Dutch

Detailed Translations for felheid from Dutch to French

felheid:

felheid [de ~ (v)] noun

 1. de felheid (gedrevenheid)
  l'ardeur; la verve; la véhémence
 2. de felheid (hevigheid; intensiteit; kracht; heftigheid)
  la force; l'intensité; la fougue; la passion; le feu; l'ardeur; la véhémence; la violence; la verve
 3. de felheid (fiksheid; sterkte; dynamiek; kracht; energie)
  la vigueur; l'énergie; la solidité; la dynamique; la force; l'intensité

Translation Matrix for felheid:

NounRelated TranslationsOther Translations
ardeur felheid; gedrevenheid; heftigheid; hevigheid; intensiteit; kracht aandrang; aandrift; ambitie; animo; belangstelling; bevlogenheid; bezieling; daadkracht; devotie; doortastendheid; drang; drift; eerzucht; elan; energie; enthousiasme; esprit; fascinatie; fut; geboeidheid; gedrevenheid; geestdrift; genegenheid; genoegen; genot; gloed; hartstocht; hartstochtelijkheid; hitte; ijver; ijverigheid; interesse; inzet; kracht; lust; momentum; naarstigheid; nijverheid; noestigheid; onrustigheid; onstuimigheid; overgave; passie; pit; puf; temperament; toegewijdheid; toewijding; trouw; turbulentie; uitbundigheid; uitgelatenheid; vlam; vlijt; vlijtigheid; vurigheid; vuur; warmte; wellust; werklust; werkzaamheid; woeligheid; zin; zorgzaamheid
dynamique dynamiek; energie; felheid; fiksheid; kracht; sterkte
feu felheid; heftigheid; hevigheid; intensiteit; kracht bevlogenheid; bezieling; brand; enthousiasme; fik; geestdrift; gloed; haardvuur; hartstocht; hartstochtelijkheid; hitte; overgave; passie; schieten; stoplicht; verkeerslicht; vlammenzee; vuren; vurigheid; vuur; vuurtje; vuurzee; warmte
force dynamiek; energie; felheid; fiksheid; heftigheid; hevigheid; intensiteit; kracht; sterkte aandrift; daadkracht; doortastendheid; druk; dwang; energie; esprit; fermheid; flinkheid; forsheid; fut; geweld; impuls; invloed; kracht; krachtdadigheid; macht; momentum; pressie; prikkel; puf; sterkte; stevigheid; stimulans; vermogen; werklust
fougue felheid; heftigheid; hevigheid; intensiteit; kracht bezetenheid; devotie; drift; elan; genegenheid; gloed; hartstocht; hartstochtelijkheid; hitte; ijver; inzet; obsessie; onbeheerstheid; onbesuisdheid; onstuimigheid; overgave; passie; pit; temperament; toegewijdheid; toewijding; trouw; turbulentie; vlam; vurigheid; vuur; warmte; woeligheid; zorgzaamheid
intensité dynamiek; energie; felheid; fiksheid; heftigheid; hevigheid; intensiteit; kracht; sterkte
passion felheid; heftigheid; hevigheid; intensiteit; kracht animo; belangstelling; bevlogenheid; bezetenheid; bezieling; devotie; drift; enthousiasme; fascinatie; geboeidheid; gedrevenheid; geestdrift; genegenheid; genoegen; genot; gevoeligheid; gloed; hartelijkheid; hartstocht; hartstochtelijkheid; ijver; innigheid; interesse; inzet; jool; leut; liefkozing; lust; obsessie; overgave; passie; plezier; pret; seksuele begeerte; tederheid; toegewijdheid; toewijding; trouw; verlangen; verliefdheid; vurigheid; vuur; wellust; wens; zachtheid; zin; zorgzaamheid
solidité dynamiek; energie; felheid; fiksheid; kracht; sterkte betrouwbaarheid; dapperheid; degelijkheid; deugdelijkheid; deugdzaamheid; eerbaarheid; fermheid; gedegenheid; gehardheid; gestaaldheid; goede kwaliteit; hechtheid; koenheid; moed; onomstotelijkheid; onverbrekelijkheid; onversaagdheid; onwankelbaarheid; onwrikbaarheid; soliditeit; stevigheid; stoerheid; vastheid
verve felheid; gedrevenheid; heftigheid; hevigheid; intensiteit; kracht bezetenheid; drift; hartstocht; obsessie; passie; vuur
vigueur dynamiek; energie; felheid; fiksheid; kracht; sterkte daadkrachtigheid; dapperheid; gehardheid; geldigheid; gelding; gestaaldheid; jeugd; jeugdigheid; koenheid; krachtdadigheid; lichaamskracht; moed; onversaagdheid; pittigheid; wakker zijn
violence felheid; heftigheid; hevigheid; intensiteit; kracht agressiviteit; driftigheid; geweld; gewelddaad; gewelddadigheid; geweldpleging; heftigheid; mishandeling; molestatie
véhémence felheid; gedrevenheid; heftigheid; hevigheid; intensiteit; kracht driftigheid; heftigheid
énergie dynamiek; energie; felheid; fiksheid; kracht; sterkte aandrift; animo; arbeidskracht; arbeidsvermogen; belangstelling; daadkracht; daadkrachtigheid; doortastendheid; electrische stroom; energie; esprit; fascinatie; fut; geboeidheid; incasseringsvermogen; interesse; kracht; krachtdadigheid; kranigheid; manhaftigheid; momentum; pittigheid; puf; stroom; veerkracht; weerstand; weerstandsvermogen; werkkracht; werklust; werkvermogen; werkzaamheid; zin
ModifierRelated TranslationsOther Translations
dynamique actief; beweeglijk; daadkrachtig; doortastend; drastisch; dynamisch; energiek; ferm; geanimeerd; krachtdadig; krachtig; levendig; sterk; vief; vol fut
feu zaliger

