Dutch

Detailed Translations for mismoedig from Dutch to Spanish

mismoedig:


Translation Matrix for mismoedig:

NounRelated TranslationsOther Translations
melancólico melancholicus
pesimista pessimist; pessimisten; zwartkijker; zwartkijkers
ModifierRelated TranslationsOther Translations
abatido bedrukt; gedrukt; mismoedig; mistroostig; moedeloos; neerslachtig; teneergeslagen; terneergeslagen; verdrietig bankroet; beroerd; deplorabel; ellendig; failliet; futloos; geruineerd; geslagen; lamlendig; lijzig; log; loom; lusteloos; mat; meelijwekkend; miserabel; pessimistisch; slap; terneergeslagen
afligido bedrukt; gedrukt; mismoedig; mistroostig; moedeloos; neerslachtig; teneergeslagen; terneergeslagen; verdrietig akelig; beroerd; deerlijk; ellendig; godgeklaagd; helaas; hemeltergend; jammer; jammer genoeg; naar; rouwig; sneu; spijtig; ten hemel schreiend; treurig; verdrietig; zeer ergerlijk
anonadado bedrukt; gedrukt; mismoedig; moedeloos; terneergeslagen getroffen; onthutst; ontsteld; paf; perplex
apenado bedrukt; gedrukt; mismoedig; moedeloos; terneergeslagen akelig; beroerd; ellendig; helaas; jammer; jammer genoeg; naar; rouwig; sneu; spijtig; treurig; verdrietig
decaído bedrukt; gedrukt; mismoedig; moedeloos; terneergeslagen aan lager wal; armoedig; flodderig; hangerig; haveloos; misnoegd; pover; schamel; sjofel; sjofeltjes; verlopen; verstoord
deplorable bedrukt; gedrukt; mismoedig; mistroostig; moedeloos; neerslachtig; teneergeslagen; terneergeslagen; verdrietig armzalig; bar; bedonderd; beklagenswaardig; belazerd; beroerd; betreurenswaardig; deerlijk; deerniswekkend; deplorabel; diep ongelukkig; ellendig; ellendige; erbarmelijk; erg; ernstig; godgeklaagd; grauw; hemeltergend; jammer; jammerlijk; karig; kwalijk; lamlendig; mager; meelijwekkend; miserabel; mistroostig; onbevredigend; onfortuinlijk; ongelukkig; ontoereikend; onvoldoende; pover; rampzalig; rouwig; schamel; schraal; sneu; somber; spijtig; stakkerig; teleurstellend; ten hemel schreiend; treurig; triest; troosteloos; van bedenkelijke aard; verdrietig; vreugdeloos; week; zeer ergerlijk; zielig; zwak
deprimido bedrukt; gedrukt; mismoedig; mistroostig; moedeloos; neerslachtig; teneergeslagen; terneergeslagen; verdrietig depressief; gedeprimeerd; grauw; mineur; mistroostig; pessimistisch; somber; terneergeslagen; triest; troosteloos; vreugdeloos
desalentado bedrukt; gedrukt; mismoedig; mistroostig; moedeloos; neerslachtig; teneergeslagen; terneergeslagen; verdrietig pessimistisch; terneergeslagen
desanimado bedrukt; gedrukt; mismoedig; mistroostig; moedeloos; neerslachtig; teneergeslagen; terneergeslagen; verdrietig beroerd; deplorabel; ellendig; futloos; gebelgd; lamlendig; landerig; lijzig; log; loom; lusteloos; mat; meelijwekkend; miserabel; misnoegd; ontevreden; pessimistisch; slap; terneergeslagen; verstoord; vervelend
desconsolado bedrukt; gedrukt; mismoedig; mistroostig; moedeloos; neerslachtig; teneergeslagen; terneergeslagen; verdrietig pessimistisch; terneergeslagen
desolado bedrukt; gedrukt; mismoedig; mistroostig; moedeloos; neerslachtig; teneergeslagen; terneergeslagen; verdrietig afgezonderd; akelig; beroerd; desolaat; eenzaam; ellendig; grauw; helaas; jammer; jammer genoeg; mistroostig; naar; naargeestig; niet te troosten; ontroostbaar; sneu; somber; spijtig; triest; troosteloos; verlaten; vreugdeloos; zielsbedroefd
