Dutch

Detailed Translations for heengaan from Dutch to French

heengaan:

heengaan verb (ga heen, gaat heen, ging heen, gingen heen, heengegaan)

 1. heengaan (vertrekken; verlaten)
  partir; sortir; abandonner; quitter; se retirer; démissionner; se désaffilier; abdiquer; s'en aller
  • partir verb (pars, part, partons, partez, )
  • sortir verb (sors, sort, sortons, sortez, )
  • abandonner verb (abandonne, abandonnes, abandonnons, abandonnez, )
  • quitter verb (quitte, quittes, quittons, quittez, )
  • se retirer verb
  • démissionner verb (démissionne, démissionnes, démissionnons, démissionnez, )
  • abdiquer verb (abdique, abdiques, abdiquons, abdiquez, )
  • s'en aller verb
 2. heengaan (doodgaan; overlijden; sterven; )
  mourir; décéder; crever; être tué; agoniser; trépasser; partir; abdiquer; périr
  • mourir verb (meurs, meurt, mourons, mourez, )
  • décéder verb (décède, décèdes, décédons, décédez, )
  • crever verb (crève, crèves, crevons, crevez, )
  • être tué verb
  • agoniser verb (agonise, agonises, agonisons, agonisez, )
  • trépasser verb (trépasse, trépasses, trépassons, trépassez, )
  • partir verb (pars, part, partons, partez, )
  • abdiquer verb (abdique, abdiques, abdiquons, abdiquez, )
  • périr verb (péris, périt, périssons, périssez, )
 3. heengaan (weggaan; gaan; vertrekken; opstappen; opbreken)
  partir; abandonner; quitter; délier; détacher; décomposer; défaire; dissoudre; subdiviser; s'en aller
  • partir verb (pars, part, partons, partez, )
  • abandonner verb (abandonne, abandonnes, abandonnons, abandonnez, )
  • quitter verb (quitte, quittes, quittons, quittez, )
  • délier verb (délie, délies, délions, déliez, )
  • détacher verb (détache, détaches, détachons, détachez, )
  • décomposer verb (décompose, décomposes, décomposons, décomposez, )
  • défaire verb (défais, défait, défaisons, défaites, )
  • dissoudre verb (dissous, dissout, dissolvons, dissolvez, )
  • subdiviser verb (subdivise, subdivises, subdivisons, subdivisez, )
  • s'en aller verb
 4. heengaan (afreizen; verlaten; wegtrekken; verdwijnen; wegreizen)
  prendre la mer; partir; quitter; quitter le port; embarquer; faire bagage; prendre le large; s'éloigner; s'en aller; s'absenter
  • partir verb (pars, part, partons, partez, )
  • quitter verb (quitte, quittes, quittons, quittez, )
  • embarquer verb (embarque, embarques, embarquons, embarquez, )
  • s'en aller verb
  • s'absenter verb
 5. heengaan (overlijden; sterven; doodgaan; )
  mourir; décéder; crever; trépasser; s'endormir; rendre l'âme
  • mourir verb (meurs, meurt, mourons, mourez, )
  • décéder verb (décède, décèdes, décédons, décédez, )
  • crever verb (crève, crèves, crevons, crevez, )
  • trépasser verb (trépasse, trépasses, trépassons, trépassez, )
  • s'endormir verb

Conjugations for heengaan:

o.t.t.
 1. ga heen
 2. gaat heen
 3. gaat heen
 4. gaan heen
 5. gaan heen
 6. gaan heen
o.v.t.
 1. ging heen
 2. ging heen
 3. ging heen
 4. gingen heen
 5. gingen heen
 6. gingen heen
v.t.t.
 1. ben heengegaan
 2. bent heengegaan
 3. is heengegaan
 4. zijn heengegaan
 5. zijn heengegaan
 6. zijn heengegaan
v.v.t.
 1. was heengegaan
 2. was heengegaan
 3. was heengegaan
 4. waren heengegaan
 5. waren heengegaan
 6. waren heengegaan
o.t.t.t.
 1. zal heengaan
 2. zult heengaan
 3. zal heengaan
 4. zullen heengaan
 5. zullen heengaan
 6. zullen heengaan
o.v.t.t.
 1. zou heengaan
 2. zou heengaan
 3. zou heengaan
 4. zouden heengaan
 5. zouden heengaan
 6. zouden heengaan
diversen
 1. ga heen!
 2. gaat heen!
 3. heengegaan
 4. heengaand
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

heengaan [znw.] noun

 1. heengaan (vertrekken)
  le départ; le fait de s'en aller

Translation Matrix for heengaan:

NounRelated TranslationsOther Translations
décéder dood; overlijden; verscheiden
départ heengaan; vertrekken aanvang; aanvangstijd; afreis; afrit; afvaart; afvaren; afvliegen; begin; begintijd; inzet; opening; start; starttijd; uitvaren; vertrek; vertrekken; vertrektijd; weggaan; wegvliegen
fait de s'en aller heengaan; vertrekken
mourir wegsterven
VerbRelated TranslationsOther Translations
abandonner gaan; heengaan; opbreken; opstappen; verlaten; vertrekken; weggaan afbestellen; afbreken; afgelasten; afhaken; afstand doen; afvallen; afzeggen; afzien; afzien van; annuleren; bedanken; danken; de brui geven aan; ermee uitscheiden; eruitstappen; in de steek laten; intrekken; nietig verklaren; opgeven; ophouden; staken; stoppen; uitscheiden; verlaten; verwijderen
abdiquer bezwijken; doodgaan; heengaan; inslapen; omkomen; overlijden; sneuvelen; sterven; vallen; verlaten; vertrekken; wegvallen aftreden; terugtrekken; uittreden
agoniser bezwijken; doodgaan; heengaan; inslapen; omkomen; overlijden; sneuvelen; sterven; vallen; wegvallen creperen; hongeren; hongerlijden; op apegapen liggen; verhongeren; verrekken; zieltogen
crever bezwijken; doodgaan; heengaan; inslapen; omkomen; ontslapen; overlijden; sneuvelen; sterven; vallen; verscheiden; wegvallen barsten; creperen; doorsteken; erdoor steken; kunnen stikken; ontploffen; ploffen; springen; uit elkaar spatten; uit elkaar springen; verrekken; zieltogen
dissoudre gaan; heengaan; opbreken; opstappen; vertrekken; weggaan afbreken; breken; desintegreren; neerhalen; omverhalen; ontbinden; opheffen; slopen; uit elkaar halen; uit elkaar vallen; uiteen doen gaan; uiteenvallen; wegsmelten
décomposer gaan; heengaan; opbreken; opstappen; vertrekken; weggaan afbreken; bederven; breken; desintegreren; neerhalen; omverhalen; ontbinden; rotten; slopen; uit elkaar halen; uit elkaar vallen; uiteenvallen; vergaan; verrotten; verteren; wegrotten
décéder bezwijken; doodgaan; heengaan; inslapen; omkomen; ontslapen; overlijden; sneuvelen; sterven; vallen; verscheiden; wegvallen afsterven; doodgaan; kapotgaan; omkomen; ophouden; overlijden; sterven; uitsterven
défaire gaan; heengaan; opbreken; opstappen; vertrekken; weggaan afbreken; afhaken; afkoppelen; afvallen; afzeggen; afzien van; breken; desintegreren; detacheren; eruitstappen; losknopen; loskrijgen; losmaken; lostornen; loswerken; neerhalen; omverhalen; ontknopen; openschroeven; opgeven; ophouden; scheiden; slopen; stoppen; tornen; uit elkaar halen; uit elkaar vallen; uiteenvallen; uithalen; uittrekken
délier gaan; heengaan; opbreken; opstappen; vertrekken; weggaan afgespen
démissionner heengaan; verlaten; vertrekken aftreden; terugtrekken; uittreden
détacher gaan; heengaan; opbreken; opstappen; vertrekken; weggaan afhaken; afkoppelen; afplukken; afrukken; afscheiden; afscheuren; afsplitsen; afspoelen; afvallen; afzeggen; afzien van; afzonderen; detacheren; eruitstappen; kraken; losbreken; loskoppelen; loskrijgen; losmaken; losslaan; lossnijden; lostornen; loswerken; niet-beschikbaar maken; openbreken; opgeven; ophouden; plukken; scheiden; separeren; splitsen; stoppen; tewerkstellen; tornen; uithalen; uittrekken; uitzenden
embarquer afreizen; heengaan; verdwijnen; verlaten; wegreizen; wegtrekken aan boord gaan; aan boord klimmen; inladen; inschepen; laden; scheep gaan; van wal gaan; van wal steken; verschepen
faire bagage afreizen; heengaan; verdwijnen; verlaten; wegreizen; wegtrekken afsteken; afvaren; wegvaren
mourir bezwijken; doodgaan; heengaan; inslapen; omkomen; ontslapen; overlijden; sneuvelen; sterven; vallen; verscheiden; wegvallen afsterven; besterven; doodgaan; kapotgaan; omkomen; ondergaan; ophouden; overlijden; sterven; te gronde gaan; ten ondergaan; uitsterven; versterven
