Dutch

Detailed Translations for ridderkasteel from Dutch to Spanish

ridderkasteel:

ridderkasteel [znw.] noun

  1. ridderkasteel (kasteel; citadel; ridderslot)
    el fuerte; la torre; la plaza fuerte; la fortaleza; la fortificación; el cierre; el castillo; el final; la ciudadela; el roque; el fin; la cerradura

Translation Matrix for ridderkasteel:

NounRelated TranslationsOther Translations
castillo citadel; kasteel; ridderkasteel; ridderslot burcht; citadel; deurslot; fietsslot; fort; geheel van sluizen; kasteel; slot; sluiswerken; sterkte; versterkte legerplaats
cerradura citadel; kasteel; ridderkasteel; ridderslot afsluiting; conclusie; deurslot; dichtmaken; fietsslot; het afsluiten; knip; knipslot; knipsluiting; slot; slotbeschouwing; sluiting; sluitingen
cierre citadel; kasteel; ridderkasteel; ridderslot afschaffing; afsluiting; beëindigen; deurknip; dichtmaken; fietsslot; grendel; het afsluiten; knip; knipslot; knipsluiting; opheffen; opheffing; rits; ritssluiting; schuif; slot; sluiting; sluitinrichting voor deur of raam
ciudadela citadel; kasteel; ridderkasteel; ridderslot burcht; citadel; deurslot; fietsslot; fort; kasteel; slot; sterkte; versterkte legerplaats
fin citadel; kasteel; ridderkasteel; ridderslot beëindiging; conclusie; crypte; deurslot; doel; doeleinde; doelschijf; doelstelling; einde; eindpunt; eindstreep; end; finale; finish; finishlijn; graf; grafplaats; intentie; inzet; meet; moedwil; onderaardse gang; oogmerk; rustplaats; slot; slotbeschouwing; sluiting; streven; toeleg; uiteinde; volbrenging; voltooiing; voornemen
final citadel; kasteel; ridderkasteel; ridderslot beslissende wedstrijd; beslissingswedstrijd; beëindiging; conclusie; einde; eindpunt; eindstreep; eindstrijd; finale; finish; finishlijn; laatste gedeelte; laatste opvoering; meet; slot; slotbeschouwing; slotnummer; slotstuk; sluiting; sluitstuk; uiteinde
fortaleza citadel; kasteel; ridderkasteel; ridderslot aandrijving; bastion; bolwerk; burcht; deurslot; dynamiek; energie; felheid; fiksheid; fort; kasteel; kracht; krachtdadigheid; macht; slot; sterkte; stuwkracht; vermogen; versterkte plaats; voortstuwing
fortificación citadel; kasteel; ridderkasteel; ridderslot burcht; consolidatie; fort; gordel; kamerwand; kasteel; slot; stadswal; sterkte; verharding; verrijking; versterking; versterkte plaats; versteviging; veste; vestingmuur; wand
fuerte citadel; kasteel; ridderkasteel; ridderslot deurslot; slot; sterke kant; sterke zijde
plaza fuerte citadel; kasteel; ridderkasteel; ridderslot
roque citadel; kasteel; ridderkasteel; ridderslot
torre citadel; kasteel; ridderkasteel; ridderslot toren; torentje
ModifierRelated TranslationsOther Translations
final achterste; definitieve; finaal; laatste; ten slotte; uiteindelijk
fuerte bitter teleurgesteld; blijvend; breed; dapper; degelijke; doordringend; duurzaam; duurzame; felle; ferm; fiks; flink; fors; fysiek sterk; grimmig; hard; hardop; heldhaftig; heroïsch; hoog; indringend; intens; intensief; keihard; kloek; krachtig; luid; massief; met een krachtige uitwerking; met hoge snelheid; moedig; moreel sterk; onderdrukt; onverschrokken; opgekropt; pittig; potig; robuust; schel; schel klinkend; scherp; schril; snerpend; solide; sterk; stevig; stevig gebouwd; stout; stoutmoedig; straf; struis; uit de kluiten gewassen; verbeten; verbitterd; verkropt; zwaar; zwaargebouwd