Dutch

Detailed Translations for merkteken from Dutch to Spanish

merkteken:

merkteken [het ~] noun

  1. het merkteken (onderscheidingsteken; kenteken)
    la marca; la contraseña; la medalla; la distinción; la decoración; la insignia; la condecoración; la condecoraciones; la insignia de una orden
  2. het merkteken (eigenschap; kenmerk; merk)
    la característica; la marca; el rasgo característico; el distintivo

Translation Matrix for merkteken:

NounRelated TranslationsOther Translations
característica eigenschap; kenmerk; merk; merkteken eigenaardigheid; eigenschap; functie; herkenningsteken; karakterbeschrijving; karaktereigenschap; karakterisering; karakteristiek; karakterschets; karakterschildering; karaktertekening; karaktertrek; karaktertrekje; kenmerk; kwalititeit; merkwaardigheid; stigma; trekje; typering
condecoraciones kenteken; merkteken; onderscheidingsteken ordeteken
condecoración kenteken; merkteken; onderscheidingsteken decoratie; ereteken; lintje; onderscheiding; onderscheidingsteken; ordeteken; ridderorde; speldje
contraseña kenteken; merkteken; onderscheidingsteken codewoord; consigne; herkenningswoord; wachtwoord
decoración kenteken; merkteken; onderscheidingsteken aankleding; corsage; decor; decoratie; draperie; garnering; inrichten; inrichting; opluistering; opsiering; ordeteken; ornamentiek; sierwerk; speldje; toneeldecoratie; tooi; versiering; versiersel; wandversiering; woningdecoratie; woninginrichting
distinción kenteken; merkteken; onderscheidingsteken bepaaldheid; betamelijkheid; deftigheid; distinctie; eerbaarheid; fatsoen; fatsoenlijkheid; gedistingeerdheid; gedragenheid; gepastheid; keurigheid; kiesheid; maken van onderscheid; netheid; onderscheid; onderscheiding; openhartigheid; openheid; oprechtheid; ordeteken; plechtigheid; plechtstatigheid; rondborstigheid; rondheid; statigheid; verschil; verschillendheid; voornaamheid; vormelijkheid; welgemanierdheid; welvoeglijkheid
distintivo eigenschap; kenmerk; merk; merkteken badge; distinctief; herkenningsteken; maken van onderscheid; onderscheiding; ordeteken
insignia kenteken; merkteken; onderscheidingsteken badge; decoratie; ereteken; geldstuk; insigne; munt; muntstuk; onderscheiding; onderscheidingsteken; ordeteken; penning; plaatje als herkenningsteken; ridderorde; speldje; teken; vignet
insignia de una orden kenteken; merkteken; onderscheidingsteken ordeteken; speldje
marca eigenschap; kenmerk; kenteken; merk; merkteken; onderscheidingsteken beeldmerk; brandmerk; einde; eindpunt; eindstreep; finish; finishlijn; handelsmerk; herkenningsteken; keurmerk; keurstempel; label; logo; markering; meet; merk; merknaam; ontvangstbewijs; record; reçu; smet; stigma; vlag; vlek; wondteken van Christus
medalla kenteken; merkteken; onderscheidingsteken gedenkpenning; legpenning; medaille; ordeteken; penning; plak; speldje
rasgo característico eigenschap; kenmerk; merk; merkteken belangrijkste karaktertrek; eigenschap; grondtrek; herkenningsteken; karaktereigenschap; karakterisering; karakteristiek; karaktertrek; karaktertrekje; kenmerk; kwalititeit; trekje; typering
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
contraseña toegangscode; wachtwoord
ModifierRelated TranslationsOther Translations
distintivo karakteristiek; kenmerkend; onderscheidend; tekenend; typerend; typisch

Related Words for "merkteken":

  • merktekenen, merktekens, merktekentje, merktekentjes

Wiktionary Translations for merkteken:

merkteken
noun
  1. een teken dat ergens op is geplaatst en dat ter identificatie of beloning gebruikt kan worden

Cross Translation:
FromToVia
merkteken testimonio témoignageaction de témoigner ; rapport d’un ou de plusieurs témoins sur un fait, soit de vive voix, soit par écrit.