Dutch

Detailed Translations for ophouden from Dutch to French

ophouden:

ophouden verb (houd op, houdt op, hield op, hielden op, opgehouden)

 1. ophouden (ermee uitscheiden; stoppen; opgeven; staken; uitscheiden)
  arrêter; cesser; abandonner; renoncer à; laisser
  • arrêter verb (arrête, arrêtes, arrêtons, arrêtez, )
  • cesser verb (cesse, cesses, cessons, cessez, )
  • abandonner verb (abandonne, abandonnes, abandonnons, abandonnez, )
  • laisser verb (laisse, laisses, laissons, laissez, )
 2. ophouden (een einde maken aan; beëindigen; afsluiten; eindigen; stoppen)
  finir; arrêter; terminer; cesser; mettre fin à; conclure; se terminer; suspendre; achever; en finir; résilier; mettre au point; couper; parvenir à enlever; casser; stopper; parachever; interrompre; prendre fin; tenir levé; limiter; délimiter; s'achever
  • finir verb (finis, finit, finissons, finissez, )
  • arrêter verb (arrête, arrêtes, arrêtons, arrêtez, )
  • terminer verb (termine, termines, terminons, terminez, )
  • cesser verb (cesse, cesses, cessons, cessez, )
  • conclure verb (conclus, conclut, concluons, concluez, )
  • suspendre verb (suspends, suspend, suspendons, suspendez, )
  • achever verb (achève, achèves, achevons, achevez, )
  • en finir verb
  • résilier verb (résilie, résilies, résilions, résiliez, )
  • couper verb (coupe, coupes, coupons, coupez, )
  • casser verb (casse, casses, cassons, cassez, )
  • stopper verb (stoppe, stoppes, stoppons, stoppez, )
  • parachever verb (parachève, parachèves, parachevons, parachevez, )
  • interrompre verb (interromps, interrompt, interrompons, interrompez, )
  • limiter verb (limite, limites, limitons, limitez, )
  • délimiter verb (délimite, délimites, délimitons, délimitez, )
  • s'achever verb
 3. ophouden (aflaten)
  arrêter
  • arrêter verb (arrête, arrêtes, arrêtons, arrêtez, )
 4. ophouden (temporiseren; vertragen)
  retarder; ralentir; attarder; cesser; temporiser; arrêter
  • retarder verb (retarde, retardes, retardons, retardez, )
  • ralentir verb (ralentis, ralentit, ralentissons, ralentissez, )
  • attarder verb
  • cesser verb (cesse, cesses, cessons, cessez, )
  • temporiser verb (temporise, temporises, temporisons, temporisez, )
  • arrêter verb (arrête, arrêtes, arrêtons, arrêtez, )
 5. ophouden (omhooghouden; in de hoogte houden; hooghouden)
  tenir levé; relever; maintenir; soutenir
  • relever verb (relève, relèves, relevons, relevez, )
  • maintenir verb (maintiens, maintient, maintenons, maintenez, )
  • soutenir verb (soutiens, soutient, soutenons, soutenez, )
 6. ophouden (stopzetten; remmen; tegenhouden; halt houden; tot staan brengen)
  arrêter; cesser; bloquer; stopper
  • arrêter verb (arrête, arrêtes, arrêtons, arrêtez, )
  • cesser verb (cesse, cesses, cessons, cessez, )
  • bloquer verb (bloque, bloques, bloquons, bloquez, )
  • stopper verb (stoppe, stoppes, stoppons, stoppez, )
 7. ophouden (opgeven; stoppen; afhaken; )
  abandonner; détacher; être éliminé; décrocher; débrancher; débrayer; déserter; dévisser; dégrafer; dételer; défaire; déconnecter
  • abandonner verb (abandonne, abandonnes, abandonnons, abandonnez, )
  • détacher verb (détache, détaches, détachons, détachez, )
  • décrocher verb (décroche, décroches, décrochons, décrochez, )
  • débrancher verb (débranche, débranches, débranchons, débranchez, )
  • débrayer verb (débraie, débraies, débrayons, débrayez, )
  • déserter verb (déserte, désertes, désertons, désertez, )
  • dévisser verb (dévisse, dévisses, dévissons, dévissez, )
  • dégrafer verb (dégrafe, dégrafes, dégrafons, dégrafez, )
  • dételer verb (dételle, dételles, dételons, dételez, )
  • défaire verb (défais, défait, défaisons, défaites, )
  • déconnecter verb (déconnecte, déconnectes, déconnectons, déconnectez, )
 8. ophouden (uitsterven; sterven; afsterven)
  disparaître; être en voie de disparition; mourir; décéder; s'éteindre; rendre l'âme; être en voie d'extinction
  • disparaître verb (disparais, disparaît, disparaissons, disparaissez, )
  • mourir verb (meurs, meurt, mourons, mourez, )
  • décéder verb (décède, décèdes, décédons, décédez, )

