijd; verstrekking; volmacht; vrijbrief
ratificación akkoord; goedkeuring; instemming accoord; afspraak; akkoord; bekrachtiging; bevestiging; goedkeuring; overeenkomst; ratificatie; ratificering; regeling; schikking; toestemming; welbevinden

Wiktionary Translations for instemming:


Cross Translation:
FromToVia
instemming aprobación approval — permission
instemming consenso consent — voluntary agreement