Dutch

Detailed Translations for gelijkslachtig from Dutch to French

gelijkslachtig:


Translation Matrix for gelijkslachtig:

NounRelated TranslationsOther Translations
correspondant berichtgever; commentator; correspondent; journalist; journalist ter plaatse; rapporteur; referent; reporter; verslaggever
la même dezelfde
le même dezelfde
pareil gelijke; weerga
uniforme tenue; uniform
égal gelijke; weerga
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
conforme conform
ModifierRelated TranslationsOther Translations
ainsi que analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; soortgelijk als ook; alsmede; alsook; benevens; eender; eenvormig; evenals; eveneens; evenzeer; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; mede; naar; net zo; omdat; ook; soortgelijk; tevens; vandaar dat; zoals; zodoende
analogue analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; soortgelijk eender; eensluidend; eenvormig; exact hetzelfde; geallieerd; geheel gelijk; gelijk; gelijkluidend; gelijkvormig; hetzelfde; identiek; in overeenstemming met; net zo; overeenkomstig; passend bij; volgens
comme analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; soortgelijk aangezien; daar; doordat; eender; eenvormig; evenzo; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; in overeenstemming met; naar; net als; net zo; omdat; soortgelijk; vermits; zoals; zowel als
conforme analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; soortgelijk conform de regel; eender; eensluidend; eenvormig; exact hetzelfde; geallieerd; geheel gelijk; gelijk; gelijkluidend; hetzelfde; identiek; in overeenstemming met; naar de regel; net zo; overeenkomstig; passend bij; volgens
conformément analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; soortgelijk eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; in overeenstemming met; net zo; overeenkomstig; passend bij; volgens
correspondant analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; soortgelijk adequaat; eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; gepast; geschikt; hetzelfde; identiek; in overeenstemming met; juist; net zo; overeenkomstig; passend; passend bij; volgens
de même que analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; soortgelijk als ook; alsmede; alsook; behalve dat; bovendien; daarbij; daarenboven; eender; eenvormig; evenals; eveneens; evenzeer; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; mede; net zo; ook; soortgelijk; tevens
homogène analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; homogeen; soortgelijk
identique analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; soortgelijk eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; gelijkvormig; hetzelfde; idem; idem dito; identiek; net zo; om het even; onveranderd; precies hetzelfde
identiquement analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; soortgelijk eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; gelijkvormig; hetzelfde; identiek; net zo; onveranderd
la même analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; soortgelijk eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; idem; identiek; net zo; om het even
la même chose analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; soortgelijk eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; idem; identiek; net zo; om het even
le même analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; soortgelijk diezelfde; eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; idem; identiek; net zo; om het even
même analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; soortgelijk aangezien; daar; eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; ikzelf; net zo; vermits; zelf; zelfde; zelfs; zelve; zowaar
pareil analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; soortgelijk dergelijk; dergelijke; desgelijks; dito; dusdanig; eender; eenvormig; evenzo; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; idem; idem dito; identiek; net zo; om het even; onveranderd; ook; op dezelfde wijze; op elkaar lijkend; overeenkomend; precies hetzelfde; precies zo; soortgelijk; zo een; zo'n; zodanig; zoiets; zulk; zulke
similaire analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; soortgelijk eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; gelijkvormig; hetzelfde; identiek; net zo; op elkaar lijkend; overeenkomend; zelfde
uniforme gelijkslachtig; homogeen compatibel; eender; eenvormig; effen; egaal; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; gelijkvormig; geslepen; glad; hetzelfde; identiek; net zo; plat; strak; uniform; verenigbaar; vlak; vlakuit
égal analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; soortgelijk congruent; desgelijks; dito; eender; eenvormig; effen; egaal; evenzo; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; geslepen; glad; hetzelfde; idem; idem dito; identiek; net zo; om het even; ook; op dezelfde wijze; plat; precies hetzelfde; precies zo; strak; uniform; vlak; vlakuit

Related Words for "gelijkslachtig":

  • gelijkslachtige