Dutch

Detailed Translations for bedwingen from Dutch to French

bedwingen:

bedwingen verb (bedwing, bedwingt, bedwong, bedwongen, bedwongen)

 1. bedwingen (in bedwang houden; beteugelen)
  contenir; retenir; retirer; contraindre; dominer; réprimer; se modérer; refouler; se retenir; se contenir; se maîtriser
  • contenir verb (contiens, contient, contenons, contenez, )
  • retenir verb (retiens, retient, retenons, retenez, )
  • retirer verb (retire, retires, retirons, retirez, )
  • contraindre verb (contrains, contraint, contraignons, contraignez, )
  • dominer verb (domine, domines, dominons, dominez, )
  • réprimer verb (réprime, réprimes, réprimons, réprimez, )
  • refouler verb (refoule, refoules, refoulons, refoulez, )
  • se retenir verb
 2. bedwingen (beheersen; beteugelen; matigen; bedaren; intomen)
  maîtriser; retirer; apaiser; modérer; dominer; se contenir; se modérer; contraindre; brider; refouler; dompter; baisser de ton; retenir; reprendre; calmer; réprimer
  • maîtriser verb (maîtrise, maîtrises, maîtrisons, maîtrisez, )
  • retirer verb (retire, retires, retirons, retirez, )
  • apaiser verb (apaise, apaises, apaisons, apaisez, )
  • modérer verb (modère, modères, modérons, modérez, )
  • dominer verb (domine, domines, dominons, dominez, )
  • contraindre verb (contrains, contraint, contraignons, contraignez, )
  • brider verb (bride, brides, bridons, bridez, )
  • refouler verb (refoule, refoules, refoulons, refoulez, )
  • dompter verb (dompte, domptes, domptons, domptez, )
  • retenir verb (retiens, retient, retenons, retenez, )
  • reprendre verb (reprends, reprend, reprenons, reprenez, )
  • calmer verb (calme, calmes, calmons, calmez, )
  • réprimer verb (réprime, réprimes, réprimons, réprimez, )
 3. bedwingen (in bedwang houden; onderdrukken; terughouden; beteugelen)
  retenir; réprimer; se retenir; maîtriser; broyer; se maîtriser; se contenir; écraser; dominer; refouler; gouverner; se modérer; dompter; concasser
  • retenir verb (retiens, retient, retenons, retenez, )
  • réprimer verb (réprime, réprimes, réprimons, réprimez, )
  • se retenir verb
  • maîtriser verb (maîtrise, maîtrises, maîtrisons, maîtrisez, )
  • broyer verb (broie, broies, broyons, broyez, )
  • écraser verb (écrase, écrases, écrasons, écrasez, )
  • dominer verb (domine, domines, dominons, dominez, )
  • refouler verb (refoule, refoules, refoulons, refoulez, )
  • gouverner verb (gouverne, gouvernes, gouvernons, gouvernez, )
  • dompter verb (dompte, domptes, domptons, domptez, )
  • concasser verb (concasse, concasses, concassons, concassez, )

Conjugations for bedwingen:

o.t.t.
 1. bedwing
 2. bedwingt
 3. bedwingt
 4. bedwingen
 5. bedwingen
 6. bedwingen
o.v.t.
 1. bedwong
 2. bedwong
 3. bedwong
 4. bedwongen
 5. bedwongen
 6. bedwongen
v.t.t.
 1. heb bedwongen
 2. hebt bedwongen
 3. heeft bedwongen
 4. hebben bedwongen
 5. hebben bedwongen
 6. hebben bedwongen
v.v.t.
 1. had bedwongen
 2. had bedwongen
 3. had bedwongen
 4. hadden bedwongen
 5. hadden bedwongen
 6. hadden bedwongen
o.t.t.t.
 1. zal bedwingen
 2. zult bedwingen
 3. zal bedwingen
 4. zullen bedwingen
 5. zullen bedwingen
 6. zullen bedwingen
o.v.t.t.
 1. zou bedwingen
 2. zou bedwingen
 3. zou bedwingen
 4. zouden bedwingen
 5. zouden bedwingen
 6. zouden bedwingen
diversen
 1. bedwing!
 2. bedwingt!
 3. bedwongen
 4. bedwingende
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for bedwingen:

VerbRelated TranslationsOther Translations
apaiser bedaren; bedwingen; beheersen; beteugelen; intomen; matigen afkoelen; bedaren; begeerte stillen; bemoedigen; bevredigen; dempen; geruststellen; kalmeren; koel worden; matigen; ondersteunen; opbeuren; sussen; temperen; tevreden stellen; tot kalmte manen; troosten; vergenoegen; vertroosten; verzadigen; voldoening geven; zich de buik vol eten; zich matigen; zich verzoenen met
baisser de ton bedaren; bedwingen; beheersen; beteugelen; intomen; matigen
brider bedaren; bedwingen; beheersen; beteugelen; intomen; matigen beheersen; beteugelen; intomen
broyer bedwingen; beteugelen; in bedwang houden; onderdrukken; terughouden aan stukken slaan; aantasten; aanvreten; bederven; beschadigen; fijn maken; fijndrukken; fijnmaken; fijnstampen; inslaan; kapotdrukken; kapotgooien; kapotslaan; platdrukken; platmaken; pletten; stampen; stukgooien; stukslaan; verbrijzelen; vergruizen; vermorzelen; verpletteren
calmer bedaren; bedwingen; beheersen; beteugelen; intomen; matigen bedaren; begeerte stillen; bevredigen; dempen; geruststellen; kalmeren; matigen; met mate gebruiken; sussen; temperen; tot kalmte manen; voldoening geven; zich matigen
concasser bedwingen; beteugelen; in bedwang houden; onderdrukken; terughouden fijnstampen; stampen
contenir bedwingen; beteugelen; in bedwang houden afgrenzen; afhouden; begrenzen; beperken; bevatten; indammen; indijken; inhouden; inkapselen; inperken; limiteren; omvatten; van grenzen voorzien; weren
contraindre bedaren; bedwingen; beheersen; beteugelen; in bedwang houden; intomen; matigen aanvallen; afdwingen; africhten; attaqueren; bestormen; dier africhten; dresseren; dwingen; forceren; noodzaken tot; overvallen; trainen
dominer bedaren; bedwingen; beheersen; beteugelen; in bedwang houden; intomen; matigen; onderdrukken; terughouden beheersen; beteugelen; de overhand hebben; domineren; gezaghebben; groeien; groot worden; heerschappij voeren; heersen; heersen over; intomen; macht uitoefenen; machtiger zijn; onder gezag brengen; onderwerpen; opgroeien; overheersen; overmannen; overmeesteren; overweldigen; regeren; uitrijzen; uittorenen; zich meester maken van
dompter bedaren; bedwingen; beheersen; beteugelen; in bedwang houden; intomen; matigen; onderdrukken; terughouden africhten; beheersen; beteugelen; dier africhten; dresseren; intomen; onder gezag brengen; onderwerpen; overmannen; overmeesteren; overweldigen; temmen; trainen; zich meester maken van
gouverner bedwingen; beteugelen; in bedwang houden; onderdrukken; terughouden aanvoeren; beheersen; besturen; bevel voeren over; commanderen; de overhand hebben; gezaghebben; heerschappij voeren; heersen; heersen over; leiden; leiding geven; leidinggeven; macht uitoefenen; machtiger zijn; managen; onderwerpen; overheersen; regeren; voorzitten
maîtriser bedaren; bedwingen; beheersen; beteugelen; in bedwang houden; intomen; matigen; onderdrukken; terughouden beheersen; beperken; beteugelen; de overhand hebben; domineren; gezaghebben; heersen; indammen; inkapselen; inperken; intomen; leerstof beheersen; limiteren; macht uitoefenen; onder de knie hebben; onder gezag brengen; onderwerpen; overheersen; overmannen; overmeesteren; overweldigen; regeren; zich meester maken van
modérer bedaren; bedwingen; beheersen; beteugelen; intomen; matigen dempen; lenigen; matigen; met mate gebruiken; temperen; verlichten; vermurwen; vervriendelijken; verweken; verzachten; week worden; zich matigen
