Dutch

Detailed Translations for meerdere from Dutch to Spanish

meerdere:

meerdere [de ~] noun

  1. de meerdere (baas; superieur; meester; patroon)
    el jefe; el patrón; el gerente; el maestro; el director; el patrono; la directora; el mentor
  2. de meerdere (superieur)
    el superior; la mayoría; el prior; la priora

Translation Matrix for meerdere:

NounRelated TranslationsOther Translations
director baas; meerdere; meester; patroon; superieur aanvoerder; aanvoerster; afdelingschef; afdelingshoofd; bestuurder; chef; directeur; gouverneur; hoofd; hoofdman; hoofdredacteur; hopman; landvoogd; leider; leidster; leidsvrouw; politicus; regent; rijksbestuurder; stadhouder; topfiguur; voorvrouw
directora baas; meerdere; meester; patroon; superieur aanhef; aanvoerster; directrice; hoofd; hopman; leidster; leidsvrouw; rectrice; titel; voorvrouw
gerente baas; meerdere; meester; patroon; superieur aanvoerder; afdelingschef; afdelingshoofd; bedrijfsleider; bestuurder; boedelredder; chef; curator; directeur; gouverneur; hoofd; hoofdman; kopstuk; landvoogd; leider; manager; politicus; regent; rijksbestuurder; stadhouder; trustee; voorzitter; zetbaas
jefe baas; meerdere; meester; patroon; superieur aanhef; aanvoerder; aanvoerster; baas; beheerser; bevelhebber; chef; gebieder; gouverneur; hoofd; hoofdleider; hoofdman; landvoogd; leider; leidsman; leidster; leidsvrouw; meester; opperhoofd; ploegbaas; regent; rijksbestuurder; stadhouder; stamhoofd; titel; topfiguur; voorman; voorvrouw; werkbaas; werkmeester
maestro baas; meerdere; meester; patroon; superieur docent; heer; heerser; instructeur; jurist; leerkracht; leermeester; leraar; leraar op basisschool; machthebber; maestro; magister; meester; meester in de rechten; oefenmeester; onderwijskracht; onderwijzer; opleider; pedant; schoolmeester; soeverein
mayoría meerdere; superieur force majeure; grootste deel; gros; meerderheid; merendeel; overmacht
mentor baas; meerdere; meester; patroon; superieur aanvoerder; begeleider; docent; gids; hoofd; hoofdman; instructeur; leermeester; leider; leidsman; leraar; loods; opleidster
patrono baas; meerdere; meester; patroon; superieur patroon; patroons; raderblad
patrón baas; meerdere; meester; patroon; superieur baas; café-eigenaar; chef; commandovlag; dessin; herbergier; hoofd; kastelein; knippatroon; kroegbaas; model; monster; motief; patroon; pensionhouder; proefje; proeve; specimen; staal; staaltje; tekening; topfiguur; voorbeeld; waard
prior meerdere; superieur
priora meerdere; superieur kloosteroverste; moeder overste
superior meerdere; superieur baas; chef; hoofd; voorman; werkbaas
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
variable variabele
ModifierRelated TranslationsOther Translations
diferentes ettelijke; meerdere; verscheidene; verschillende
distintos ettelijke; meerdere; verscheidene; verschillende
diversas ettelijke; meerdere; verscheidene; verschillende
diversos ettelijke; meerdere; verscheidene; verschillende gevariëerde; menige; menigerlei; uiteenlopende; veelvoudig; velerlei; verscheidene; verschillende
superior bijzonder; bovenst; bovenste; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; excessief; extreem; groter; heel erg; hogelijk; hoger; hogere; hoog geplaatst; hoogste; magistraal; meesterlijk; opperst; opperste; superieur; ten zeerste; uitermate; uiterst; voornaamst; zeer
variable ettelijke; meerdere; verscheidene; verschillende onbestendig; onstabiel; variabel; variabele; variërend; veranderlijk; wisselend; wisselvallig
varios ettelijke; meerdere; verscheidene; verschillende divers; ettelijk; gevariëerde; menige; menigerlei; onderscheiden; ongelijksoortig; uiteenlopend; uiteenlopende; veelvoudig; velerlei; verscheiden; verscheidene; verschillend; verschillende

Wiktionary Translations for meerdere:


Cross Translation:
FromToVia
meerdere multiple multiple — having more than one element, part, component or function