Dutch

Detailed Translations for ontwikkeld from Dutch to Spanish

ontwikkeld:


Translation Matrix for ontwikkeld:

NounRelated TranslationsOther Translations
civilizado beschaafde
culto aanbidden; beschaafde; confessie; cultus; eerbied; eerbiedigen; geloof; geloofsovertuiging; gezindheid; gezindte; godsdienst; godsdienstoefening; godsdienstplechtigheid; godsverering; religie; verering; verheerlijking; verheffen
erudito erudiet; geletterde; hooggeleerde; intellectueel; wetenschapper; wetenschapsbeoefenaar
sabio hooggeleerde; hoogleraar; prof; professor; wetenschapper; wetenschapsbeoefenaar
ModifierRelated TranslationsOther Translations
atento beschaafd; geciviliseerd; gecultiveerd; ontwikkeld aandachtig; aangenaam; aardig; alert; attent; bedachtzaam; behoedzaam; behulpzaam; belangstellend; bereidwillig; bezonnen; charmant; dienstwillig; gedienstig; genegenheid opwekkend; geïnteresseerd; goedaardig; goedhartig; hoede; hulpvaardig; innemend; inschikkelijk; met een scherp oog; minzaam; nauwlettend; omzichtig; oplettend; opmerkzaam; paraat; plezierig; voorkomend; voorzichtig; vriendelijk; waaks; waakzaam; wakend; zachtaardig
civilizado beschaafd; geciviliseerd; gecultiveerd; ontwikkeld beschaafd; fatsoenlijk; netjes; welgemanierd; welopgevoed
conveniente beschaafd; geciviliseerd; gecultiveerd; ontwikkeld aan te prijzen; aanbevelenswaardig; aangenaam; begeerlijk; correct; eerbaar; eerbiedwekkend; fijn; gepast; gepaste; geraden; geschikte; gewenst; gewild; indrukwekkend; juiste; keurig; kuis; lekker; naar behoren; netjes; passende; prettig; raadzaam; verlangd; voegzaam; wenselijk; zedig
cortés beschaafd; geciviliseerd; gecultiveerd; ontwikkeld attent; galant; gepast; hoffelijk; hoofs; keurig; netjes; op een aardige manier; ridderlijk; voorkomend; vriendelijk; wellevend
cultivado beschaafd; geciviliseerd; gecultiveerd; ontgonnen; ontwikkeld bebouwd; gecultiveerd; geleerd; geschoold; met zorg aangekweekt; onderwezen
culto beschaafd; geciviliseerd; gecultiveerd; ontwikkeld alcoholisch; beschaafd; fatsoenlijk; geestrijk; geleerd; geschoold; netjes; onderwezen; rijk aan alcohol; welgemanierd; welopgevoed
docto belezen; erudiet; geletterd; gestudeerd; hooggeleerd; ontwikkeld; wijs; zeer geleerd; zeer ontwikkeld geleerd; geschoold; onderlegd; onderwezen
erudito belezen; erudiet; geletterd; gestudeerd; hooggeleerd; ontwikkeld; wijs; zeer geleerd; zeer ontwikkeld geleerd; geschoold; intelligent; onderwezen; slim; wijs
explotado ontgonnen; ontwikkeld geëxploiteerd; ontgind; opgestoven; opgewaaid; uitgebuit
juicioso belezen; erudiet; geletterd; gestudeerd; hooggeleerd; ontwikkeld; wijs; zeer geleerd; zeer ontwikkeld bedachtzaam; behoedzaam; bezonnen; competent; deskundig; intelligent; omzichtig; oordeelkundig; pienter; schrander; ter zake kundig; vakbekwaam; vakkundig
letrado belezen; erudiet; geletterd; gestudeerd; hooggeleerd; ontwikkeld; wijs; zeer geleerd; zeer ontwikkeld akademisch
muy desarrollado belezen; erudiet; geletterd; gestudeerd; hooggeleerd; ontwikkeld; wijs; zeer geleerd; zeer ontwikkeld
sabio belezen; erudiet; geletterd; gestudeerd; hooggeleerd; ontwikkeld; wijs; zeer geleerd; zeer ontwikkeld bedachtzaam; correct; diep; diepzinnig; doordacht; geleerd; geniaal; intelligent; nadenkend; pienter; raadzaam; slim; vernuftig; verstandig; weldenkend; wijs; wijselijk; zinnig

