Dutch

Detailed Translations for onbesuisd from Dutch to French

onbesuisd:


Translation Matrix for onbesuisd:

NounRelated TranslationsOther Translations
joueur dobbelaar; gokker; kansspeler; speculant; speler
téméraire waaghals
ModifierRelated TranslationsOther Translations
audacieusement onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend brutaal; doldriest; halsbrekend; koen; kranig; lichtzinnig; manmoedig; niet beschroomd; onbedeesd; onbeducht; onbeschroomd; onbevreesd; onverschrokken; onvervaard; overmoedig; roekeloos; stoutmoedig; vermetel; vrijmoedig; vrijpostig; waaghalzig
audacieux onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend brutaal; doldriest; driest; gedurfd; gewaagd; halsbrekend; koen; kranig; lichtzinnig; manmoedig; niet beschroomd; onbedeesd; onbeducht; onbeschroomd; onbevreesd; onverschrokken; onvervaard; overmoedig; pikant; roekeloos; stoutmoedig; vermetel; vrijmoedig; vrijpostig; waaghalzig
avec insouciance gerust; luchthartig; onbekommerd; onbesuisd; onbezorgd; zorgeloos lichtvaardig
avec témérité onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend halsbrekend; overmoedig; roekeloos; vermetel; waaghalzig
badin gerust; luchthartig; onbekommerd; onbesuisd; onbezorgd; zorgeloos lichthartig; schertsend
folâtre gerust; luchthartig; onbekommerd; onbesuisd; onbezorgd; zorgeloos dartel; speels
fougueuse onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend
fougueux onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend fervent; gepassioneerd; hartstochtelijk; heetbloedig; heftig; onbeheerst; onstuimig; stormachtig; temperamentvol; vurig; warmbloedig
frivole gerust; luchthartig; onbekommerd; onbesuisd; onbezorgd; zorgeloos frivool; hups; lichthartig; lichthoofdig; lichtzinnig; losbandig; loszinnig; wuft
impassible gerust; luchthartig; onbekommerd; onbesuisd; onbezorgd; zorgeloos bedaard; chagrijnig; emotieloos; gelijkmoedig; gevoelloos; hard; hardvochtig; harteloos; kalm; knorrig; koel; koelbloedig; korzelig; koud; liefdeloos; nors; nurks; onaandoenlijk; onaangebroken; onaangedaan; onaangeroerd; onaangetast; onberoerd; onbewogen; onbuigzaam; onderkoeld; ongebruikt; ongehinderd; ongemoeid; ongeopend; ongestoord; ongevoelig; onverschillig; onverschrokken; onverstoord; onverzettelijk; onverzwakt; rustig; star; stijfkoppig; strak; stug; taai; verstard; vrijuit; zielloos
imprudemment onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend halsbrekend; lichthoofdig; lichtzinnig; overmoedig; roekeloos; vermetel; waaghalzig
imprudent onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend dom; dwaas; halsbrekend; idioot; lichthoofdig; lichtzinnig; onbezonnen; onverstandig; overmoedig; roekeloos; stom; suf; vermetel; waaghalzig
inconsidéré onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend lichtzinnig; onbedachtzaam; onbezonnen; ondoordacht; onnadenkend; onoverdacht; onvoorzichtig; overhaast; overijld; roekeloos; voorbarig
insouciant gerust; luchthartig; onbekommerd; onbesuisd; onbezorgd; zorgeloos achteloos; gedachteloos; halsbrekend; onwillekeurig; overmoedig; roekeloos; vermetel; waaghalzig; werktuiglijk; zonder erbij na te denken
irréfléchi onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend gedachteloos; irrationeel; lichtzinnig; niet rationeel; onbedacht; onbedachtzaam; onberedeneerd; onbezonnen; ondoordacht; onnadenkend; onoverdacht; onvoorzichtig; overhaast; overijld; redeloos; roekeloos; voorbarig
joueur gerust; luchthartig; onbekommerd; onbesuisd; onbezorgd; zorgeloos dartel; speels
ludique gerust; luchthartig; onbekommerd; onbesuisd; onbezorgd; zorgeloos losjes; luchthartig; luchtig; speels
précipitamment onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend abrupt; eensklaps; gauw; gehaast; gejaagd; gestressed; haastig; halsoverkop; ijlings; inderhaast; ineens; jachtig; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien; opeens; overhaast; overijld; plots; plotseling; plotsklaps; rap; snel; vlot; vlug; voorbarig
précipité onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend bespoedigd; gehaast; gejaagd; gestressed; haastig; inderhaast; jachtig; onbezonnen; overhaast; overijld; versneld; voorbarig
prématuré onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend onbezonnen; ontijdig; overhaast; overijld; prematuur; te vroeg; voorbarig; voorlijk; voortijdig; vroeg; vroegontwikkeld; vroegrijp; vroegtijdig; vroegwijs
prématurément onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend onbezonnen; overhaast; overijld; voorbarig
sans réfléchir onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend achteloos; gedachteloos; klakkeloos; lichtzinnig; onbedacht; onbedachtzaam; onbezonnen; ondoordacht; onnadenkend; onoverdacht; onvoorzichtig; onwillekeurig; roekeloos; voorbarig; werktuiglijk; zomaar; zonder bedenken of overwegen; zonder erbij na te denken
sans souci gerust; luchthartig; onbekommerd; onbesuisd; onbezorgd; zorgeloos
tranquille gerust; luchthartig; onbekommerd; onbesuisd; onbezorgd; zorgeloos bedaard; gedeisd; gelijkmoedig; geluidloos; kalm; kalmpjes; koel; koud; onaangedaan; onberoerd; onbewogen; ongehinderd; ongemoeid; ongestoord; onverstoord; rustig; rustig aan; rustige; sereen; stil; stilletjes aan; stilzwijgend; vrijuit; zonder geluid; zwijgend
tranquillement gerust; luchthartig; onbekommerd; onbesuisd; onbezorgd; zorgeloos bedaard; gelijkmoedig; geluidloos; gemoedereerd; kalm; kalmpjes; onbewogen; rustig; rustig aan; sereen; stil; stilletjes aan; stilzwijgend; zonder geluid; zwijgend
téméraire onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend baldadig; brutaal; dapper; doldriest; gedurfd; gewaagd; halsbrekend; heldhaftig; heroïsch; kloek; lichtzinnig; moedig; niet beschroomd; onbeschroomd; onversaagd; onverschrokken; overmoedig; pikant; roekeloos; stout; stoutmoedig; vermetel; vrijmoedig; vrijpostig; waaghalzig; zonder vrees
témérairement onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend brutaal; halsbrekend; niet beschroomd; onbeschroomd; overmoedig; roekeloos; stoutmoedig; vermetel; vrijmoedig; vrijpostig; waaghalzig

Related Words for "onbesuisd":