Dutch

Detailed Translations for remplaçant from Dutch to French

remplaçant:

remplaçant [de ~ (m)] noun

  1. de remplaçant (substituut)
    le substitut; le remplaçant; l'adjoint; le délégué; l'intérimaire; le suppléant
  2. de remplaçant (surrogaat; vervangend middel)
    l'ersatz; le succédané; le remplacement; le remplaçant; la substitution; le palliatif; l'expédient

Translation Matrix for remplaçant:

NounRelated TranslationsOther Translations
adjoint remplaçant; substituut adjunct
délégué remplaçant; substituut afgevaardigde; afgezant; ambassadeur; gecommitteerde; gedelegeerde; gedeputeerde; gemachtigde; gezant; kamerlid; representant; vertegenwoordiger; zaakgelastigde
ersatz remplaçant; surrogaat; vervangend middel
expédient remplaçant; surrogaat; vervangend middel lapmiddel
intérimaire remplaçant; substituut hulpkracht; invaller; noodhulp; plaatsvervanger; representant; uitzendkracht; vertegenwoordiger
palliatif remplaçant; surrogaat; vervangend middel lapmiddel
remplacement remplaçant; surrogaat; vervangend middel herstelling; omwisseling; plaatsvervanging; substitutie; surrogaat; verruiling; vervanging; verwisseling
remplaçant remplaçant; substituut; surrogaat; vervangend middel hulpkracht; invaller; noodhulp; plaatsvervanger; representant; vertegenwoordiger; vervanger; vervangingsmiddel; wissel; wisselspeler
substitut remplaçant; substituut hulpkracht; invaller; noodhulp; plaatsvervanger; representant; vertegenwoordiger; vervangend product; vervanging; vervangingsmiddel
substitution remplaçant; surrogaat; vervangend middel herstelling; het verschonen; omruil; omwisselen; omwisseling; plaatsvervanging; substitutie; surrogaat; verruiling; verschoning; vervanging; verwisseling
succédané remplaçant; surrogaat; vervangend middel vervangingsmiddel
suppléant remplaçant; substituut gecommitteerde; gemachtigde; gevolmachtigde; hulpkracht; invaller; noodhulp; plaatsvervanger; representant; vertegenwoordiger
ModifierRelated TranslationsOther Translations
adjoint adjunct; loco-
intérimaire aards; de komende tijd; kortstondig; loco-; plaatsvervangend; provisorisch; temporeel; tijdelijk; tussentijds; voor enige tijd; voorbijgaand; voorlopig; waarnemend; zolang
palliatif verzachtend
remplaçant loco-; plaatsvervangend; waarnemend
suppléant loco-; plaatsvervangend; waarnemend

Related Words for "remplaçant":