partir afreizen; bezwijken; doodgaan; gaan; heengaan; inslapen; omkomen; opbreken; opstappen; overlijden; sneuvelen; sterven; vallen; verdwijnen; verlaten; vertrekken; weggaan; wegreizen; wegtrekken; wegvallen aanbreken; aanvangen; afreizen; afsteken; aftreden; afvaren; beginnen; een begin nemen; gaan; lopend weggaan; opstappen; smeren; starten; terugtrekken; uittreden; uitzeilen; van start gaan; vertrekken; verwijderen; weggaan; weglopen; wegreizen; wegtrekken; wegvaren; zich begeven
prendre la mer afreizen; heengaan; verdwijnen; verlaten; wegreizen; wegtrekken afsteken; afvaren; uitvaren; van wal gaan; wegvaren
prendre le large afreizen; heengaan; verdwijnen; verlaten; wegreizen; wegtrekken afvaren; uitvaren; van wal gaan
périr bezwijken; doodgaan; heengaan; inslapen; omkomen; overlijden; sneuvelen; sterven; vallen; wegvallen achteruitgaan; afgaan; bezwijken; falen; floppen; in de puree lopen; instorten; misgaan; mislopen; mislukken; ondergaan; ontbinden; rotten; stranden; te gronde gaan; ten ondergaan; tenondergaan; teruggaan; vergaan; verkeerd lopen; verrotten; verteren; wegrotten; zinken
quitter afreizen; gaan; heengaan; opbreken; opstappen; verdwijnen; verlaten; vertrekken; weggaan; wegreizen; wegtrekken afreizen; afsluiten; aftreden; in de steek laten; opstappen; smeren; terugtrekken; uittreden; verlaten; vertrekken; verwijderen; weggaan; wegreizen; wegtrekken
quitter le port afreizen; heengaan; verdwijnen; verlaten; wegreizen; wegtrekken afvaren; uitvaren; van wal gaan
rendre l'âme doodgaan; heengaan; inslapen; ontslapen; overlijden; sterven; verscheiden afsterven; doodgaan; kapotgaan; omkomen; ophouden; overlijden; sterven; uitsterven
s'absenter afreizen; heengaan; verdwijnen; verlaten; wegreizen; wegtrekken
s'en aller afreizen; gaan; heengaan; opbreken; opstappen; verdwijnen; verlaten; vertrekken; weggaan; wegreizen; wegtrekken afreizen; afsteken; aftreden; afvaren; de plaat poetsen; deserteren; ervandoor gaan; hem smeren; het leger ontvluchten; inrukken; lopend weggaan; opdonderen; ophoepelen; opkrassen; oplazeren; opstappen; smeren; terugtrekken; uittreden; vertrekken; verwijderen; weggaan; weglopen; wegreizen; wegtrekken; wegvaren; zich uit de voeten maken
s'endormir doodgaan; heengaan; inslapen; ontslapen; overlijden; sterven; verscheiden indommelen; indutten; insluimeren; wegzakken
s'éloigner afreizen; heengaan; verdwijnen; verlaten; wegreizen; wegtrekken evacueren; leegruimen; ontruimen; zich verwijderen
se désaffilier heengaan; verlaten; vertrekken
se retirer heengaan; verlaten; vertrekken afmarcheren; afrollen; aftreden; inrukken; laten inrukken; ontrollen; ontslag nemen; op de achtergrond treden; opdonderen; ophoepelen; opkrassen; oplazeren; terugtreden; terugtrekken; uitrollen; uittreden; zich terugtrekken; zich verwijderen
sortir heengaan; verlaten; vertrekken de hort op gaan; eruit gaan; ledigen; leeghalen; leegmaken; loshalen; naar buiten halen; puilen; stappen; te voorschijn halen; uitgaan; uitgeven; uithalen; uitpuilen; voor de dag halen
subdiviser gaan; heengaan; opbreken; opstappen; vertrekken; weggaan delen; onderverdelen; opbreken; opdelen; opsplitsen; splitsen; zuur opbreken
trépasser bezwijken; doodgaan; heengaan; inslapen; omkomen; ontslapen; overlijden; sneuvelen; sterven; vallen; verscheiden; wegvallen
être tué bezwijken; doodgaan; heengaan; inslapen; omkomen; overlijden; sneuvelen; sterven; vallen; wegvallen in de oorlog omkomen; ondergaan; sneuvelen; te gronde gaan; ten ondergaan
OtherRelated TranslationsOther Translations
sortir uitkomen; uitstromen

Wiktionary Translations for heengaan:

heengaan
Cross Translation:
FromToVia
heengaan mourir depart — to die