Related Words for "ontwikkeld":

 • ontwikkelder, ontwikkeldere

ontwikkelen:

Conjugations for ontwikkelen:

o.t.t.
 1. ontwikkel
 2. ontwikkelt
 3. ontwikkelt
 4. ontwikkelen
 5. ontwikkelen
 6. ontwikkelen
o.v.t.
 1. ontwikkelde
 2. ontwikkelde
 3. ontwikkelde
 4. ontwikkelden
 5. ontwikkelden
 6. ontwikkelden
v.t.t.
 1. heb ontwikkeld
 2. hebt ontwikkeld
 3. heeft ontwikkeld
 4. hebben ontwikkeld
 5. hebben ontwikkeld
 6. hebben ontwikkeld
v.v.t.
 1. had ontwikkeld
 2. had ontwikkeld
 3. had ontwikkeld
 4. hadden ontwikkeld
 5. hadden ontwikkeld
 6. hadden ontwikkeld
o.t.t.t.
 1. zal ontwikkelen
 2. zult ontwikkelen
 3. zal ontwikkelen
 4. zullen ontwikkelen
 5. zullen ontwikkelen
 6. zullen ontwikkelen
o.v.t.t.
 1. zou ontwikkelen
 2. zou ontwikkelen
 3. zou ontwikkelen
 4. zouden ontwikkelen
 5. zouden ontwikkelen
 6. zouden ontwikkelen
en verder
 1. ben ontwikkeld
 2. bent ontwikkeld
 3. is ontwikkeld
 4. zijn ontwikkeld
 5. zijn ontwikkeld
 6. zijn ontwikkeld
diversen
 1. ontwikkel!
 2. ontwikkelt!
 3. ontwikkeld
 4. ontwikkelend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

ontwikkelen [znw.] noun

 1. ontwikkelen (beschaven; cultiveren; vormen)
  el civilizar; el desarrollar; el cultivar

Translation Matrix for ontwikkelen:

NounRelated TranslationsOther Translations
civilizar beschaven; cultiveren; ontwikkelen; vormen
cultivar beschaven; cultiveren; ontwikkelen; vormen
desarrollar beschaven; cultiveren; ontwikkelen; vormen
VerbRelated TranslationsOther Translations
civilizar beschaven; civiliseren; cultiveren; ontwikkelen
convertirse en evolueren; ontwikkelen afwisselen; graven; herzien; in het leven roepen; maken; ontstaan; opdelven; opgraven; oprijzen; rijzen; scheppen; veranderen; verwisselen; voortkomen; wijzigen; worden
cultivar ontwikkelen; tot ontwikkeling brengen aankweken; aanplanten; bebouwen; broeden; fokken; genereren; geschikt maken voor bebouwing; kweken; ontginnen; opkweken; planten; procreëren; telen; uitbroeden; verbouwen; voortbrengen; warmhouden
desarrollar ontwikkelen; tot ontwikkeling brengen afwisselen; bewerkstelligen; geschikt maken voor bebouwing; graven; herzien; in het leven roepen; maken; ontginnen; ontplooien; opbloeien; opdelven; opfleuren; opgraven; realiseren; scheppen; tot bloei komen; tot volle wasdom komen; uiteenvouwen; veranderen; verwerkelijken; verwezenlijken; verwisselen; wijzigen
desarrollarse evolueren; ontplooien; ontwikkelen; tot wasdom komen afwisselen; graven; herzien; ontluiken; opbloeien; opdelven; opgraven; plaatsen; scheppen; situeren; veranderen; verwisselen; wijzigen; zich afspelen; zich ontsluiten
desplegar ontwikkelen; tot ontwikkeling brengen afwisselen; bikken; distribueren; eten; geuren; graven; herzien; losgooien; loswerpen; naar binnen werken; nader verklaren; ontvouwen; opdelven; openspreiden; openvouwen; opgraven; pralen; pronken; ronddelen; scheppen; spreiden; te kijk lopen met; toelichten; uitbeitelen; uitbikken; uiteenzetten; uitklappen; uitleggen; uitreiken; uitslaan; uitspreiden; uitvouwen; veranderen; verdelen; verduidelijken; verwisselen; wijzigen
educar ontwikkelen; tot ontwikkeling brengen bijbrengen; doceren; grootbrengen; inlichten; leren; lesgeven; onderrichten; onderwijzen; opleiden; opvoeden; scholen; voorlichten; vormen
ejercer oefenen; ontwikkelen; trainen aanwenden; benutten; beoefenen; gebruik maken van; gebruiken; toepassen; uitoefenen
ejercitarse oefenen; ontwikkelen; trainen oefenen; repeteren
elaborar ontplooien; ontwikkelen; tot ontwikkeling brengen; tot wasdom komen afbakenen; afpalen; afwisselen; afzetten; begrenzen; behandelen; boetseren; fabriceren; herzien; maken; modelleren; omlijnen; produceren; uitstippelen; uitzetten; veranderen; vervaardigen; verwisselen; verzorgen; voortbrengen; vorm geven; vormen; wijzigen
evolucionar evolueren; ontplooien; ontwikkelen; tot ontwikkeling brengen; tot wasdom komen afwisselen; geschikt maken voor bebouwing; herzien; ontginnen; veranderen; verwisselen; wijzigen
explotar ontwikkelen; tot ontwikkeling brengen aan stukken springen; bewerkstelligen; bouwklaar maken; exploderen; exploiteren; klappen; laten exploderen; leegknijpen; ontginnen; ontploffen; opblazen; persen; ploffen; profiteren; realiseren; springen; uit elkaar spatten; uit elkaar springen; uitbuiten; uitpersen; verwerkelijken; verwezenlijken; voor landbouw klaar maken; voordeel trekken
prepararse para oefenen; ontwikkelen; trainen
revelar ontwikkelen; tot ontwikkeling brengen aanbrengen; aangeven; afkondigen; afwisselen; bekendmaken; bloot leggen; exposeren; herzien; ontpoppen; ontsluieren; proclameren; reveleren; tentoonstellen; tonen; uitbrengen; veranderen; verklappen; verklikken; verlinken; verraden; vertonen; verwisselen; wijzigen
roturar ontwikkelen; tot ontwikkeling brengen geschikt maken voor bebouwing; ontginnen
seguir desarrollando ontwikkelen; tot ontwikkeling brengen

Related Definitions for "ontwikkelen":

 1. het beter worden1
  • sport ontwikkelt het lichaam1
 2. het ontwerpen en uitvoeren1
  • wie van jullie heeft dit plan ontwikkeld?1
 3. ontstaan1
  • er ontwikkelde zich een discussie1
 4. opnames zichtbaar maken1
  • het filmpje moet ontwikkeld worden1

Wiktionary Translations for ontwikkelen:

ontwikkelen
verb
 1. iets ~ een aanwezige aanleg tot bloei brengen
 2. zich ~ tot geleidelijk iets worden
 3. een film ~ het latente beeld van een belicht fotografisch materiaal chemisch zichtbaar maken
 4. ontwerpen en uitvoeren op basis van onderzoek

Cross Translation:
FromToVia
ontwikkelen desarrollar develop — to progress
ontwikkelen desarrollar develop — to create
ontwikkelen revelar develop — to bring out photographic images
ontwikkelen desarrollar evolve — to develop
ontwikkelen desarrollar entwickelnallgemein: sich etwas ausdenken, planen
ontwikkelen desenvolver; desplegar dérouler — Traductions à trier suivant le sens
ontwikkelen desenvolver; desarrollar développerdégager une chose de ce qui l’envelopper.
ontwikkelen promover; promocionar; desenvolver; desplegar promouvoirélever à quelque grade, à quelque dignité d’un rang supérieur.
ontwikkelen revelar révélerdécouvrir, déclarer, faire savoir une chose qui était inconnue et secrète.

Related Translations for ontwikkeld