Dutch

Detailed Translations for onmiskenbaar from Dutch to Spanish

onmiskenbaar:


Translation Matrix for onmiskenbaar:

NounRelated TranslationsOther Translations
claro helderheid; klaarheid; lichtsterkte
manifiesto assembly-manifest; manifest; manifest van de toepassing; scheepsmanifest; vrachtlijst
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
marcado geprononceerd; markant; ondubbelzinnig; onmiskenbaar; uitgesproken gemarkeerd
reconocible duidelijk; herkenbaar; onmiskenbaar bemerkbaar; detecteerbaar/kan worden gevonden; herkenbaar; hoorbaar; merkbaar; tastbaar; voelbaar; waarneembaar; zichtbaar
ModifierRelated TranslationsOther Translations
audible duidelijk; herkenbaar; onmiskenbaar duidelijk; goed hoorbaar; verstaanbaar
claro duidelijk; herkenbaar; onmiskenbaar 'tuurlijk; aanschouwelijk; algemeen begrijpbaar; allicht; begrepen; begrijpelijk; bevatbaar; bevattelijk; bijgevolg; blank; bleek; cru; direct; doorgrond; doorzien; duidelijk; dus; echt; eenduidig; flagrant; gevat; gewoonweg; helder; heus; inzichtelijk; klaar; klaar als een klontje; klare; klinkklaar; kuis; licht; lichtgevend; logisch; lumineus; natuurlijk; net; niet donker; onbewimpeld; onbewolkt; ondubbelzinnig; ongelakt; onomwonden; onontkomelijk; onverbloemd; onverholen; onvermengd; onversneden; open; openhartig; openlijk; oprecht; overduidelijk; overzichtelijk; pips; pure; puur; recht door zee; rechttoe; rechttoe rechtaan; regelrecht; rein; ronduit; scherpzinnig; schoon; schrander; slim; snedig; uiteraard; uitgeslapen; vanzelfsprekend; verhelderend; verstaanbaar; vrij; vrijelijk; vrijuit; werkelijk; zeker; zo klaar als een klontje; zonder twijfel; zonneklaar; zuiver; zuivere
comprensible duidelijk; herkenbaar; onmiskenbaar algemeen begrijpbaar; begrijpelijk; bevatbaar; bevattelijk; duidelijk; helder; inzichtelijk
destacado geprononceerd; markant; ondubbelzinnig; onmiskenbaar; uitgesproken aanzienlijk; adelijk; befaamd; beroemd; beter dan de rest; betoverend; chic; deftig; dominant; doorluchtig; eerbiedwaardig; elegant; esthetisch; frappant; geacht; gedistingeerd; geraffineerd; gewichtig; gezaghebbend; hooggeplaatst; hooggezeten; hoogverheven; illuster; in het oog lopend; in het oog springend; intelligent; leidend; luisterrijk; maatgevend; magnifiek; modieuze verfijning; noemenswaardig; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; pienter; plechtig; plechtstatig; prachtig; prominent; royaal; saillant; schitterend; schrander; sierlijk; smaakvol; statig; stijlvol; toonaangevend; treffend; uitblinkend; verfijnd; verheven; vermeldenswaard; vermeldenswaardig; vooraan; vooraanstaand; vooraanstaande; voorin; voornaam; voorop; vorstelijk; waardig; zeer plechtig
entendible duidelijk; herkenbaar; onmiskenbaar begrijpelijk; duidelijk; helder; verstaanbaar
evidente klaarblijkelijk; onmiskenbaar; overduidelijk 'tuurlijk; aanschouwelijk; algemeen begrijpbaar; allicht; automatisch; bevatbaar; bijgevolg; blijkbaar; direct; doorgrond; doorzien; duidelijk; dus; eenduidig; flagrant; helder; kenbaar; klaar als een klontje; logisch; natuurlijk; netto; onbelast; ondubbelzinnig; onontkomelijk; overduidelijk; recht door zee; regelrecht; te kennen; uiteraard; vanzelfsprekend; zeker; zo klaar als een klontje; zonder twijfel; zonneklaar
evidentemente klaarblijkelijk; onmiskenbaar; overduidelijk blijkbaar
explícito geprononceerd; markant; ondubbelzinnig; onmiskenbaar; uitgesproken eenduidig; expliciet; klemmend; krachtig; met klem; met nadruk; nadrukkelijk; ondubbelzinnig; uitdrukkelijk
identificable duidelijk; herkenbaar; onmiskenbaar
incontestable onloochenbaar; onmiskenbaar onomstotelijk; ontegenzeggelijk; onweerlegbaar; vast en zeker
incuestionable onloochenbaar; onmiskenbaar eenduidig; niet bestreden; onaanvechtbaar; onbetwist; onbetwistbaar; ondubbelzinnig; onomstotelijk; onomstreden; ontegenzeggelijk; onweerlegbaar; vast en zeker
indiscutible onloochenbaar; onmiskenbaar eenduidig; faliekant; finaal; hartstikke; helemaal; niet bestreden; onaanvechtbaar; onbetwist; onbetwistbaar; ondubbelzinnig; onomstotelijk; onomstreden; ontegenzeggelijk; onverbiddelijk; onverbiddelijke; onvermurwbaar; onweerlegbaar; vast en zeker; vierkant; volstrekt
indudable duidelijk; herkenbaar; onloochenbaar; onmiskenbaar beslist; eenduidig; geheid; gewis; heus; ondubbelzinnig; ongetwijfeld; vast en zeker; voorzeker; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker
innegable duidelijk; herkenbaar; onloochenbaar; onmiskenbaar eenduidig; ondubbelzinnig; onomstotelijk; ontegenzeggelijk; onweerlegbaar
llamativo geprononceerd; markant; ondubbelzinnig; onmiskenbaar; uitgesproken aandachttrekkend; bloeiend; bont; bontgekleurd; fleurig; frappant; hooggekleurd; in het oog lopend; in het oog springend; kleurig; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opschepperig; opvallend; opzichtig; protsend; protserig; saillant; schreeuwerig; treffend
manifiesto duidelijk; geprononceerd; herkenbaar; klaarblijkelijk; markant; ondubbelzinnig; onmiskenbaar; overduidelijk; uitgesproken apert; blijkbaar; direct; duidelijk; eenduidig; ondubbelzinnig; recht door zee; regelrecht
notorio klaarblijkelijk; onmiskenbaar; overduidelijk berucht; beruchte; blijkbaar; geruchtmakend; notoir; notoire; opzienbarend; overbekend; ruchtbaar
obviamente klaarblijkelijk; onmiskenbaar; overduidelijk blijkbaar
obvio klaarblijkelijk; onmiskenbaar; overduidelijk 'tuurlijk; allicht; automatisch; bijgevolg; blijkbaar; doorgrond; doorzien; duidelijk; dus; eenduidig; flagrant; helder; kenbaar; klaar als een klontje; logisch; natuurlijk; ondubbelzinnig; onontkomelijk; overduidelijk; te kennen; uiteraard; vanzelfsprekend; zeker; zo klaar als een klontje; zonder twijfel; zonneklaar
pronunciado geprononceerd; markant; ondubbelzinnig; onmiskenbaar; uitgesproken

Related Words for "onmiskenbaar":

  • onmiskenbare

Wiktionary Translations for onmiskenbaar:

onmiskenbaar
adjective
  1. waarover geen twijfel kan bestaan

Cross Translation:
FromToVia
onmiskenbaar inconfundible unmistakable — unique, such that it cannot be mistaken for something else