Dutch

Detailed Translations for vrijuit from Dutch to Spanish

vrijuit:


Translation Matrix for vrijuit:

NounRelated TranslationsOther Translations
claro helderheid; klaarheid; lichtsterkte
franco franc; frank
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
abierto onbewimpeld; onomwonden; onverholen; open; openhartig; oprecht; ronduit; vrij; vrijelijk; vrijuit aangebroken; attent; benaderbaar; cru; frank; galant; genaakbaar; geopend; hoffelijk; met open vizier; niet dicht; onbevangen; onomwonden; ontsloten; ontvankelijk; onverbloemd; onverholen; open; openbaar; opengelegd; opengemaakt; opengesprongen; opengesteld; openlijk; openstaand; publiek; rechttoe; rechttoe rechtaan; ridderlijk; rondborstig; toegankelijk; vatbaar; volmondig; voorkomend
ModifierRelated TranslationsOther Translations
abiertamente onbewimpeld; onomwonden; onverholen; open; openhartig; oprecht; ronduit; vrij; vrijelijk; vrijuit attent; contemplatief; cru; eerlijk; fideel; galant; gewoonweg; gladweg; hoffelijk; niet dicht; onomwonden; onverbloemd; onverholen; open; openhartig; openlijk; oprecht; rechttoe rechtaan; ridderlijk; rondborstig; ronduit; trouwhartig; voorkomend
claramente onbewimpeld; onomwonden; onverholen; open; openhartig; oprecht; ronduit; vrij; vrijelijk; vrijuit cru; gewoonweg; gladweg; onomwonden; onverbloemd; onverholen; openlijk; rechttoe rechtaan; ronduit
claro onbewimpeld; onomwonden; onverholen; open; openhartig; oprecht; ronduit; vrij; vrijelijk; vrijuit 'tuurlijk; aanschouwelijk; algemeen begrijpbaar; allicht; begrepen; begrijpelijk; bevatbaar; bevattelijk; bijgevolg; blank; bleek; cru; direct; doorgrond; doorzien; duidelijk; dus; echt; eenduidig; flagrant; gevat; gewoonweg; helder; herkenbaar; heus; inzichtelijk; klaar; klaar als een klontje; klare; klinkklaar; kuis; licht; lichtgevend; logisch; lumineus; natuurlijk; net; niet donker; onbewolkt; ondubbelzinnig; ongelakt; onmiskenbaar; onomwonden; onontkomelijk; onverbloemd; onverholen; onvermengd; onversneden; openlijk; overduidelijk; overzichtelijk; pips; pure; puur; recht door zee; rechttoe; rechttoe rechtaan; regelrecht; rein; scherpzinnig; schoon; schrander; slim; snedig; uiteraard; uitgeslapen; vanzelfsprekend; verhelderend; verstaanbaar; werkelijk; zeker; zo klaar als een klontje; zonder twijfel; zonneklaar; zuiver; zuivere
con franqueza onbewimpeld; onomwonden; onverholen; open; openhartig; oprecht; ronduit; vrij; vrijelijk; vrijuit cru; gulweg; onomwonden; onverbloemd; onverholen; openlijk; rechttoe rechtaan
con indiferencia ongehinderd; ongemoeid; ongestoord; onverstoord; vrijuit ongeïnteresseerd; onverschillig; onverstoorbaar
francamente onbewimpeld; onomwonden; onverholen; open; openhartig; oprecht; ronduit; vrij; vrijelijk; vrijuit botweg; cru; doodgewoon; eerlijk; fideel; gemeen; gewoonweg; gladweg; gulweg; klinkklaar; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; onedel; onomwonden; onverbloemd; onverholen; onvermengd; openhartig; openlijk; oprecht; puur; rechttoe; rechttoe rechtaan; regelrecht; rondborstig; ronduit; trouwhartig; zuiver
franco onbewimpeld; onomwonden; onverholen; open; openhartig; oprecht; ronduit; vrij; vrijelijk; vrijuit eerlijk; fideel; franco; frank; gratis; kosteloos; onbelemmerd; onbevangen; ongeveinsd; onverhuld; open; openhartig; oprecht; pro deo; rechttoe; rondborstig; trouwhartig; volmondig; voor niets; vrachtvrij; zonder kosten
impasible ongehinderd; ongemoeid; ongestoord; onverstoord; vrijuit bedaard; doodgemoedereerd; doodkalm; gelijkmoedig; geplaveid; kalm; kalmpjes; koel; koen; koud; kranig; manmoedig; onaandoenlijk; onaangedaan; onbeducht; onbegaan; onberoerd; onbevreesd; onbewogen; onderkoeld; ongevoelig; onverschrokken; onvervaard; rustig; sereen; stoutmoedig; verhard; vermetel
imperturbable ongehinderd; ongemoeid; ongestoord; onverstoord; vrijuit bedaard; gelaten; gelijkmoedig; kalm; kalmpjes; onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; onbewogen; onderkoeld; ongebruikt; ongeopend; onverkort; onverstoorbaar; rustig; sereen; stoïcijns
impertérrito ongehinderd; ongemoeid; ongestoord; onverstoord; vrijuit koen; kranig; manmoedig; nieuw; onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; onbeducht; onbevreesd; ongebruikt; ongeopend; onverkort; onverschrokken; onverstoorbaar; onvervaard; pas gekocht; stoutmoedig; vermetel
inalterable ongehinderd; ongemoeid; ongestoord; onverstoord; vrijuit onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend; onverstoorbaar
inmutable ongehinderd; ongemoeid; ongestoord; onverstoord; vrijuit bedaard; gelijkmoedig; indifferent; kalm; kalmpjes; laconiek; lauw; onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; onbewogen; onderkoeld; ongebruikt; ongeopend; ongevoelig; ongeïnteresseerd; onverschillig; rustig; sereen
sin ambages onbewimpeld; onomwonden; onverholen; open; openhartig; oprecht; ronduit; vrij; vrijelijk; vrijuit
sin estorbos ongehinderd; ongemoeid; ongestoord; onverstoord; vrijuit onbelemmerd
sin interferencias ongehinderd; ongemoeid; ongestoord; onverstoord; vrijuit
sin interrupciones ongehinderd; ongemoeid; ongestoord; onverstoord; vrijuit
sin reserva onbewimpeld; onomwonden; onverholen; open; openhartig; oprecht; ronduit; vrij; vrijelijk; vrijuit cru; onomwonden; onverbloemd; onverholen; openlijk; rechttoe rechtaan
sin rodeos onbewimpeld; onomwonden; onverholen; open; openhartig; oprecht; ronduit; vrij; vrijelijk; vrijuit benaderbaar; botweg; frank; genaakbaar; gladaf; onbewimpeld; onomwonden; onverbloemd; onverholen; open; openhartig; platweg; rechtaan; rechttoe; ronduit; ruiterlijk; toegankelijk; zonder omwegen
sin trabas onbewimpeld; ongehinderd; ongemoeid; ongestoord; onomwonden; onverholen; onverstoord; open; openhartig; oprecht; ronduit; vrij; vrijelijk; vrijuit onbegrensd; onbelemmerd; onbepaald; onbeperkt; ongelimiteerd
sincero onbewimpeld; onomwonden; onverholen; open; openhartig; oprecht; ronduit; vrij; vrijelijk; vrijuit braaf; diep; diepgevoeld; echt; eerlijk; fair; fideel; gemeend; goedbedoeld; innig; intens; intensief; intiem; menens; ongeveinsd; open; openhartig; oprecht; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig; rondborstig; ronduit; trouwhartig; van harte; vertrouwelijk; volmondig; welgemeend