Dutch

Detailed Translations for metterdaad from Dutch to Spanish

metterdaad:


Translation Matrix for metterdaad:

Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
efectivo contant geld
ModifierRelated TranslationsOther Translations
a fin de cuentas daadwerkelijk; metterdaad achterste; definitieve; eindelijk; finaal; immers; laatste; op de keper beschouwd; per slot van rekening; ten slotte; tenslotte; tot besluit; uiteindelijk; voorwaar; welbeschouwd; welgeteld
auténtico echt; effectief; heus; metterdaad; reëel; waar; waarachtig; warempel; werkelijk authentiek; contemplatief; echt; eerlijk; fideel; onvermengd; onvervalst; oorspronkelijk; openhartig; oprecht; origineel; puur; rondborstig; trouwhartig; voorwaar; waar; waarachtig; werkelijk; zuiver
ciertamente echt; effectief; heus; metterdaad; reëel; waar; waarachtig; warempel; werkelijk bepaald wel; beslist; feitelijk; geheid; gewis; heus; jazeker; reëel; stellig; vast; vast en zeker; voorwaar; voorzeker; waarachtig; waarlijk; weliswaar; welzeker; zeker
de todas maneras daadwerkelijk; metterdaad 'tuurlijk; allicht; bijgevolg; desalniettemin; desondanks; dus; evengoed; immers; logisch; natuurlijk; niettegenstaande; onontkomelijk; toch; uiteraard; vanzelfsprekend; zeker; zonder twijfel
de todos modos daadwerkelijk; metterdaad 'tuurlijk; allicht; bijgevolg; desalniettemin; desondanks; dus; evengoed; immers; logisch; natuurlijk; niettegenstaande; onontkomelijk; sowieso; toch; uiteraard; vanzelfsprekend; zeker; zonder twijfel
de veras echt; effectief; heus; metterdaad; reëel; waar; waarachtig; warempel; werkelijk daadwerkelijk; eerlijk; feitelijk; fideel; in feite; in werkelijkheid; openhartig; oprecht; rondborstig; trouwhartig; waar; waarachtig; werkelijk
de verdad echt; effectief; heus; metterdaad; reëel; waar; waarachtig; warempel; werkelijk echt; eerlijk; fideel; gewoonweg; heus; klinkklaar; openhartig; oprecht; puur; regelrecht; rondborstig; ronduit; trouwhartig; voorwaar; waar; waarachtig; werkelijk
efectivamente daadwerkelijk; echt; effectief; heus; metterdaad; reëel; waar; waarachtig; warempel; werkelijk 'tuurlijk; allicht; beslist; bijgevolg; dus; geheid; logisch; natuurlijk; ongetwijfeld; onontkomelijk; uiteraard; vanzelfsprekend; vast en zeker; waarachtig; zeker; zonder twijfel
efectivo daadwerkelijk; echt; effectief; heus; metterdaad; reëel; waar; waarachtig; warempel; werkelijk daadwerkelijk; doelmatig; doeltreffend; effectief; efficiënt; feitelijk; in feite; in werkelijkheid; krachtig; met een krachtige uitwerking; werkelijk
en el fondo daadwerkelijk; metterdaad 'tuurlijk; allicht; bijgevolg; daadwerkelijk; dus; feitelijk; immers; in feite; in werkelijkheid; logisch; natuurlijk; onontkomelijk; uiteraard; vanzelfsprekend; werkelijk; zeker; zonder twijfel
en realidad daadwerkelijk; metterdaad 'tuurlijk; allicht; bijgevolg; daadwerkelijk; dus; feitelijk; in feite; in werkelijkheid; in wezen; logisch; natuurlijk; onontkomelijk; uiteraard; vanzelfsprekend; voorwaar; werkelijk; zeker; zonder twijfel
realmente daadwerkelijk; metterdaad alledaags; beslist; daadwerkelijk; echt; eenvoudig; eerlijk; feitelijk; fideel; geheid; gemeen; gewend; gewis; gewoon; gewoonweg; heus; in feite; in werkelijkheid; jazeker; klinkklaar; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; niets bijzonders; onedel; openhartig; oprecht; ordinair; rechttoe; reëel; rondborstig; stellig; trouwhartig; vast en zeker; voorwaar; voorzeker; waarachtig; waarlijk; wel degelijk; welzeker; werkelijk; zeker
verdaderamente echt; effectief; heus; metterdaad; reëel; waar; waarachtig; warempel; werkelijk beslist; daadwerkelijk; echt; feitelijk; geheid; gemeen; gewis; gewoonweg; heus; in feite; in werkelijkheid; jazeker; klinkklaar; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; onedel; onvermengd; puur; rechttoe; regelrecht; reëel; ronduit; stellig; vast; vast en zeker; voorwaar; voorzeker; waarachtig; waarlijk; wel degelijk; welzeker; werkelijk; zeker; zuiver
verdadero echt; effectief; heus; metterdaad; reëel; waar; waarachtig; warempel; werkelijk daadwerkelijk; eerlijk; eigenlijk; feitelijk; fideel; gewoonweg; in feite; in werkelijkheid; klinkklaar; ongeveinsd; onvermengd; openhartig; oprecht; puur; rechttoe; rondborstig; trouwhartig; voorwaar; waar; waarachtig; werkelijk; zuiver