Conjugations for ophouden:

o.t.t.
 1. houd op
 2. houdt op
 3. houdt op
 4. houden op
 5. houden op
 6. houden op
o.v.t.
 1. hield op
 2. hield op
 3. hield op
 4. hielden op
 5. hielden op
 6. hielden op
v.t.t.
 1. ben opgehouden
 2. bent opgehouden
 3. is opgehouden
 4. zijn opgehouden
 5. zijn opgehouden
 6. zijn opgehouden
v.v.t.
 1. was opgehouden
 2. was opgehouden
 3. was opgehouden
 4. waren opgehouden
 5. waren opgehouden
 6. waren opgehouden
o.t.t.t.
 1. zal ophouden
 2. zult ophouden
 3. zal ophouden
 4. zullen ophouden
 5. zullen ophouden
 6. zullen ophouden
o.v.t.t.
 1. zou ophouden
 2. zou ophouden
 3. zou ophouden
 4. zouden ophouden
 5. zouden ophouden
 6. zouden ophouden
diversen
 1. houd op!
 2. houdt op!
 3. opgehouden
 4. ophoudend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

ophouden [znw.] noun

 1. ophouden (eindigen; staken; uitscheiden; kappen; afhaken)
  la terminaison; l'achèvement; la fin; l'action d'arrêter

Translation Matrix for ophouden:

NounRelated TranslationsOther Translations
achèvement afhaken; eindigen; kappen; ophouden; staken; uitscheiden afbouwen; afkrijgen; afmaken; afschrijven; afwerken; beëindiging; completering; conclusie; einde; slot; slotbeschouwing; sluiting; volbrenging; voltooiing
action d'arrêter afhaken; eindigen; kappen; ophouden; staken; uitscheiden
arrêter aborteren; stilhouden; stoppen
débrayer loskoppelen
décéder dood; overlijden; verscheiden
fin afhaken; eindigen; kappen; ophouden; staken; uitscheiden beëindiging; conclusie; eind; einde; eindpunt; eindstreep; end; finale; finish; finishlijn; laatste opvoering; meet; ontknoping; slot; slotbeschouwing; slotstuk; sluiting; sluitstuk; uiteinde
mourir wegsterven
soutenir aanhangen
terminaison afhaken; eindigen; kappen; ophouden; staken; uitscheiden
VerbRelated TranslationsOther Translations
abandonner afhaken; afvallen; afzeggen; afzien van; ermee uitscheiden; eruitstappen; opgeven; ophouden; staken; stoppen; uitscheiden afbestellen; afbreken; afgelasten; afstand doen; afzeggen; afzien; annuleren; bedanken; danken; de brui geven aan; gaan; heengaan; in de steek laten; intrekken; nietig verklaren; opbreken; opgeven; opstappen; verlaten; vertrekken; verwijderen; weggaan
achever afsluiten; beëindigen; een einde maken aan; eindigen; ophouden; stoppen aankomen; afdoen; afkrijgen; afmaken; afronden; afslijten door erop te zitten; afwerken; afzitten; betalen; beëindigen; completeren; een einde maken aan; eindigen; fiksen; finishen; in orde maken; klaarkrijgen; klaarmaken; klaarspelen; klaren; laatste gedeelte afmaken; ledigen; leegdrinken; leegmaken; opdrinken; perfectioneren; regelen; ten einde dragen; ten einde schrijven; ten einde spelen; uitdragen; uitdrinken; vereffenen; vervolledigen; vervolmaken; volbrengen; voldoen; voldragen; volledig maken; volmaken; voltooien; voor elkaar krijgen
arrêter aflaten; afsluiten; beëindigen; een einde maken aan; eindigen; ermee uitscheiden; halt houden; opgeven; ophouden; remmen; staken; stoppen; stopzetten; tegenhouden; temporiseren; tot staan brengen; uitscheiden; vertragen aanhouden; afhouden; afsluiten; afzetten; arresteren; beletten; beslissen; besluiten; dwarsbomen; dwarsliggen; ervanaf houden; gesprek beëindigen; gevangennemen; in hechtenis nemen; inrekenen; oppakken; stelpen; stillen; stilstaan; stilzetten; stoppen; tegenwerken; tot stilstand brengen; tot stilstand komen; uitdoen; uitmaken; uitschakelen; uitzetten; vatten; weerhouden
attarder ophouden; temporiseren; vertragen
bloquer halt houden; ophouden; remmen; stopzetten; tegenhouden; tot staan brengen afbreken; barricaderen; belemmeren; beletten; blokkeren; doen ophouden; klemrijden; obstructie plegen; onderbreken; platleggen; stremmen; vastrijden; verhinderen; versperren
casser afsluiten; beëindigen; een einde maken aan; eindigen; ophouden; stoppen aan stukken breken; aan stukken slaan; aan stukken vallen; aantasten; aanvreten; afbreken; afknappen; barsten; bederven; beschadigen; breken; er vanaf breken; in stukken breken; inslaan; kapotbreken; kapotgooien; kapotmaken; kapotslaan; knakken; kunnen stikken; moeren; mollen; neerhalen; omverhalen; slopen; stukbreken; stukgooien; stukmaken; stukslaan; stukvallen; tot schroot verwerken; uit elkaar halen; verbrijzelen; verbroddelen; verklungelen; verknallen; verknoeien; vernietigen; verpesten; verzieken
cesser afsluiten; beëindigen; een einde maken aan; eindigen; ermee uitscheiden; halt houden; opgeven; ophouden; remmen; staken; stoppen; stopzetten; tegenhouden; temporiseren; tot staan brengen; uitscheiden; vertragen
conclure afsluiten; beëindigen; een einde maken aan; eindigen; ophouden; stoppen afkrijgen; afleiden; afmaken; afronden; afsluiten; afwerken; beslissen; besluiten; beëindigen; completeren; concluderen; deduceren; een einde maken aan; een gevolgtrekking maken; klaarkrijgen; klaarmaken; laatste gedeelte afmaken; naar einde toewerken; opmaken uit; volbrengen; volmaken; voltooien
