Dutch

Detailed Translations for sec from Dutch to Spanish

sec:


Translation Matrix for sec:

NounRelated TranslationsOther Translations
bien activa; artikel; ding; goed; item; object; voorwerp; zaak
cuidado aandacht; aanschouwen; attentie; bedachtzaamheid; behoedzaamheid; bezonnenheid; observeren; oplettendheid; opmerkzaamheid; verschaffing; verzorging; voorzichtigheid; voorziening; waakzaamheid; zien; zorg; zorgvuldigheid
ModifierRelated TranslationsOther Translations
arreglado sec genivelleerd; geordend; georderd; opgelapt; vereffend; versteld
bien sec aangenaam; aanlokkelijk; behaaglijk; correct; fijn; goed; juist; lekker; onbeschadigd; precies; prettig; senang; smakelijk; verlokkend
bien ordenado sec fatsoenlijk; goed geordend; netjes; opgeruimd; ordelijk; ordentelijk; proper; schoon; welgeordend; zindelijk
correcto sec beschaafd; chic; correct; deugdzaam; eerlijk; eerzaam; elegant; esthetisch; fair; fatsoenlijk; foutloos; gepast; goed; juist; keurig; modieuze verfijning; netjes; netto; onbelast; onberispelijk; onbesproken; onvermengd; onversneden; open; oprecht; ordentelijk; perfect; precies; puur; rechtschapen; smaakvol; stijlvol; terdege; verfijnd; volmaakt; wel degelijk; welgemanierd; welopgevoed; zedig; zuiver
cuidado sec kuis; net; onderhouden; proper; rein; schoon; verzorgd; zindelijk
decente sec beschaafd; betamelijk; correct; decent; deugdzaam; eerbaar; eerbiedwekkend; eerlijk; eerzaam; fair; fatsoenlijk; gepast; geschikt; hebbelijk; indrukwekkend; keurig; kies; kuis; maagdelijk; manierlijk; netjes; onberispelijk; onbesproken; onbevlekt; onschuldig; ordentelijk; proper; puur; rein; respectabel; schoon; tof; welgemanierd; welgevoeglijk; welopgevoed; welvoeglijk; zedig; zindelijk; zuiver
decentemente sec eerbaar; eerzaam; fatsoenlijk; keurig; kies; netjes; ordentelijk; proper; respectabel; schoon; zindelijk
desprotegida sec onbewaakt
esmerado sec proper; schoon; zindelijk; zuiver
limpio sec fatsoenlijk; gekuist; gereinigd; hygienisch; keurig; kuis; net; netjes; onbesmet; onbevlekt; onschuldig; onvermengd; onversneden; ordentelijk; proper; pure; rein; schoon; vlekkeloos; zindelijk; zorgvuldig; zuiver; zuivere
ordenadamente sec proper; schoon; zindelijk
ordenado sec fatsoenlijk; geordend; geselecteerd; goed geordend; methodisch; netjes; opgeruimd; ordelijk gemaakt; ordentelijk; planmatig; proper; schoon; stelselmatig; systematisch; uitgekozen; uitgezocht; welgeordend; zindelijk
pulcro sec correct; fatsoenlijk; keurig; kuis; maagdelijk; net; netjes; onberispelijk; onbesproken; onbevlekt; onschuldig; ordentelijk; puur; rein; schoon; zuiver
sin vigilancia sec buiten beheer; onbeheerd