Dutch

Detailed Translations for ijlings from Dutch to French

ijlings:


Translation Matrix for ijlings:

NounRelated TranslationsOther Translations
rapide stroomversnelling; vluggerd
ModifierRelated TranslationsOther Translations
en toute hâte gauw; haastig; ijlings
hâtif gauw; haastig; ijlings gehaast; gejaagd; gestressed; haastig; in allerijl; inderhaast; jachtig
hâtivement gauw; haastig; ijlings gehaast; gejaagd; gestressed; haastig; in allerijl; inderhaast; jachtig
pressé gauw; haastig; ijlings dringend; gehaast; gejaagd; gestressed; haastend; haastig; inderhaast; jachtig; klemmend; met spoed; spoedeisend; uitgedrukt; uitgeknepen; urgent
prompt gauw; haastig; ijlings aanstonds; abrupt; adrem; bij de pinken; bijdehand; clever; dadelijk; direct; eensklaps; flitsend; gevat; goochem; ineens; kien; ogenblikkelijk; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onverwijld; onvoorzien; opeens; plots; plotseling; plotsklaps; raak; rap; schrander; slim; snedig; snel; terstond; uitgeslapen; vlot; vlug; zo meteen
promptement gauw; haastig; ijlings abrupt; adrem; bijdehand; direct; eensklaps; gauw; gevat; gezwind; ineens; ogenblikkelijk; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onverwijld; onvoorzien; opeens; plots; plotseling; plotsklaps; raak; rap; snedig; snel; subiet; vlot; vlug
précipitamment gauw; haastig; ijlings abrupt; eensklaps; gehaast; gejaagd; gestressed; haastig; halsoverkop; inderhaast; ineens; jachtig; onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien; opeens; overhaast; overijld; plots; plotseling; plotsklaps; rap; snel; vlot; vlug; voorbarig
rapide gauw; haastig; ijlings flitsend; hardlopend; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien; rap; snel; snellopend; snelwerkend; vingervlug; vlot; vluchtelings; vlug
vite gauw; haastig; ijlings aanstonds; bijna; direct; dra; eerstdaags; gauw; haast; nagenoeg; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien; rap; schier; snel; spoedig; terstond; vingervlug; vlot; vlug; weldra; welhaast