couper afsluiten; beëindigen; een einde maken aan; eindigen; ophouden; stoppen aanlengen; afbreken; afhakken; afhouwen; afkappen; afknippen; afsnijden; aftroeven; afzetten; besnoeien; breken; coifferen; couperen; doorhakken; doorhouwen; doorklieven; doormidden hakken; hakken; in stukken hakken; in tweeën houwen; kappen; kerven; klieven; kloven; knippen; kort knippen; kort maken; korten; losrukken; losscheuren; lossnijden; lostrekken; neerhalen; omverhalen; op maat snijden; opensnijden; overtroeven; scheiden; slopen; snijden; snijwerk maken; snoeien; splitsen; toesnijden; trimmen; troeven; uit elkaar halen; uitdoen; uitdunnen; uiteenhalen; uitmaken; uitschakelen; uitzetten; verdunnen; versnijden; verwateren; wegkappen; wegknippen; wegsnijden; wegsnoeien
disparaître afsterven; ophouden; sterven; uitsterven doodgaan; kapotgaan; omkomen; ophouden te bestaan; overlijden; sterven; teloorgaan; uitsterven; verdwijnen; wegslinken
débrancher afhaken; afvallen; afzeggen; afzien van; eruitstappen; opgeven; ophouden; stoppen afkoppelen; afzetten; loskrijgen; losmaken; lostornen; tornen; uitdoen; uithalen; uitmaken; uitschakelen; uittrekken; uitzetten
débrayer afhaken; afvallen; afzeggen; afzien van; eruitstappen; opgeven; ophouden; stoppen afzetten; debrayeren; loskrijgen; losmaken; lostornen; ontkoppelen; tornen; uitdoen; uithalen; uitmaken; uitschakelen; uittrekken; uitzetten
déconnecter afhaken; afvallen; afzeggen; afzien van; eruitstappen; opgeven; ophouden; stoppen afkoppelen; afzetten; loskrijgen; losmaken; lostornen; ontkoppelen; tornen; uitdoen; uithalen; uitmaken; uitschakelen; uittrekken; uitzetten; verbinding verbreken
décrocher afhaken; afvallen; afzeggen; afzien van; eruitstappen; opgeven; ophouden; stoppen afkoppelen; loshaken; nullificeren; ondervangen; opheffen; teniet doen; verijdelen; vernietigen
décéder afsterven; ophouden; sterven; uitsterven bezwijken; doodgaan; heengaan; inslapen; kapotgaan; omkomen; ontslapen; overlijden; sneuvelen; sterven; vallen; verscheiden; wegvallen
défaire afhaken; afvallen; afzeggen; afzien van; eruitstappen; opgeven; ophouden; stoppen afbreken; afkoppelen; breken; desintegreren; detacheren; gaan; heengaan; losknopen; loskrijgen; losmaken; lostornen; loswerken; neerhalen; omverhalen; ontknopen; opbreken; openschroeven; opstappen; scheiden; slopen; tornen; uit elkaar halen; uit elkaar vallen; uiteenvallen; uithalen; uittrekken; vertrekken; weggaan
dégrafer afhaken; afvallen; afzeggen; afzien van; eruitstappen; opgeven; ophouden; stoppen loskrijgen; losmaken; lostornen; ontnieten; tornen; uithalen; uittrekken
délimiter afsluiten; beëindigen; een einde maken aan; eindigen; ophouden; stoppen afgrenzen; begrenzen; beknotten; beperken; indammen; indijken; inperken; nader omschrijven; preciseren; van grenzen voorzien
déserter afhaken; afvallen; afzeggen; afzien van; eruitstappen; opgeven; ophouden; stoppen de plaat poetsen; deserteren; ervandoor gaan; hem smeren; het leger ontvluchten; van huis weglopen; weglopen; zich uit de voeten maken
détacher afhaken; afvallen; afzeggen; afzien van; eruitstappen; opgeven; ophouden; stoppen afkoppelen; afplukken; afrukken; afscheiden; afscheuren; afsplitsen; afspoelen; afzonderen; detacheren; gaan; heengaan; kraken; losbreken; loskoppelen; loskrijgen; losmaken; losslaan; lossnijden; lostornen; loswerken; niet-beschikbaar maken; opbreken; openbreken; opstappen; plukken; scheiden; separeren; splitsen; tewerkstellen; tornen; uithalen; uittrekken; uitzenden; vertrekken; weggaan
dételer afhaken; afvallen; afzeggen; afzien van; eruitstappen; opgeven; ophouden; stoppen loskrijgen; losmaken; lostornen; tornen; uithalen; uittrekken
dévisser afhaken; afvallen; afzeggen; afzien van; eruitstappen; opgeven; ophouden; stoppen afschroeven; detacheren; losdraaien; loskrijgen; losmaken; losschroeven; lostornen; ontsluiten; opendraaien; openen; openschroeven; tewerkstellen; tornen; uithalen; uittrekken; uitzenden
en finir afsluiten; beëindigen; een einde maken aan; eindigen; ophouden; stoppen afkrijgen; afmaken; afronden; afwerken; beëindigen; completeren; een einde maken aan; klaarkrijgen; klaarmaken; volbrengen; volmaken; voltooien
finir afsluiten; beëindigen; een einde maken aan; eindigen; ophouden; stoppen afdoen; afkrijgen; aflopen; aflopen met; afmaken; afronden; afwerken; beslissen; besluiten; beëindigen; completeren; een einde maken aan; eindigen; eten; fiksen; in orde maken; klaarkrijgen; klaarmaken; klaarspelen; klaren; laatste gedeelte afmaken; ledigen; leegdrinken; leegeten; leeghalen; leegmaken; legen; opdrinken; opeten; opgebruiken; opkrijgen; opmaken; opvreten; perfectioneren; regelen; ten einde lopen; uitdrinken; uitkrijgen; uitraken; uitspelen; vergaan; verlopen; verstrijken; vervallen; vervolledigen; vervolmaken; volbrengen; volledig maken; volmaken; voltooien; voor elkaar krijgen; voorbijgaan; vreten
