Summary
Dutch to French:   more detail...
  1. een ereteken geven:


Dutch

Detailed Translations for een ereteken geven from Dutch to French

een ereteken geven:

een ereteken geven verb

  1. een ereteken geven (onderscheiden)
    distinguer; discerner; déterminer
    • distinguer verb (distingue, distingues, distinguons, distinguez, )
    • discerner verb (discerne, discernes, discernons, discernez, )
    • déterminer verb (détermine, détermines, déterminons, déterminez, )

Translation Matrix for een ereteken geven:

VerbRelated TranslationsOther Translations
discerner een ereteken geven; onderscheiden aanschouwen; bekijken; gewaarworden; kijken; onderscheiden; ontdekken; ontwaren; opmerken; opsporen; staren; te zien krijgen; turen; van elkaar onderscheiden; zien
distinguer een ereteken geven; onderscheiden aanschouwen; bekijken; bemerken; bespeuren; decoreren; een onderscheidingsteken geven; gadeslaan; gewaarworden; horen; kijken; merken; observeren; onderscheid maken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; ridderen; signaleren; staren; turen; uit elkaar houden; uiteenhouden; voelen; waarnemen; zien
déterminer een ereteken geven; onderscheiden adviseren; afwegen; bepalen; bestemmen; constateren; definiëren; determineren; iets aanraden; ingeven; karakteriseren; kenmerken; kenschetsen; lokaliseren; nader omschrijven; omschrijven; opsporen; overdenken; overwegen; plaats toekennen; plaatsen; preciseren; raden; suggereren; traceren; typeren; vaststellen; vinden

Related Translations for een ereteken geven