Related Words for "felheid":fel:


Translation Matrix for fel:

NounRelated TranslationsOther Translations
dur aanhouder; doorzetter; taaie
fervent dweper; fanaat; ijveraar; maniak; scherpslijper; zeloot
fin afhaken; beëindiging; conclusie; eind; einde; eindigen; eindpunt; eindstreep; end; finale; finish; finishlijn; kappen; laatste opvoering; meet; ontknoping; ophouden; slot; slotbeschouwing; slotstuk; sluiting; sluitstuk; staken; uiteinde; uitscheiden
fort burcht; citadel; kasteel; ridderkasteel; ridderslot; slot
mordant bijterigheid; het bijtende; het nare
piquant hatelijke opmerking; hatelijkheid; impuls; prikkel; sarcasme; stekeligheid; stimulans
tranchant geslepenheid; gewiekstheid; puntig zijn; puntigheid; scherpheid; scherpte; snijvlak; spitsheid
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
brûlant heet
net fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend aanschouwelijk; begrijpelijk; direct; duidelijk; eenduidig; gekuist; gereinigd; helder; herkenbaar; hygienisch; keurig; kuis; netjes; netto; onbelast; ondubbelzinnig; onmiskenbaar; proper; pure; recht door zee; regelrecht; rein; schoon; sec; zindelijk; zorgvuldig; zuiver; zuivere
ModifierRelated TranslationsOther Translations
acerbe fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend bits; bitter; bitter van smaak; bitterachtig; giftig; grievend; honend; kattig; krenkend; kwaad; kwetsend; nijdig; onvriendelijk; pinnig; schamper; scherp; smadelijk; smadend; smalend; snauwerig; snibbig; spinnig; spottend; vinnig; vlijmend; vlijmscherp; woedend; zeer boos
aigre fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend bits; bitter; bitter teleurgesteld; galachtig; grimmig; honend; kattig; pinnig; rins; schamper; smadelijk; smadend; smalend; spinnig; spottend; verbeten; verbitterd; wrang; wrangig; zurig; zuur; zuur smakend
aigrement fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend bitter; bitter teleurgesteld; galachtig; grimmig; honend; schamper; smadelijk; smadend; smalend; spottend; verbeten; verbitterd; wrang; zuur; zuur smakend
aigu fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend acuut; beklemmend; doordringend; grievend; hard; heftig; hevig; hoog; indringend; intens; knellend; krenkend; kwetsend; messcherp; nijpend; puntig; schel; schel klinkend; scherp; scherpklinkend; schril; smartelijk; snerpend; spits; spitsig; spitsvormig; toegespitst
ardemment brandend; fel; fonkelend; gloeiend; hevig; vurig; warm fervent; gepassioneerd; hartstochtelijk; heetbloedig; stormachtig; temperamentvol; verhit; vurig; warmbloedig
ardent brandend; fel; fonkelend; gloeiend; hevig; vurig; warm brandend; fervent; geil; gepassioneerd; hartstochtelijk; heet; heetbloedig; hitsig; opgewonden; seksueel opgewonden; stormachtig; temperamentvol; verhit; vlammend; vurig; warmbloedig
avec ferveur brandend; fel; fonkelend; gloeiend; hevig; vurig; warm fervent; gepassioneerd; hartstochtelijk; heetbloedig; stormachtig; temperamentvol; verhit; vurig; warmbloedig
avec virulence fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend giftig; grievend; krenkend; kwaadaardig; kwetsend; venijnig
brûlant brandend; fel; fonkelend; gloeiend; hevig; vurig; warm adembenemend; benauwd; bloedheet; boeiend; brandend; branderig; broeierig; geil; gepassioneerd; hartstochtelijk; heet; heetbloedig; hitsig; meeslepend; opgewonden; opwindend; pakkend; seksueel opgewonden; sensationeel; smoorheet; spannend; stormachtig; temperamentvol; vlammend; vurig; warmbloedig; zinderend; zwoel
coupant fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend messcherp; op afgebeten toon; scherp; schril; snijdend; vlijmend; vlijmscherp
cuisant fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend beklemmend; knellend; nijpend; prikkend; scherp; smartelijk; vlijmend; vlijmscherp
de feu brandend; fel; fonkelend; gloeiend; hevig; vurig; warm
dur fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend barbaars; beestachtig; bikkelhard; bruut; gestreng; glashard; hard; hardvochtig; ijzerhard; inhumaan; keihard; kritisch; lastig; moeilijk; monsterlijk; niet makkelijk; niet toegevend; onbarmhartig; ongemakkelijk; ongenadig; onmenselijk; pezig; pittig; problematisch; staalhard; steenhard; straf; streng; wreed; zeer hard; zenig; zwaar
enflammé brandend; fel; fonkelend; gloeiend; hevig; vurig; warm bevlogen; bezield; enthousiast; geestdriftig; gepassioneerd; gloedvol; hartstochtelijk; heetbloedig; ontvlamd; stormachtig; temperamentvol; verhit; vurig; warmbloedig
enthousiaste brandend; fel; fonkelend; gloeiend; hevig; vurig; warm bevlogen; bezield; enthousiast; geestdriftig; gloedvol; hooggestemd; verhit; vurig
fervent brandend; fel; fonkelend; gloeiend; hanig; hevig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend; vurig; warm bezeten; bitter; bitter van smaak; dweepziek; dweperig; fanatiek; fervent; heftig; onbeheerst; onstuimig; verhit; vurig
fin fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend adrem; arglistig; bijdehand; delicaat; doortrapt; dun; elegant; fijn; fijn van smaak; fijngebouwd; fijngevoelig; fijnzinnig; gehaaid; geraffineerd; geslepen; gevat; gewiekst; gracieus; grievend; krenkend; kwetsend; leep; lichtgebouwd; link; listig; raak; rank; scherpzinnig; schrander; sierlijk; slank; slim; slinks; sluw; snedig; subtiel; teerbesnaard; teergevoelig; tenger; uitgeslapen
