Dutch

Detailed Translations for onvoorzien from Dutch to French

onvoorzien:


Translation Matrix for onvoorzien:

NounRelated TranslationsOther Translations
balourd lomperik
gauche linkerkant; linkerzijde
rapide stroomversnelling; vluggerd
sec droge
sèche peuk; sigaret; stinkstok
AdverbRelated TranslationsOther Translations
soudainement onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien abrupt; eensklaps; ineens; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; opeens; plots; plotseling; plotsklaps; zo ineens
subitement onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien abrupt; eensklaps; ineens; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; opeens; plots; plotseling; plotsklaps; zo ineens
ModifierRelated TranslationsOther Translations
abrupt onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien abrupt; bruusk; eensklaps; ineens; kortaf; nors; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onzacht; opeens; plots; plotseling; plotsklaps; schielijk
balourd onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien abrupt; eensklaps; ineens; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; opeens; plots; plotseling; plotsklaps
brusque onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien abrupt; bruusk; chagrijnig; eensklaps; ineens; knorrig; kortaf; korzelig; nors; nurks; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onzacht; opeens; plots; plotseling; plotsklaps; schielijk
brusquement onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien abrupt; bot; bruusk; eensklaps; ineens; kortaf; nors; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onzacht; opeens; plots; plotseling; plotsklaps; schielijk; zonder omhaal
choquant onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien aanstootgevend; aanstotelijk; abrupt; eensklaps; ineens; misselijk; naar; ongepast; onkies; onpasselijk; onverhoeds; onverkwikkelijk; onvertogen; onverwacht; onverwachts; onwel; opeens; plots; plotseling; plotsklaps; stotend; stuitend; verkeerd
cru onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien cru; heftig; indiscreet; onbeheerst; onbewerkt; ongekookt; ongepast; onkies; onomwonden; onstuimig; onverbloemd; onverholen; onvertogen; openlijk; rauw; rechttoe rechtaan; ruw; verkeerd
d'un coup onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien abrupt; eensklaps; ineens; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; opeens; plots; plotseling; plotsklaps
d'un ton brusque onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien abrupt; bot; bruusk; eensklaps; ineens; kortaf; nors; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onzacht; opeens; plots; plotseling; plotsklaps; zonder omhaal
du coup onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien abrupt; eensklaps; ineens; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; opeens; plots; plotseling; plotsklaps
gauche onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien abrupt; eensklaps; harkerig; houterig; ineens; krukkig; linker; links; lomp; onbeholpen; onelegant; onhandig; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; opeens; plomp; plots; plotseling; plotsklaps; schutterig; slungelig; stijf; stijve; stoethaspelig; stram; stroef; stumperig; stuntelig; sukkelend; sukkelig
imprévu onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien abrupt; eensklaps; ineens; klakkelings; ongedacht; onverhoeds; onverhoopt; onvermoed; onverwacht; onverwachts; opeens; plots; plotseling; plotsklaps
inattendu onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien abrupt; eensklaps; ineens; klakkelings; ongedacht; onverhoeds; onvermoed; onverwacht; onverwachts; opeens; plots; plotseling; plotsklaps
inopiné onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien abrupt; eensklaps; ineens; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; opeens; plots; plotseling; plotsklaps
prompt onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien aanstonds; abrupt; adrem; bij de pinken; bijdehand; clever; dadelijk; direct; eensklaps; flitsend; gauw; gevat; goochem; haastig; ijlings; ineens; kien; ogenblikkelijk; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onverwijld; opeens; plots; plotseling; plotsklaps; raak; rap; schrander; slim; snedig; snel; terstond; uitgeslapen; vlot; vlug; zo meteen
promptement onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien abrupt; adrem; bijdehand; direct; eensklaps; gauw; gevat; gezwind; haastig; ijlings; ineens; ogenblikkelijk; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onverwijld; opeens; plots; plotseling; plotsklaps; raak; rap; snedig; snel; subiet; vlot; vlug
précipitamment onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien abrupt; eensklaps; gauw; gehaast; gejaagd; gestressed; haastig; halsoverkop; ijlings; inderhaast; ineens; jachtig; onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; opeens; overhaast; overijld; plots; plotseling; plotsklaps; rap; snel; vlot; vlug; voorbarig
rapide onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien flitsend; gauw; haastig; hardlopend; ijlings; rap; snel; snellopend; snelwerkend; vingervlug; vlot; vluchtelings; vlug
rapidement onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien aanstonds; direct; flitsend; haastig; kortstondig; rap; snel; terloops; terstond; vlot; vluchtelings; vluchtig; vlug
rudement onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien agressief; bedriegelijk; bot; gefingeerd; gewelddadig; hard; hardhandig; kortaf; nagemaakt; onecht; onwaar; onzacht; ruw; vals; zonder omhaal
sec onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien bar; bits; dor; droge; droog; droogjes; kattig; onbegroeid; onvriendelijk; pezig; pinnig; regenarm; schraal; schriel; sec; snauwerig; snibbig; spinnig; verdord; verlept; verwelkt; vinnig; zenig
soudain onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien abrupt; eensklaps; ineens; klakkelings; onverhoeds; onvermoed; onverwacht; onverwachts; opeens; plots; plotseling; plotsklaps
subit onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien abrupt; eensklaps; ineens; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; opeens; plots; plotseling; plotsklaps
subito onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien abrupt; eensklaps; ineens; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; opeens; plots; plotseling; plotsklaps
sèche onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien abrupt; eensklaps; ineens; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; opeens; plots; plotseling; plotsklaps
tout d'un coup onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien abrupt; eensklaps; ineens; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; opeens; plots; plotseling; plotsklaps
tout à coup onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien abrupt; eensklaps; ineens; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; opeens; plots; plotseling; plotsklaps; zo ineens
vite onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien aanstonds; bijna; direct; dra; eerstdaags; gauw; haast; haastig; ijlings; nagenoeg; rap; schier; snel; spoedig; terstond; vingervlug; vlot; vlug; weldra; welhaast
à l'improviste onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien blindelings; impulsief; in een opwelling; in het wilde weg; lukraak; onvermoed; onverwacht

Related Words for "onvoorzien":

  • onvoorziene

Wiktionary Translations for onvoorzien:

onvoorzien
adjective
  1. Qu’on n’avait pas prévoir ; qui n'est pas conforme à des prévisions ou à un plan.

Cross Translation:
FromToVia
onvoorzien imprévu unforeseen — not foreseen