Dutch

Detailed Translations for eender from Dutch to French

eender:


Translation Matrix for eender:

NounRelated TranslationsOther Translations
correspondant berichtgever; commentator; correspondent; journalist; journalist ter plaatse; rapporteur; referent; reporter; verslaggever
la même dezelfde
le même dezelfde
pareil gelijke; weerga
semblable medemens
uniforme tenue; uniform
égal gelijke; weerga
équivalent equivalent; omschrijving; tegenwaarde; vergoedingswaarde
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
conforme conform
ModifierRelated TranslationsOther Translations
ainsi que eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo als ook; alsmede; alsook; analoog; benevens; evenals; eveneens; evenzeer; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; mede; naar; omdat; ook; soortgelijk; tevens; vandaar dat; zoals; zodoende
analogue eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; eensluidend; geallieerd; gelijkaardig; gelijkluidend; gelijkslachtig; gelijksoortig; gelijkvormig; in overeenstemming met; overeenkomstig; passend bij; soortgelijk; volgens
comme eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo aangezien; analoog; daar; doordat; evenzo; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; in overeenstemming met; naar; net als; net zo; omdat; soortgelijk; vermits; zoals; zowel als
concordant eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo congruent; eensluidend; gelijkluidend; gelijkvormig
conforme eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; conform de regel; eensluidend; geallieerd; gelijkaardig; gelijkluidend; gelijkslachtig; gelijksoortig; in overeenstemming met; naar de regel; overeenkomstig; passend bij; soortgelijk; volgens
conformément eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; in overeenstemming met; overeenkomstig; passend bij; soortgelijk; volgens
correspondant eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo adequaat; analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; gepast; geschikt; in overeenstemming met; juist; overeenkomstig; passend; passend bij; soortgelijk; volgens
dans le même état eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo onveranderd
de même que eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo als ook; alsmede; alsook; analoog; behalve dat; bovendien; daarbij; daarenboven; evenals; eveneens; evenzeer; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; mede; ook; soortgelijk; tevens
de même valeur eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo gelijkwaardig
du pareil au même eender; om het even om het even wat; onverschillig wat
idem eender; gelijk; hetzelfde; idem idem; idem dito; precies hetzelfde
identique eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; idem; identiek; net zo; om het even analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; gelijkvormig; hetzelfde; idem dito; onveranderd; precies hetzelfde; soortgelijk
identiquement eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; gelijkvormig; onveranderd; soortgelijk
inchangé eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo hetzelfde; ongewijzigd; onveranderd
la même eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; idem; identiek; net zo; om het even analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; soortgelijk
la même chose eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; idem; identiek; net zo; om het even analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; soortgelijk
le même eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; idem; identiek; net zo; om het even analoog; diezelfde; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; soortgelijk
même eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo aangezien; analoog; daar; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; ikzelf; soortgelijk; vermits; zelf; zelfde; zelfs; zelve; zowaar
pareil eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; idem; identiek; net zo; om het even analoog; dergelijk; dergelijke; desgelijks; dito; dusdanig; evenzo; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; idem dito; onveranderd; ook; op dezelfde wijze; op elkaar lijkend; overeenkomend; precies hetzelfde; precies zo; soortgelijk; zo een; zo'n; zodanig; zoiets; zulk; zulke
pareillement eender; gelijk; hetzelfde; idem; om het even insgelijks
semblable eender; gelijk; hetzelfde; idem geallieerd; gelijk; op elkaar lijkend; overeenkomend; soortgelijk
similaire eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; gelijkvormig; op elkaar lijkend; overeenkomend; soortgelijk; zelfde
uniforme eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo compatibel; eenvormig; effen; egaal; gelijk; gelijkslachtig; gelijkvormig; geslepen; glad; homogeen; plat; strak; uniform; verenigbaar; vlak; vlakuit
égal eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; idem; identiek; net zo; om het even analoog; congruent; desgelijks; dito; eenvormig; effen; egaal; evenzo; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; geslepen; glad; hetzelfde; idem dito; ook; op dezelfde wijze; plat; precies hetzelfde; precies zo; soortgelijk; strak; uniform; vlak; vlakuit
équipollent eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo
équivalent eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo gelijkwaardig

Wiktionary Translations for eender:

eender
adjective
  1. Qui présenter une forte ressemblance ou similitude ; qui est égal ou semblable, en parlant de deux personnes ou de deux choses.
  2. Qui est pareil, ressemblant, qui est de même nature, de même qualité, qui a des caractères communs, similaire.