Summary
Dutch to French:   more detail...
  1. iets aanwijzen:


Dutch

Detailed Translations for iets aanwijzen from Dutch to French

iets aanwijzen:

iets aanwijzen verb

  1. iets aanwijzen (aanduiden; indiceren; aangeven; wijzen)
    indiquer quelquechose; désigner; montrer; signaler
    • désigner verb (désigne, désignes, désignons, désignez, )
    • montrer verb (montre, montres, montrons, montrez, )
    • signaler verb (signale, signales, signalons, signalez, )

Translation Matrix for iets aanwijzen:

VerbRelated TranslationsOther Translations
désigner aanduiden; aangeven; iets aanwijzen; indiceren; wijzen aanstellen; benoemen; installeren; nader omschrijven; preciseren
indiquer quelquechose aanduiden; aangeven; iets aanwijzen; indiceren; wijzen
montrer aanduiden; aangeven; iets aanwijzen; indiceren; wijzen aan het licht komen; aanbieden; aanschouwelijk maken; aantonen; attenderen; bewijzen; demonstreren; exposeren; getuigen van; laten blijken; laten zien; offreren; openbaren; ophoesten; presenteren; publiceren; staven; tentoonstellen; tevoorschijn brengen; tevoorschijnhalen; tevoorschijntoveren; tonen; uitbrengen; veraanschouwelijken; verschijnen; vertonen; voor de dag komen; voor de dag komen met; voor ogen brengen; voordedaghalen; voordoen; voorleggen; wijzen; wijzen naar
signaler aanduiden; aangeven; iets aanwijzen; indiceren; wijzen attenderen; bemerken; bijzetten; gewaarworden; iets aankondigen; merken; neerzetten; opmerken; plaatsen; seinen; signalen geven; signaleren; waarnemen; wijzen; zetten

Related Translations for iets aanwijzen