refouler bedaren; bedwingen; beheersen; beteugelen; in bedwang houden; intomen; matigen; onderdrukken; terughouden gevoelens verdringen; inmaken; inpekelen; inzouten; ophopen; opkroppen; opstapelen; opzouten; terugdrijven; terugdringen; verdringen; wegdringen; wegdrukken; wegduwen; wegebben; wegschuiven; wegsteken; wegstoppen
reprendre bedaren; bedwingen; beheersen; beteugelen; intomen; matigen berispen; corrigeren; de draad weer oppakken; hernemen; heroveren; herroepen; hervatten; hervinden; intrekken; opnieuw beginnen; terechtwijzen; terugkomen op; terugroepen; terugvinden; verbeteren; vermanen; zijn woorden terugnemen
retenir bedaren; bedwingen; beheersen; beteugelen; in bedwang houden; intomen; matigen; onderdrukken; terughouden achterhouden; afhouden; aftrekken; beet hebben; beletten; bemantelen; blijven staan; charteren; dwarsbomen; dwarsliggen; ervanaf houden; geen afstand doen van; gevangen zetten; handhaven; houden; huren; in de cel zetten; in mindering brengen; inhouden; interneren; isoleren; naar zich toe trekken; niet laten gaan; onthouden; opnemen; opslaan; opsluiten; reserveren; stand houden; stilhouden; stilstaan; stoppen; tegenwerken; vasthebben; vasthouden; vastzetten; verbergen; verduisteren; verheimelijken; verhullen; verrekenen; versluieren; verstoppen; voorbehouden; weerhouden; wegstoppen
retirer bedaren; bedwingen; beheersen; beteugelen; in bedwang houden; intomen; matigen aanwrijven; achteroverdrukken; afbestellen; afgelasten; afnemen; afzeggen; annuleren; benemen; beroven van; beschuldigen; blameren; depriveren; gappen; herroepen; iemand iets aanrekenen; iemand iets verwijten; inpikken; intrekken; jatten; kapen; kwalijk nemen; laken; ledigen; leeghalen; leegmaken; leegstelen; loshalen; nadragen; nietig verklaren; ontfutselen; ontnemen; ontvreemden; pikken; plunderen; roven; snaaien; stelen; te kort doen; terugkomen op; terugroepen; toeëigenen; uithalen; verdonkeremanen; verdonkeren; verduisteren; vervreemden; voor de voeten gooien; wegkapen; wegnemen; wegpakken; wegpikken; zijn woorden terugnemen
réprimer bedaren; bedwingen; beheersen; beteugelen; in bedwang houden; intomen; matigen; onderdrukken; terughouden beheersen; beteugelen; de kop indrukken; dempen; eronder krijgen; intomen; klein krijgen; matigen; onderdrukken; temperen; zich matigen
se contenir bedaren; bedwingen; beheersen; beteugelen; in bedwang houden; intomen; matigen; onderdrukken; terughouden beheersen; blijven staan; goed houden; groot houden; inbinden; inhouden; inslikken; rustig blijven; stilhouden; stilstaan; stoppen; zich bedwingen
se maîtriser bedwingen; beteugelen; in bedwang houden; onderdrukken; terughouden zich beheersen
se modérer bedaren; bedwingen; beheersen; beteugelen; in bedwang houden; intomen; matigen; onderdrukken; terughouden besparen; matigen; minder gebruiken
se retenir bedwingen; beteugelen; in bedwang houden; onderdrukken; terughouden blijven staan; inbinden; inhouden; stilhouden; stilstaan; stoppen; zich bedwingen
écraser bedwingen; beteugelen; in bedwang houden; onderdrukken; terughouden aan stukken slaan; breken; doen neerstorten; fijn maken; fijndrukken; fijnmaken; fijnmalen; fijnstampen; in stukken breken; inslaan; kapotbreken; kapotdrukken; kapotgooien; kapotslaan; malen; neerstorten; omverrijden; overheen rijden; overrijden; overschrijven; platdrukken; platlopen; platmaken; platstampen; platwalsen; pletten; stampen; stukgooien; stukslaan; verbrijzelen; vergruizen; vermalen; vermorzelen; verpletteren

Wiktionary Translations for bedwingen:

bedwingen
verb
 1. onderwerpen of onderdrukken
 2. in bedwang houden

Related Translations for bedwingen