Summary
Dutch to French:   more detail...
 1. de draad weer oppakken:


Dutch

Detailed Translations for de draad weer oppakken from Dutch to French

de draad weer oppakken:

de draad weer oppakken verb

 1. de draad weer oppakken (hervatten; hernemen)
  reprendre; résumer; refaire; reprendre le fil; répéter; se répéter
  • reprendre verb (reprends, reprend, reprenons, reprenez, )
  • résumer verb (résume, résumes, résumons, résumez, )
  • refaire verb (refais, refait, refaisons, refaites, )
  • répéter verb (répète, répètes, répétons, répétez, )

Translation Matrix for de draad weer oppakken:

VerbRelated TranslationsOther Translations
refaire de draad weer oppakken; hernemen; hervatten hernieuwen; herscheppen; hervatten; opnieuw beginnen; opnieuw doen; overdoen; regenereren
reprendre de draad weer oppakken; hernemen; hervatten bedaren; bedwingen; beheersen; berispen; beteugelen; corrigeren; heroveren; herroepen; hervatten; hervinden; intomen; intrekken; matigen; opnieuw beginnen; terechtwijzen; terugkomen op; terugroepen; terugvinden; verbeteren; vermanen; zijn woorden terugnemen
reprendre le fil de draad weer oppakken; hernemen; hervatten
répéter de draad weer oppakken; hernemen; hervatten echoën; herhalen; hervatten; nabouwen; napraten; navertellen; nazeggen; oefenen; opnieuw beginnen; repeteren; uitstellen
résumer de draad weer oppakken; hernemen; hervatten afkorten; inkorten; kort samenvatten; kort weergeven; korten; recapituleren; resumeren; samenvatten
se répéter de draad weer oppakken; hernemen; hervatten hervatten; in herhaling vervallen; opnieuw beginnen; wederkeren; weerkeren

Related Translations for de draad weer oppakken