fort erg; fel; heftig; hevig; krachtig behoorlijk; bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; corpulent; danig; degelijk; dik; duchtig; energiek; excessief; extreem; fantastisch; ferm; fiks; flink; formidabel; fors; forse; geanimeerd; gekruid; gepeperd; geweldig; gezet; grievend; hard; hardop; hartig; heel erg; heftig; hevig; hogelijk; hoogst; intens; intensief; krachtig; krenkend; kruidig; kwetsend; lawaaierig; levendig; lijvig; luid; luid klinkend; luidruchtig; pittig; potig; prachtig; robuust; rumoerig; solide; sterk; stevig; stevig gebouwd; stoer; ten zeerste; uitermate; uiterst; vet; vettig; vief; vol energie; vol fut; zeer; zwaarlijvig
fortement erg; fel; heftig; hevig; krachtig behoorlijk; danig; duchtig; flink; heftig; hevig; hoogst; intens; intensief; stoer; ten zeerste; uitermate
intense brandend; erg; fel; fonkelend; gloeiend; hanig; heftig; hevig; krachtig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend; vurig; warm angstvallig; heftig; hevig; intens; intensief; nauwlettend; onbeheerst; onstuimig; zorgvuldig
intensément erg; fel; heftig; hevig; krachtig heftig; hevig; intens; intensief
mordant bijtend; doordringend; fel; gemeen; scherp bijtend; bijtende; bijterig; grievend; hard; hoog; inbijtend; invretend; inwerkend; krenkend; kwetsend; met sarcasme; sarcastisch; schel; scherp; schril; snerpend
passionné brandend; fel; fonkelend; gloeiend; hanig; hevig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend; vurig; warm bevlogen; bezetene; bezield; enthousiast; fanatieke; fervent; geboeid; geestdriftig; gefascineerd; geil; gepassioneerd; geïntrigeerd; gloedvol; hartstochtelijk; heet; heetbloedig; heftig; hitsig; met hevige passie; onbeheerst; onstuimig; opgewonden; seksueel opgewonden; stormachtig; temperamentvol; verhit; vurig; warmbloedig
perspicace fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend bijdehand; clever; diep; diepzinnig; kien; pienter; schrander; slim; snugger; spits; uitgekookt; uitgeslapen
perçant fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend doordringend; hard; hoog; indringend; nijpend; penetrant; schel; schel klinkend; scherp; scherpgerand; scherpklinkend; schril; smartelijk; snerpend
piquant fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend gekruid; gepeperd; hartig; heet; kruidig; met sarcasme; met stekels; opwindend; pikant; pittig; sarcastisch; scherp; scherp van smaak; sexy; smaak prikkelend; stekelig; stekend; vlijmend; vlijmscherp
pointu fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend getopt; hard; hoog; met toppen; puntig; schel; scherp; schril; snavelvormig; snerpend; spits; spitsig; spitsvormig; toegespitst; tuitvormig; vlijmend; vlijmscherp
rigide fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend chagrijnig; gestreng; knorrig; korzelig; met grote juistheid; nauwgezet; niet toegevend; nors; nurks; onbuigzaam; onvermurwbaar; onverzettelijk; star; stijfkoppig; strak; streng; strikt; stringent; stug; taai; verstard; volgens de regels
rigoureusement fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend gestreng; niet toegevend; rigoureus; streng
rigoureux fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend accuraat; bindend; conscientieus; dwingend; exact; gestreng; juist; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; niet toegevend; precies; rigoureus; secuur; streng; strikt; stringent; zorgvuldig
rude fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend agressief; bar; barbaars; beestachtig; bruut; chagrijnig; gestreng; gewelddadig; hard; hardhandig; inhumaan; knorrig; korzelig; monsterlijk; niet toegevend; nors; nurks; onbegroeid; ongetemd; onmenselijk; onzacht; ruig; ruige; ruw; streng; wild; woest; wreed
strictement fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend gestreng; niet toegevend; streng; strikt; volgens de regels
sévère fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend gestreng; niet toegevend; pittig; rigoureus; straf; streng
sévèrement fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend gestreng; met grote juistheid; nauwgezet; niet toegevend; streng
tranchant fel; hanig; pinnig; scherp; snibbig; vinnig; vlijmend adrem; bijdehand; gekarteld; getand; gevat; messcherp; raak; scherp; scherpgerand; snedig; vlijmend; vlijmscherp
vif erg; fel; hanig; heftig; hevig; krachtig; pinnig; scherp; snibbig; verwoed; vinnig; vlijmend actief; ad rem; adrem; alert; beweeglijk; bezet; bijdehand; bitter; bitter van smaak; blij; blijmoedig; dapper; dartel; druk; drukbezet; dynamisch; energiek; ferm; flink; flitsend; geagiteerd; gevat; heftig; hel; hevig; hip; intens; intensief; kien; kittig; levendig; levenskrachtig; levenslustig; modieus; moedig; monter; moreel sterk; onbeheerst; ongeblust; onstuimig; opgetogen; opgewekt; oplettend; pienter; raak; rap; scherpzinnig; slagvaardig; slim; snedig; snel; spits; spitsvondig; tierig; trendy; uitgekiend; uitgekookt

