Dutch

Detailed Translations for in bescherming nemen from Dutch to French

in bescherming nemen:

in bescherming nemen verb (neem in bescherming, neemt in bescherming, nam in bescherming, namen in bescherming, in bescherming genomen)

 1. in bescherming nemen (beschermen; behouden; behoeden)
  maintenir; garder; sauvegarder; défendre; protéger; veiller; conserver; surveiller; préserver; assurer la surveillance; abriter; mettre à l'abri de; veiller sur quelqu'un; veiller sur quelque chose
  • maintenir verb (maintiens, maintient, maintenons, maintenez, )
  • garder verb (garde, gardes, gardons, gardez, )
  • sauvegarder verb (sauvegarde, sauvegardes, sauvegardons, sauvegardez, )
  • défendre verb (défends, défend, défendons, défendez, )
  • protéger verb (protège, protèges, protégeons, protégez, )
  • veiller verb (veille, veilles, veillons, veillez, )
  • conserver verb (conserve, conserves, conservons, conservez, )
  • surveiller verb (surveille, surveilles, surveillons, surveillez, )
  • préserver verb (préserve, préserves, préservons, préservez, )
  • abriter verb (abrite, abrites, abritons, abritez, )
 2. in bescherming nemen (beschermen; beschutten; verdedigen)
  défendre; protéger; sauvegarder; préserver
  • défendre verb (défends, défend, défendons, défendez, )
  • protéger verb (protège, protèges, protégeons, protégez, )
  • sauvegarder verb (sauvegarde, sauvegardes, sauvegardons, sauvegardez, )
  • préserver verb (préserve, préserves, préservons, préservez, )

Conjugations for in bescherming nemen:

o.t.t.
 1. neem in bescherming
 2. neemt in bescherming
 3. neemt in bescherming
 4. nemen in bescherming
 5. nemen in bescherming
 6. nemen in bescherming
o.v.t.
 1. nam in bescherming
 2. nam in bescherming
 3. nam in bescherming
 4. namen in bescherming
 5. namen in bescherming
 6. namen in bescherming
v.t.t.
 1. heb in bescherming genomen
 2. hebt in bescherming genomen
 3. heeft in bescherming genomen
 4. hebben in bescherming genomen
 5. hebben in bescherming genomen
 6. hebben in bescherming genomen
v.v.t.
 1. had in bescherming genomen
 2. had in bescherming genomen
 3. had in bescherming genomen
 4. hadden in bescherming genomen
 5. hadden in bescherming genomen
 6. hadden in bescherming genomen
o.t.t.t.
 1. zal in bescherming nemen
 2. zult in bescherming nemen
 3. zal in bescherming nemen
 4. zullen in bescherming nemen
 5. zullen in bescherming nemen
 6. zullen in bescherming nemen
o.v.t.t.
 1. zou in bescherming nemen
 2. zou in bescherming nemen
 3. zou in bescherming nemen
 4. zouden in bescherming nemen
 5. zouden in bescherming nemen
 6. zouden in bescherming nemen
en verder
 1. ben in bescherming genomen
 2. bent in bescherming genomen
 3. is in bescherming genomen
 4. zijn in bescherming genomen
 5. zijn in bescherming genomen
 6. zijn in bescherming genomen
diversen
 1. neem in bescherming!
 2. neemt in bescherming!
 3. in bescherming genomen
 4. in bescherming nemend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for in bescherming nemen:

VerbRelated TranslationsOther Translations
abriter behoeden; behouden; beschermen; in bescherming nemen achterhouden; afdekken; afschermen; afschutten; bemantelen; beschermen; bescherming bieden; beschutten; beveiligen; opvangen; van alarm voorzien; van onderdak voorzien; verbergen; verduisteren; verheimelijken; verhullen; versluieren; verstoppen; wegstoppen
assurer la surveillance behoeden; behouden; beschermen; in bescherming nemen
conserver behoeden; behouden; beschermen; in bescherming nemen balsemen; behoeden; behouden; beschermen; bewaren; bijeenzamelen; conserveren; deponeren; financieel steunen; gevangen zetten; handhaven; in blik conserveren; in de cel zetten; in stand houden; inbalsemen; inblikken; inleggen; inmaken; inpekelen; instandhouden; interneren; inzouten; isoleren; onderhouden; opeenhopen; oppotten; opslaan; opsluiten; opzouten; sparen; stand houden; vastzetten; verduurzamen; vergaren; verzamelen
défendre behoeden; behouden; beschermen; beschutten; in bescherming nemen; verdedigen afweren; opkomen voor; pareren; van mening zijn; verdedigen; verweren; voorstaan; weren
garder behoeden; behouden; beschermen; in bescherming nemen achterhouden; behouden; beveiligen; bewaken; bewaren; conserveren; deponeren; geen afstand doen van; gevangen zetten; handhaven; hoeden; houden; in de cel zetten; inhouden; interneren; isoleren; leggen; neerleggen; niet laten gaan; openhouden; opsluiten; opzij leggen; patrouilleren; plaatsen; reserveren; stand houden; surveilleren; toezicht houden; toezien; van alarm voorzien; vasthouden; vastzetten; voorbehouden; vrijhouden; wegleggen; wegzetten
maintenir behoeden; behouden; beschermen; in bescherming nemen beethouden; behouden; bestendigen; bewaren; conserveren; doorstaan; dragen; dulden; handhaven; harden; hooghouden; in de hoogte houden; instandhouden; niet terugnemen; omhooghouden; ophouden; stand houden; uithouden; uitzingen; verdragen; verduren; volhouden
mettre à l'abri de behoeden; behouden; beschermen; in bescherming nemen afdekken; afschermen; afschutten; beschermen; beschutten
protéger behoeden; behouden; beschermen; beschutten; in bescherming nemen; verdedigen afdekken; afschermen; afschutten; beschermen; bescherming bieden; bescherming zoeken; beschutten; beveiligen; protegeren; van alarm voorzien; vrijwaren; waken; waken over
préserver behoeden; behouden; beschermen; beschutten; in bescherming nemen; verdedigen afdekken; afschermen; afschutten; behoeden; behouden; beschermen; bescherming bieden; beschutten; beveiligen; bewaren; conserveren; deponeren; leggen; neerleggen; plaatsen; van alarm voorzien; verduurzamen; vrijwaren; wegleggen
sauvegarder behoeden; behouden; beschermen; beschutten; in bescherming nemen; verdedigen afdekken; afschermen; afschutten; beschermen; bescherming bieden; beschutten; beveiligen; een back-up maken; van alarm voorzien
surveiller behoeden; behouden; beschermen; in bescherming nemen aankijken; achternagaan; achternalopen; bekijken; bewaken; bezichtigen; gadeslaan; inspecteren; nalopen; patrouilleren; surveilleren; toekijken; toeschouwen; toezicht houden; toezien; toezien op; volgen
veiller behoeden; behouden; beschermen; in bescherming nemen opblijven; toekijken; waken; wakker blijven
veiller sur quelqu'un behoeden; behouden; beschermen; in bescherming nemen
veiller sur quelque chose behoeden; behouden; beschermen; in bescherming nemen

Related Translations for in bescherming nemen