Dutch

Detailed Translations for onbesproken from Dutch to Spanish

onbesproken:


Translation Matrix for onbesproken:

NounRelated TranslationsOther Translations
honesto eerlijke; rechtschapene
recto endeldarm
ModifierRelated TranslationsOther Translations
bien arreglado correct; keurig; onberispelijk; onbesproken fatsoenlijk; netjes; opgeruimd; ordelijk; ordentelijk; schoon
correcto correct; keurig; onberispelijk; onbesproken beschaafd; chic; correct; deugdzaam; eerlijk; eerzaam; elegant; esthetisch; fair; fatsoenlijk; foutloos; gepast; goed; juist; keurig; modieuze verfijning; netjes; netto; onbelast; onvermengd; onversneden; open; oprecht; ordentelijk; perfect; precies; puur; rechtschapen; sec; smaakvol; stijlvol; terdege; verfijnd; volmaakt; wel degelijk; welgemanierd; welopgevoed; zedig; zuiver
decente correct; keurig; onberispelijk; onbesproken beschaafd; betamelijk; decent; deugdzaam; eerbaar; eerbiedwekkend; eerlijk; eerzaam; fair; fatsoenlijk; gepast; geschikt; hebbelijk; indrukwekkend; keurig; kies; kuis; maagdelijk; manierlijk; netjes; onbevlekt; onschuldig; ordentelijk; proper; puur; rein; respectabel; schoon; sec; tof; welgemanierd; welgevoeglijk; welopgevoed; welvoeglijk; zedig; zindelijk; zuiver
honesto integer; onbesproken; onkreukbaar; rechtschapen betamelijk; betrouwbaar; braaf; braafjes; degelijk; degelijke; deugdelijk; deugdzaam; echt; eerbaar; eerlijk; eerzaam; fair; fatsoenlijk; fideel; gedegen; geschikt; in hart en nieren; keurig; kies; kuis; net; netjes; ongeveinsd; open; openhartig; oprecht; ordentelijk; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig; rein; respectabel; rondborstig; schoon; tof; trouwhartig; van goede hoedanigheid; welgevoeglijk; welvoeglijk; zedig
impecable correct; keurig; onberispelijk; onbesproken bacteriënvrij; brandhelder; brandschoon; exact; fatsoenlijk; feilloos; foutloos; gaaf; gelikt; haarfijn; kiemvrij; kraakhelder; loepzuiver; netjes; onaangetast; ordentelijk; picobello; piekfijn; precies; puntgaaf; ragfijn; smetteloos; tiptop; vlekkeloos; vrij van ziektekiemen; zuiver
impecablemente correct; keurig; onberispelijk; onbesproken fatsoenlijk; netjes; ordentelijk
impoluto correct; keurig; onberispelijk; onbesproken bacteriënvrij; gaaf; kiemvrij; onaangetast; onbezoedeld; puntgaaf; vrij van ziektekiemen
intachable correct; integer; keurig; onberispelijk; onbesproken; onkreukbaar; rechtschapen onbezoedeld
irreprochable correct; keurig; onberispelijk; onbesproken gaaf; onaangetast; puntgaaf
pulcramente correct; keurig; onberispelijk; onbesproken fatsoenlijk; netjes; ordentelijk
pulcro correct; keurig; onberispelijk; onbesproken fatsoenlijk; kuis; maagdelijk; net; netjes; onbevlekt; onschuldig; ordentelijk; puur; rein; schoon; sec; zuiver
recto integer; onbesproken; onkreukbaar; rechtschapen braaf; direct; duidelijk; eerlijk; fideel; kaarsrecht; lijnrecht; linea recta; loodrecht; openhartig; oprecht; recht; recht door zee; rechtgeaard; rechtschapen; rechtstreeks; rechtvaardig; regelrecht; rondborstig; trouwhartig
sin mancha correct; keurig; onberispelijk; onbesproken gaaf; onaangetast; puntgaaf
sin tacha correct; keurig; onberispelijk; onbesproken
íntegro integer; onbesproken; onkreukbaar; rechtschapen eerlijk; faliekant; fideel; finaal; gaaf; hartstikke; helemaal; maagdelijk; onaangebroken; onaangeraakt; onaangeroerd; onaangetast; onbeschadigd; ongebruikt; ongeopend; ongerept; onverkort; open; openhartig; oprecht; puntgaaf; puur; rechtschapen; rondborstig; trouwhartig; vierkant; virginaal; volstrekt; zuiver

Related Words for "onbesproken":

  • onbesprokene