Related Words for "fel":


Antonyms for "fel":


Related Definitions for "fel":

 1. hevig en sterk1
  • vanwege de felle kou bleven we thuis1
 2. opvallend1
  • hij draagt altijd felle kleuren1
 3. vurig, hartstochtelijk, krachtig1
  • dat is een felle vrouw1

Wiktionary Translations for fel:

fel
adjective
 1. Qui est d’un goût âpre, se dit d’un vin acide, dur et âpre
 2. Qui a une saveur acide et amère provoquant un sentiment désagréable.
 3. Qui a un aspect pointu, tranchant, voire déchirer.
 4. Qui couper.
 5. Qui produire une douleur âpre et aiguë.
 6. délié, menu, mince ou étroit.
 7. Qui couper ou qui est propre à couper.
 8. didact|fr Qui mordre.
 9. Qui percer, qui pénétrer.
 10. Qui piquer.
 11. Qui se termine en pointe
 12. Qui pénétrer.
 13. Qui avancer, qui sortir en dehors.
 14. Qui est en vie.
 15. Qui a quelque chose de piquant et d’irritant.
 16. Qui, par sa rudesse ou son âcreté, produit une sensation désagréable aux organes du toucher, de l’ouïe ou du goût.

Cross Translation:
FromToVia
fel brillant; clair; luisant bright — visually dazzling, luminous, radiant
fel véhément vehement — showing strong feelings; passionate; forceful or intense