Summary
Dutch to French:   more detail...
  1. in bespreking zijn:


Dutch

Detailed Translations for in bespreking zijn from Dutch to French

in bespreking zijn:

in bespreking zijn verb

  1. in bespreking zijn (vergaderen)
    tenir une réunion; conférer; débattre; délibérer
    • conférer verb (confère, confères, conférons, conférez, )
    • débattre verb (débats, débat, débattons, débattez, )
    • délibérer verb (délibère, délibères, délibérons, délibérez, )

Translation Matrix for in bespreking zijn:

VerbRelated TranslationsOther Translations
conférer in bespreking zijn; vergaderen beraadslagen; bij elkaar houden; compareren; confereren; een conferentie houden; overleggen; overwegen; tegenover elkaar stellen; vergelijken
débattre in bespreking zijn; vergaderen argumenteren; bediscussiëren; bepraten; beraadslagen; bespreken; debatteren; discussiëren; disputeren; doorpraten; doorspreken; overleg voeren; overleggen; overwegen; praten over; redetwisten; twisten
délibérer in bespreking zijn; vergaderen afwegen; beraadslagen; beschouwen; considereren; doordenken; doorspreken; in overweging nemen; overdenken; overleg voeren; overleggen; overwegen; raad inwinnen; zich beraden
tenir une réunion in bespreking zijn; vergaderen

Related Translations for in bespreking zijn