Summary
Dutch to Spanish:   more detail...
  1. noemenswaardig:


Dutch

Detailed Translations for noemenswaardig from Dutch to Spanish

noemenswaardig:


Translation Matrix for noemenswaardig:

NounRelated TranslationsOther Translations
notable notabel; notabele
ModifierRelated TranslationsOther Translations
destacable noemenswaardig; vermeldenswaard; vermeldenswaardig
destacado noemenswaardig; vermeldenswaard; vermeldenswaardig aanzienlijk; adelijk; befaamd; beroemd; beter dan de rest; betoverend; chic; deftig; dominant; doorluchtig; eerbiedwaardig; elegant; esthetisch; frappant; geacht; gedistingeerd; geprononceerd; geraffineerd; gewichtig; gezaghebbend; hooggeplaatst; hooggezeten; hoogverheven; illuster; in het oog lopend; in het oog springend; intelligent; leidend; luisterrijk; maatgevend; magnifiek; markant; modieuze verfijning; ondubbelzinnig; onmiskenbaar; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; pienter; plechtig; plechtstatig; prachtig; prominent; royaal; saillant; schitterend; schrander; sierlijk; smaakvol; statig; stijlvol; toonaangevend; treffend; uitblinkend; uitgesproken; verfijnd; verheven; vooraan; vooraanstaand; vooraanstaande; voorin; voornaam; voorop; vorstelijk; waardig; zeer plechtig
digno de mención noemenswaardig; vermeldenswaard; vermeldenswaardig noemenswaardige
memorable noemenswaardig; vermeldenswaard; vermeldenswaardig gedenkwaardig; heugelijk; heuglijk; memorabel; verblijdend
notable noemenswaardig; vermeldenswaard; vermeldenswaardig aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; befaamd; behoorlijk; beslist; besluitvaardig; danig; dapper; deftig; duchtig; eerbiedwekkend; enorm; fier; flink; fors; frappant; geacht; gedecideerd; gedistingeerd; heldhaftig; heroïsch; hooggeplaatst; hooggezeten; in het oog lopend; in het oog springend; indrukwekkend; kloek; kordaat; majestueus; moedig; nobel; onverschrokken; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; parmant; parmantig; plechtig; plechtstatig; prominent; resoluut; royaal; saillant; statig; stoer; stout; stoutmoedig; toepasselijk; treffend; trots; vastberaden; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam; vorstelijk

Related Words for "noemenswaardig":