disgustado bedrukt; gedrukt; mismoedig; mistroostig; moedeloos; neerslachtig; teneergeslagen; terneergeslagen; verdrietig boos; gebelgd; giftig; kwaad; nijdig; verbolgen; vertoornd
lamentable bedrukt; gedrukt; mismoedig; mistroostig; moedeloos; neerslachtig; teneergeslagen; terneergeslagen; verdrietig akelig; armoedig; armzalig; bar; bedonderd; belazerd; beroerd; bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; deerlijk; deerniswekkend; deplorabel; diep ongelukkig; ellendig; ellendige; erbarmelijk; erg; excessief; extreem; flodderig; haveloos; heel erg; hogelijk; jammerend; jeremiërend; klaaglijk; klagerig; meelijwekkend; miserabel; naar; naargeestig; onfortuinlijk; ongelukkig; pover; rampzalig; rouwig; schamel; sjofel; sjofeltjes; somber; ten zeerste; treurig; uitermate; uiterst; verdrietig; verlopen; week; zeer; zwak
melancólico bedrukt; gedrukt; mismoedig; mistroostig; moedeloos; neerslachtig; teneergeslagen; terneergeslagen; verdrietig droefgeestig; grauw; melancholiek; melancholisch; melancholische; mistroostig; naargeestig; somber; triest; troosteloos; vreugdeloos; weemoedig; zwaarmoedig
pesimista bedrukt; gedrukt; mismoedig; mistroostig; moedeloos; neerslachtig; teneergeslagen; terneergeslagen; verdrietig pessimistisch; terneergeslagen
sombrío bedrukt; gedrukt; mismoedig; mistroostig; moedeloos; neerslachtig; teneergeslagen; terneergeslagen; verdrietig aan een ziekte lijdend; akelig; beroerd; donker; dreigend; dubieus; duister; ellendig; eng; glibberig; grauw; grauwkleurig; griezelig; grijs; helaas; huiveringwekkend; jammer; jammer genoeg; louche; luguber; melancholische; mistroostig; naar; naargeestig; obscuur; onbetrouwbaar; onduidelijk; onguur; onheilspellend; pessimistisch; sinister; sneu; somber; spijtig; terneergeslagen; triest; troosteloos; verdacht; vreugdeloos; wollig; ziek; zwartgallig
triste bedrukt; gedrukt; mismoedig; mistroostig; moedeloos; neerslachtig; teneergeslagen; terneergeslagen; verdrietig aan een ziekte lijdend; armzalig; bar; bedroefd; bedroevend; deerlijk; deerniswekkend; deplorabel; droef; droefgeestig; droevig; druilerig; ellendig; ellendige; erbarmelijk; erg; grauw; helaas; jammer; jammer genoeg; meelijwekkend; melancholisch; melancholische; miezerig; miserabel; mistroostig; naargeestig; onfortuinlijk; ongelukkig; pessimistisch; rampzalig; rouwig; sneu; somber; spijtig; terneergeslagen; treurig; triest; troosteloos; verdrietig; vreugdeloos; week; ziek; zwaarmoedig; zwak
tétrico bedrukt; gedrukt; mismoedig; mistroostig; moedeloos; neerslachtig; teneergeslagen; terneergeslagen; verdrietig akelig; beroerd; dreigend; duister; ellendig; helaas; huiveringwekkend; jammer; jammer genoeg; louche; luguber; naar; onbetrouwbaar; onduidelijk; onguur; onheilspellend; sinister; sneu; spijtig; verdacht; wollig

Related Words for "mismoedig":

  • mismoedigheid, mismoedige

Wiktionary Translations for mismoedig:


Cross Translation:
FromToVia
mismoedig malhumorado morose — Sullen, gloomy; showing a brooding ill humour