interrompre afsluiten; beëindigen; een einde maken aan; eindigen; ophouden; stoppen afbreken; beëindigen; doen ophouden; forceren; in de rede vallen; interrumperen; onderbreken; ontbinden; opheffen; stukmaken; verbreken; verbrijzelen; verstoren; vertoornen
laisser ermee uitscheiden; opgeven; ophouden; staken; stoppen; uitscheiden achterlaten; afstaan; bevrijden; dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; iemand iets nalaten; in vrijheid stellen; inwilligen; laten; laten staan; legateren; loslaten; losmaken; nalaten; overgeven; permitteren; teruglaten; toelaten; toestaan; toestemmen; van de boeien ontdoen; vererven; vergunnen; vermaken; veronachtzamen; vrijlaten
limiter afsluiten; beëindigen; een einde maken aan; eindigen; ophouden; stoppen afgrenzen; begrenzen; beknotten; beperken; indammen; inkapselen; inperken; limiteren; van grenzen voorzien
maintenir hooghouden; in de hoogte houden; omhooghouden; ophouden beethouden; behoeden; behouden; beschermen; bestendigen; bewaren; conserveren; doorstaan; dragen; dulden; handhaven; harden; in bescherming nemen; instandhouden; niet terugnemen; stand houden; uithouden; uitzingen; verdragen; verduren; volhouden
mettre au point afsluiten; beëindigen; een einde maken aan; eindigen; ophouden; stoppen aanpassen; afkrijgen; afmaken; afronden; afstellen; afstemmen; afwerken; beëindigen; bijstellen; completeren; een einde maken aan; fiksen; focussen; gelijkschakelen; goedmaken; herstellen; klaarkrijgen; klaarmaken; maken; rechtzetten; repareren; scherp stellen; scherp zetten; verstellen; volbrengen; volmaken; voltooien
mettre fin à afsluiten; beëindigen; een einde maken aan; eindigen; ophouden; stoppen afkrijgen; afmaken; afronden; afwerken; beslissen; besluiten; beëindigen; completeren; een einde maken aan; klaarkrijgen; klaarmaken; volbrengen; volmaken; voltooien
mourir afsterven; ophouden; sterven; uitsterven besterven; bezwijken; doodgaan; heengaan; inslapen; kapotgaan; omkomen; ondergaan; ontslapen; overlijden; sneuvelen; sterven; te gronde gaan; ten ondergaan; vallen; verscheiden; versterven; wegvallen
parachever afsluiten; beëindigen; een einde maken aan; eindigen; ophouden; stoppen afkrijgen; afmaken; afronden; afwerken; bevorderd worden; beëindigen; bijwerken; completeren; een einde maken aan; hogerop komen; klaarkrijgen; klaarmaken; retoucheren; volbrengen; volmaken; voltooien; zich opwerken
parvenir à enlever afsluiten; beëindigen; een einde maken aan; eindigen; ophouden; stoppen
prendre fin afsluiten; beëindigen; een einde maken aan; eindigen; ophouden; stoppen afkrijgen; aflopen; afmaken; afronden; afwerken; beslissen; besluiten; beëindigen; completeren; een einde maken aan; eindigen; klaarkrijgen; klaarmaken; ten einde lopen; uitraken; vergaan; verlopen; verstrijken; vervallen; volbrengen; volmaken; voltooien; voorbijgaan
ralentir ophouden; temporiseren; vertragen afremmen; gas terugnemen; rekken; remmen; stoppen; temporiseren; vertragen
relever hooghouden; in de hoogte houden; omhooghouden; ophouden gaan staan; hoger maken; loshalen; naar buiten halen; omhooghalen; omhoogkomen; ophalen; ophogen; opkalefateren; opklappen; opknappen; oplappen; oprollen; opstaan; opstropen; opvijzelen; uithalen; verheffen; verhogen
rendre l'âme afsterven; ophouden; sterven; uitsterven doodgaan; heengaan; inslapen; kapotgaan; omkomen; ontslapen; overlijden; sterven; verscheiden

Synonyms for "ophouden":


Antonyms for "ophouden":


Related Definitions for "ophouden":

 1. daar zijn1
  • hij houdt zich op in de bosjes1
 2. niet meer doorgaan1
  • het is opgehouden met regenen1
 3. hem een tijdje tegenhouden1
  • door de file was de bus opgehouden1

Wiktionary Translations for ophouden:

ophouden
verb
 1. een activiteit beëindigen
ophouden
Cross Translation:
FromToVia
ophouden finir; terminer end — ergative, intransive: be finished, be terminated
ophouden se terminer; finir finish — to come to an end
ophouden ralentir; freiner slow — to reduce the speed of
ophouden cesser stop — come to an end

Related Translations for ophouden